АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Неполоковецької селищної ради

 Чернівецького району Чернівецької області

 «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області»

 

I. Визначення проблеми,  яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

   Аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та  Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,  затвердженої  Постановою  Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року  № 308.

   Відповідно до частини першої статті 10 Закону України від 06.09.2005 р № 2807-VІ «Про благоустрій населених пунктів» (далі — Закон № 2807) до повноважень сільських, селищних і міських рад належить затвердження правил благоустрою населених пунктів.

    Згідно із статтею 34 Закону № 2807 правила благоустрою території населеного пункту розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та комунального господарства України від 27.112017року №310, затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини  і є обов’язковими для виконання на території Неполоковецької селищної ради  всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

    На даний час на території  Неполоковецької  селищної ради  діють «Правила благоустрою території  населених   пунктів   Неполоковецької  селищної ради»,  затверджені рішенням  6 сесії VII скликання Неполоковецької селищної ради від 12.09.2019 року  № 4-6/ 2019.  

  Існуючі правила не забезпечують у повному обсязі виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та не вирішують основних проблем, які виникають в громаді  в процесі виникнення правовідносин між суб’єктами господарювання в сфері здійснення благоустрою.

Зокрема, на сьогоднішній день мешканці громади ухиляються від  укладення договорів на вивезення побутових відходів, а правовий механізм врегулювання даного питання в громаді відсутній.  За 2021 рік  виконавцем послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів укладено 351 договір на вивезення сміття з прибудинкових територій мешканців громади, що складає 13% від загальної кількості дворів громади, та 14 договорів з власниками об’єктів торгівлі, харчування та побутового обслуговування населення, що складає  5 %  від загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності.

Як наслідок, на території громади виникають стихійні звалища. Так, протягом 2021 року  на території громади виявлено та ліквідовано 4  несанкціонованих сміттєзвалища. Проте, протягом невеликого проміжку часу, сміттєзвалища утворилися знову.

 Крім того, відсутній порядок проведення та завершення проведення земляних робіт, не достатньо врегульовано порядок утримання прибудинкових територій та забезпечення їх належного санітарного стану. Мають місце випадки незаконного знищення зелених насаджень. А порядок притягнення до відповідальності осіб, винних  у порушенні благоустрою територій населених пунктів врегульований не достатньо. Протягом 2021 року адміністративною комісією селищної ради  було складено  5 адміністративних протоколів у відповідності до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення  за спалювання трави біля житлових будинків та  нараховані штрафні санкції на суму 1700 грн.

Організація роботи та заходів з благоустрою території громади, а також постійний ремонт та відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету, приведення території в належний стан склав в 2021 році  897932,93 грн., що включає в себе витрати на заробітню плату працівникам комунального господарства, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, необхідних запчастин на інвентарю та  лягає великим тягарем на бюджет селища.

 

 Причина виникнення проблеми:

      Причинами виникнення зазначеної проблеми є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, зокрема чіткого нормативного регулювання прав і обов’язків суб’єктів цієї сфери, норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності.  На сьогоднішній день діючі правила не забезпечують в повному обсязі виконання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою.

 Підтвердження важливості проблеми:

     Загальна проблема підтримки благоустрою на території Неполоковецької селищної ради, покращення санітарного стану є актуальною. Існує значна кількість порушень з боку громадян, підприємств та суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів. До того ж, мають місце окремі факти самовільного знищення та пошкодження зелених насаджень. На даний час актуальною проблемою залишається відмова від укладання договорів на вивезення побутових відходів з комунальним підприємством.

      Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми:

 • відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою:
 • неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;
 • наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, житлової та громадської забудови;
 • відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;
 • самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;
 • невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

     Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян, а також на суб'єктів господарювання та органи місцевого самоврядування, не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою та естетичний вигляд.

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:          

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Органи місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

  Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією селищної  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних  актів:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону на необхідність розв'язання подібних проблем  саме за допомогою прийняття регуляторних актів.

