Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти

І.Загальні положення 1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти  (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту».