Звіт

директора

Неполоковецького закладу дошкільної освіти

(ясла-садок)
Неполоковецької селищної ради
Кіцманського району Чернівецької області

Ілащук Лариси Ярославівни

перед колективом та громадкістю

2019 / 2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Заклад активно працює над реформуванням освіти оптимально  поєднуючи в педагогічному процесі класичну спадщину і сучасні досягнення наукової думки.

        Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

       У 2019-2020  навчальному році роботу  ЗДО  було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  інших чинних законодавчих і нормативно - правових документів у галузі освіти.

       Безпосереднє керівництво діяльністю закладу дошкільної освіти здійснює директор Ілащук Лариса Ярославівна, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру.

 

       На початку 2019/2020 навчального року заклад відвідувало 126 дітей.

Ясельна група – 20 дітей

Молодша група №1 – 23 дітей

Молодша група №2 – 19 дітей

Середня група – 20 дітей

Старша група №1 – 22 дітей

Старша група №2 – 22 дітей


        Наш заклад укомплектований педагогічними кадрами відповідного освітнього рівня та обслуговуючим персоналом. Педагогічних працівників - 14 осіб, обслуговуючого персоналу -17 осіб.

 

      Впродовж 2019 - 2020  навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних  річних завдань:

«Формування духовності,національної свідомості вихованців шляхом співпраці педагогічної тріади (педагоги, діти, батьки)».

 

«Підвищення якості роботи пізнавальних процесів дітей дошкільного віку через пошуково-дослідницьку діяльність».

 

«Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти в умовах освітньої реформи  «Нова українська школа».

        Увага колективу постійно спрямовувалась на створення належних умов для гармонійного повноцінного розвитку, безпечного та комфортного перебування дітей у дошкільному закладі.

          Протягом навчального року педагоги підвищили свій професійний рівень:  регулярно відвідували  методичні об’єднання, майстер-класи, семінари, консультації у закладі. В закладі залучена система інтерактивного навчання предметів, створюються та використовуються мультимедійні презентації на заняттях та поза ними. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Треба відмітити, що педагоги поглиблено працюють за конкретними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

        Робота в повсякденному житті включає ігрову діяльність, дитячу творчість, концерти, розваги, студійна робота, календар погоди, ранкові зустрічі, робота у кутках вільної діяльності.

        В методичному кабінеті зосереджено всі матеріали з різних розділів програми, таблиці, серії картин, муляжі, наочний, демонстраційний, дидактичний матеріал систематизований за розділами, розташований для зручного користування. У методичному кабінеті збирається матеріал з досвіду роботи вихователів, доповіді, реферати, конспекти відкритих занять, сценарії свят, зберігаються зразки перспективних планів роботи.

       Вихователем-методистом Сарабун М.М.  проводяться консультації, семінари, семінари-практикуми, огляди новинок методичної літератури, колективні перегляди роботи педагогів.

        Вивчення загального стану освітньо - виховного процесу планується у формі фронтальних перевірок, тематичних перевірок, стан ведення ділової документації . Результати перевірок оголошуються у вигляді наказів, довідок. Вихователями проводиться систематична щоденна робота, якісна, творча підготовка до занять, максимально використовується наочний, демонстраційний та дидактичний матеріал, пишуться перспективні та календарні планування враховуючи принцип систематичності та концентричності.

 

За період роботи було проведено:
 Педради:

 1. «Основні пріоритетні напрямки освітньої роботи у новому 2019-2020 навчальному році».
 2. «Формування духовності, національної свідомості вихованців шляхом співпраці педагогічної тріади (педагоги, діти, батьки)».
 3. «Розвиток творчої та пізнавальної активності дошкільників через пошуково-дослідницької діяльності».
 4. «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками»

 (онлайн-формат).

 

Семінар-практикум:

 1. «Мистецька спадщина рідного краю як засіб національно-патріотичного виховання дошкільників».

 

Консультації для вихователів:

 1. «Крокуємо з малечею дорогою адаптації».
 2. «Значення пошуково-дослідницької діяльності для пізнавального розвитку дітей».
 3. «Надання першої долікарської допомоги при травмах і нещасних випадках» (онлайн-формат).

 

Колективний  перегляд занять:

 1. «Знай свою родину» (нетрадиційне заняття) – вихователь Боднар Л.М.
 2. «Вечорниці» (в межах проекту «Я і Україна») – вихователь-методист Сарабун М.М., музичні керівники Корінець Я.Л., Костащук Р.Б.
 3. «Вода – чарівниця» (інтегроване заняття з пріоритетом пошуково-дослідницької діяльності) – вихователь Узбашова О.М.
 4. «Пустотлива хмаринка» - вихователь Левіцька Т.Т.

 

Конкурси:

 1. «Квітник, город на підвіконні».
 2. «Буковинські намистинки» - (онлайн-формат).

 

Виставки:

 1. «Осінні фантазії»
 2. «Хай рік новий, Різдво Христове, Вам подарують дні казкові»
 3. «Творимо разом прекрасне» (до дня захисту дітей) - (онлайн-формат).

Загальні батьківські збори:

1.Про пріоритетні напрямки роботи закладу в навчальному році.

2.Організація харчування дітей в ЗДО.

3.Рекомендації для батьків щодо організації харчування дитини.

4.Інформація про підготовку до нового навчального року.

 

       Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

       Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо. Документація ведеться відповідно до вимог.

        Впродовж року систематично велась робота з охорони життя та здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. Провелася бесіда в онлайн-форматі щодо посилення заходів запобіганню поширенню короновірусної хвороби COVID – 19 (березень місяць). Результат роботи – відсутність травматизму дітей.

       Дошкільний заклад має медичний кабінет. Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує  медична сестра Козак Х.В. У кожній віковій групі наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

       Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з планом роботи . Покращилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. За 2019/2020 рік в Неполоковецькому  ЗДО (ясла-садок) вирішено ряд проблем, які перешкоджали  повноцінно працювати. За допомогою виділених коштів Неполоковецької селищної ради було зроблено капітальний ремонт приміщень чотирьох груп закладу, коридорів та частково кухні.

        Приміщення відповідають санітарним нормам та вимогам утримання дітей дошкільного віку. В користуванні дітей – зручні великі ігрові кімнати, спальні кімнати, роздягальні, туалет. Температурний режим, освітлення в групових кімнатах   відповідає нормам.

        Вся територія дошкільного закладу розбита на ігрові майданчики для кожної вікової групи. На майданчиках встановлене обладнання відповідно вікових особливостей дітей, пісочниці, альтанки, доріжки, споруди, гойдалки. Вся територія прикрашена клумбами.  

Отже, вище сказаного, вважаю намічені завдання на 2019-2020 н.р. виконано.