  Зокрема, ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання території та об'єктів благоустрою.  Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

 

 

 II. Цілі державного регулювання

   Метою запропонованого регуляторного акту є упорядкування благоустрою та підтримання екологічної чистоти і порядку на території населених пунктів, встановлення законодавчо врегульованих прав і обов’язків та підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян  для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

 • вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акту;
 • створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;
 • визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою на території  Неполоковецької селищної ради  організаціями, установами, закладами, суб'єктами господарювання та мешканцями населених пунктів, їх прав та обов'язків;
 • захист довкілля;
 • покращення санітарного стану  на території  Неполоковецької селищної ради;
 • належне утримання та раціональне використання територій населеного пунктів;
 • збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання.

  III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

Вид альтернатив

Опис  альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акту (збереження існуючого механізму регулювання)

Ця альтернатива є неприйнятною як для мешканців громади, так і для органів місцевого самоврядування, через те, що Правила благоустрою територіальної громади  Неполоковецької селищної ради, затверджені рішенням 6 сесії VII скликання  Неполоковецької селищної   ради від 12.09.2019р. № 4-6/2019 року  не містять чітких норм для врегулювання існуючих проблем з питань благоустрою на території громади,  а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян населених пунктів Неполоковецької селищної ради.

Альтернатива 2

Прийняття органом місцевого самоврядування Правил благоустрою території  населених пунктів Неполоковецької селищної ради

Затвердження Правил  забезпечить:

  • дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;
  • чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;
  • розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням, органами місцевого самоврядування;
  • наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Неполоковецької селищної ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;
  • дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населених пунктів із застосуванням статтей 152, 153,154, 182  Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП);

 Таким чином, досягнення визначеної цілі даним способом є доцільним та  таким, що відповідає вимогам чинного законодавства і альтернативи запропонованому регуляторному акту немає.

Забезпечує досягнення мети:

На благоустрій сіл громади в 2022 році передбачено видатки у сумі 1047816,00 грн., в тому числі:

 1. на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю,та придбання паливно – мастильних матеріалів  та інших товарів -  36000,00 грн.;
 2. на оплату праці з нарахуваннями КП «Оршівецький комунгосп» - 951816,00 грн.;
 3. на оплату паливно- мастильних матеріалів в сумі –60000,00 грн.
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Існуючі проблеми залишаються нерозв’язаними, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує розв’язання існуючих проблем і досягнення визначених цілей. Організація робіт та заходів із благоустрою територій населених пунктів, а також відновлення об’єктів благоустрою та ліквідація стихійних сметтєзвалищ орієнтовно складатиме 1047816,00 грн., в тому числі:

-на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю,та придбання паливно – мастильних матеріалів  та інших товарів -  36000,00 грн.;

а оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального підприємства - 951816,00 грн.;

-на оплату паливно- мастильних матеріалів в сумі –60000,00 грн.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту дасть можливість чітко визначити права і обов'язки суб'єктів у сфері благоустрою,  розмежувати  відповідальність між  суб'єктами господарювання, населенням та органами  місцевого самоврядування, раціонально використовувати та охороняти об’єкти  і елементи благоустрою та забезпечить  створення сприятливих умов для життєдіяльності людини,  дасть змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населеного пункту із застосуванням статтей 152,153,153 і 182  Кодексу України про адміністративні правопорушення

Відсутні, оскільки реалізація положень акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

       

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Чітке визначення прав та розподіл обов'язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб'єктами господарювання. Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану вулиць, парків, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою.

Витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених правил благоустрою.

Витрати на сплату послуг за вивезення ТПВ з розрахунку на 1 приватне домогосподарство   складає  200,00 грн. на рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро-

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

8

286

294

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

3

97

100

             
             

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні. 

Альтернатива 2

Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади установами, організаціями та суб’єктами господарювання.

Витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених правил благоустрою, зокрема витрати на сплату послуг за вивезення ТПВ з розрахунку на 1 об’єкт складає  500,00 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

 

     

 

 

 Альтернатива 1

1

Недостатнє фінансування з місцевого бюджету на утримання та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою не забезпечує належного утримання територій населених пунктів Неполоковецької селищної ради.

У разі залишення існуючої ситуації  на даний момент без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Дана альтернатива є неприйнятною через те, що діючий документ  не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів Неполоковецької громади.

