РЕКОМЕНДАЦІЇ

серпневого педагогічного форуму працівників освіти

Неполоковецької селищної ради

«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої  та позашкільної  освіти в 2020/2021 навчальному році та пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі на 2021/2022 навчальний рік»

 

Заслухавши доповідь, виступи, пропозиції учасників педагогічного форуму та, обговоривши стан виконання основних завдань та перспективи розвитку освітньої галузі, враховуючи пріоритетні напрямки розвитку освіти, учасники серпневого педагогічного форуму 2021 рекомендують:

відділу освіти, культури, молоді та спорту, територіальним міжшкільним методичним об’єднанням, адміністраціям та педагогічним колективам закладів освіти

 Продовжити:

-роботу щодо реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2025 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових документів, що регламентують діяльність освітньої галузі;

 -координацію діяльності закладів освіти, організацію роботи з питань нормативного, кадрового, матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення;

-оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах впровадження Нової української школи та реалізації нових Державних стандартів освіти;

-реалізацію нових підходів до виховання в умовах становлення НУШ та моделювання наскрізного ціннісно спрямованого виховного процесу;

З метою надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної, загальної середньої освіти:

-при організації освітнього процесу з дітьми з ООП керуватися листом МОН України від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти у 2021-2022 навчальному році».

                                                                     Упродовж 2021-2022 навч. року 

-сприяти створенню умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

   Упродовж 2021-2022 навч. року 

-створювати сучасне розвивальне середовище в закладах дошкільної освіти, спрямоване на комплексний розвиток психічного, розумового, духовного потенціалу дитини дошкільного віку.

                                                                                                               Постійно   

-забезпечувати наступність дошкільної і початкової освіти в умовах функціонування Нової української школи.

                                                                    Упродовж 2021-2022 навч. року

-посилити відповідальність за розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний рівень рухової активності учнів.

                                                                    Упродовж 2021-2022 навч. року

-зміцнювати матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти, у тому числі шляхом залучення до цього процесу підприємств, організацій, батьків, громадськості, спонсорів тощо.

                                                                    Упродовж 2021-2022 навч. року 

 

Забезпечувати:

-втілення державної політики щодо новітніх змін та перетворень у системі функціонування закладів освіти;

-розбудову в кожному закладі внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідно до рекомендацій Державної служби якості освіти;

-інформаційний та науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів, оновлених навчальних програм у практику роботи закладів освіти;

-створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок;

-запровадження в практичну діяльність ідей Концепції «Нова українська школа»;

-інтеграцію дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом організації інклюзивного навчання;

-спрямування зусиль на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти (придбання україномовного електронного засобу навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент НУШ», забезпечення мультимедійним обладнанням, інтерактивними дошками, комп’ютерними комплексами, обладнанням для навчальних кабінетів);

-надання всім освітнім закладам доступу до швидкісного Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів.

-обладнати інклюзивно-ресурсні кімнати в закладах освіти.

Сприяти:

  -формуванню  нової  моделі   методичної підготовки вчителя  школи  І-ІІ ступеня у світлі нових педагогічних підходів, відповідно до концептуальних засад Нової української школи;

-створенню умов для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної роботи, фахових змагань, виставок;

-мотивуванню педагогічних працівників до створення авторських навчально-методичних посібників, навчальної літератури тощо.

 Актуалізувати:

 -методичну роботу щодо розвитку інклюзивної освіти;

 -роботу щодо популяризації й упровадженню STEM-STEAM-STREAM-освіти в освітній процес;

 -використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у системі науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.

Директорам закладів загальної середньої освіти:

-Завершити підготовку закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року.

            До 31 серпня 2021 року

        -Освітній процес у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році організувати відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  01.07.2019 №1/11-5966  «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році».

                                                                                 Упродовж 2021-2022 навч. року 

-Продовжити роботу щодо ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу та в позаурочний час.

Підвищувати рівень володіння педагогічних працівників новітніми технологіями через подальшу реалізацію програм із комп’ютерних технологій, профільних курсів з інформатики тощо.

            Упродовж 2021-2022 навч. року 

-Із метою активізації інноваційних процесів в освітній галузі, поширення нових педагогічних ідей,  а також виявлення творчих педагогів, які на практиці вирішують завдання модернізації освіти, впроваджуючи нові технології навчання і виховання, забезпечити участь педагогів у всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021».

-Посилити та урізноманітнити форми й методи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації, забезпечити організацію та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

                                                                     Упродовж 2021-2022 навч. року

-З метою недопущення росту злочинності, безпритульності та бездоглядності, інших негативних проявів серед дітей та учнівської молоді спланувати роботу з підлітками, які належать до групи «ризику», спрямовуючи зусилля на формування здорового способу життя, профілактики та усунення негативних явищ, створення безпечного учнівського середовища.

Постійно

 

 

Провести:

-до 31 серпня 2021 року засідання педагогічних рад за підсумками роботи у 2020/2021 навчальному році із визначенням пріоритетних завдань на 2021/2022 навчальний рік;

- урочисте святкування Дня знань 01 вересня 2021 року;

 -перший урок відповідно до методичних рекомендацій КЗ ІППОЧО.