Альтернатива 2

3

У разі прийняття акту, заплановані цілі будуть досягнуто повною мірою, будуть встановлені  єдині правові вимоги  щодо заходів з благоустрою населених пунктів на території  Неполоковецької селищної ради,  і створення сприятливого середовища для життєдіяльності людини й довкілля, збереження і охорони навколишнього  природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, підвищення рівня самоврядного контролю на території громади, питання укладення договорів на вивезення ТПВ.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Залишиться існуючий стан регулювання питання, отже, мета не буде досягнута.

Альтернатива 2

-відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- встановлення єдиних вимог до всіх суб’єктів у сфері благоустрою;

-покращення, підтримка належного санітарно -технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

-користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування;

У разі прийняття проекту акту Неполоковецька територіальна громада  не нестиме ніяких додаткових матеріальних витрат, крім витрат на виконання обов'язків відповідно до затверджених Правил благоустрою населених пунктів.  Зокрема за вивезення твердих побутових відходів, кожне домогосподарство  сплачує 200,00 грн. на рік.  Суб’єкти господарської діяльності  – 500,00 грн. на рік.

Затвердження цього регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, встановить єдине зрозуміле регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з питання благоустрою. При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання. Цей регуляторний  акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1 

У разі неприйняття регуляторного акту, діючі на сьогоднішній день правила благоустрою   не в змозі  за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян – жителів Неполоковецької селищної ради.

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною. Аргументи для переваги відсутні

Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, відсутні.   Не можливо вирішити питання  щодо утворення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування, ухилення від укладання договорів на вивезення побутових відходів, та випадки знищення зелених насаджень.

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення  «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області» будуть досягнуті  у повній мірі. Цими Правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом самоврядування.

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести зміну чинного законодавства.

У разі змін в законодавчих актах, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий.

Упродовж деякого часу на дію регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання на яких поширюється дія цього акту.

   V.  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв'язати проблему: 

Для розв’язання вищезазначеної проблеми пропонується затвердити «Правила благоустрою територій населених пунктів Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області» розроблені відповідно до Типових Правил благоустрою території населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства   від 27.11.2017р  № 310.

Основним принципом запропонованого рішення є чітке визначення правового статусу всіх суб’єктів правових відносин у сфері благоустрою території Неполоковецької селищної ради, заходи щодо покращення стану благоустрою громади та єдиних вимог для усіх учасників у сфері благоустрою населених пунктів.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

 • встановлення вимог до елементів благоустрою на території Неполоковецької селищної ради, наведення чистоти та порядку;
 • можливість застосування штрафних санкцій за порушення «Правил благоустрою територій населених пунктів Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області», згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.          

     Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

     Власники будівель та споруд  розташованих на території об'єкта благоустрою, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території у визначених межах зон відповідальності, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.   Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. На суб'єктів господарювання покладається обов'язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об'єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.  За порушення Правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності в порядку згідно з чинним законодавством, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди, які визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

Заходи, які має здійснити орган місцевого самоврядування для впровадження цього регуляторного акту: 

 • Розробка проекту рішення Неполоковецької селищної  ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області»  та аналізу регуляторного впливу до нього.
 • Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
 • Підготовка експертного висновку  відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 • Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.
 • Прийняття рішення на засіданні сесії селищної ради.
 • Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.
 • Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації суб’єктів господарювання стосовно виконання вимог акту, яка полягає у:

 • балансі інтересів;
 • простоті та доступності положень рішення;
 • простоті виконання вимог рішення;
 • врегулюванні прав і обов’язків суб’єктів господарювання, на яких поширюється це  рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

    У зв’язку із незначною кількістю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не розраховувалися, так як здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на 5 років. В разі зміни законодавства у сфері благоустрою регуляторний акт буде переглянутий та будуть внесені зміни або скасований.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта будуть:

 • Кількість порушень у сфері благоустрою та складених за наслідками їх вчинення приписів, протоколів та постанов про притягнення до відповідальності;
 • Розміри витрат та обсяг реалізованих заходів, пов’язаних з покращенням благоустрою;
 • Розміри надходжень до місцевого бюджету від штрафів за порушення  правил у сфері благоустрою населених пунктів;

Результативність дії регуляторного акта визначають і показники соціального напряму :

 • підвищення якості життя мешканців громади ;

Для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

2021р.

2022р.

2023р.

Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КупАП

 

5

 

20

 

30

Розмір надходжень до місцевого бюджету, внаслідок сплачених

коштів відповідно адмінпротоколів, за порушення, передбачені ст. 152

КУпАП України, грн.

1700

6800

10200

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

2815 ( можливе деяке зменшення або

збільшення даного показника, так як він не є сталим)

Час, що витрачатиметься суб’єктами

господарювання, пов’язаними з

виконанням вимог акта:

- на ознайомлення з

рішенням;

- на виконання вимог

Регулювання

 

 

 

1 година

 

2 години

 

 

 

 

 

 

2 години

 

 

 

 

 

 

2 години

 

Розмір коштів, що витрачатимуться

суб'єктами господарювання

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог

акта

74150 грн

575000 грн

647000

грн

Кількість звернень жителів Неполоковецької селищної ради щодо неналежного

санітарного стану території міста

23

Кількість звернень буде мати тенденцію до зменшення.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Високий. Оголошення про оприлюднення проекту опубліковане в районній газеті «Вільне   життя», проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті Неполоковецької селищної ради. Проведено обговорення проєкту акта із депутатами селищної ради.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.  Зокрема:

 • базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до його прийняття;
 • повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності;
 • періодичне відстеження результативності – один раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом, методом інтерв’ювання.

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро-  та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

- комунальне підприємство Неполоковецької селищної ради  ;

- фізичні особи- підприємці Неполоковецької громади.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" грудня 2021р. по "31" грудня 2021р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників, консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Нарада з суб'єктами господарської діяльності

1

Обговорено проблемні питання в сфері благоустрою

Розроблено шляхи вирішення проблемних питань

Отримано інформацію щодо кількості суб’єктів господарювання, які підпадають під вимоги регулювання та інформацію щодо необхідності ресурсів, витрат часу, матеріальних витрат для їх виконання

2.

Телефонні розмови

3

Отримано інформацію щодо необхідних ресурсів, а також трудових та часових витрат на виконання вимог регуляторного акту

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 294 (одиниць),

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Мітла вулична (1*150)

Граблі (1*125)

Відро оцинковане

(1*80)

Лопата снігова

(1*140)

 Контейнер для сміття (1*700 грн.)

Разом:

150+125+80+140+700=

1195 грн

150

1495

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити), сума податку

0

0

0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1195

150

1495

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

294

294

294

8

Сумарно, гривень

351330

44100

439530

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати згідно статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1082-IX  мінімальна заробітна плата у місячному розмірі  з 1 грудня 2021 року складає  6500 гривень, у погодинному розмірі 39,12 гривні.)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год. х 39,12 грн.х 1

= 39,12 грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

2год  х 39,12 х 1 =

78,24 грн.

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити),

0

0

0

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

117,36

0

0

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

294

294

294

16

Сумарно, гривень

34503,84

0

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

виконачий комітет  Неполоковецької селищної  ради

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

33,12

294

9737,28

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 2

66,24

1 

294

19474,56

камеральні

-- 

--- 

 ---

----

----

виїзні

2

66,24 

 1

294

19474,56

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 1

33,12 

 1

20

662,4

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1

33,12 

 1

20

662,4

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

---

---- 

---

---

-----

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа

---

---- 

 ----

----

----

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

30536,64

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

152683,2 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

351 330

351 330

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

34 503,84

34 503,84

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

385 833,84

385 833,84

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

30 536,64

152 683,2

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

416 370,48

538 517,04

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Під час проведеного обговорення та консультацій були визначені орієнтовні витрати для суб’єктів малого  підприємництва внаслідок дії регуляторного акту, за результати яких передбачається, що орієнтовні витрати є обґрунтованими та помірними в зв’язку з чим розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не пропонується.

 

                           Селищний  голова                                                Григорій Храпко