Управління  закладом дошкільної освіти здійснює гуманітарний відділ Неполоковецької селищної ради . Засновник закладу Неполоковецька селищна рада здійснює фінансування  ЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, надає обладнання і матеріали, необхідні для здійснення освітнього процесу, інженерні комунікації, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей . Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор.

Збори трудового колективу проводяться  два рази на рік, відповідно до плану роботи закладу на навчальний рік.

Рада закладу. У період між загальними зборами діє рада ЗДО. Рада закладу дошкільної освіти  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

Голова ради закладу – Федорчук Яна Іванівна, мати.

Директор закладу – Ілащук Лариса Ярославівна, педагогічний стаж - 23 роки.

Педагогічна рада.     

Засідання  педагогічної ради проводяться  4 рази на рік, відповідно до річного плану.

Голова педагогічної ради – директор ЗДО Ілащук Лариса Ярославівна.

Секретар - вихователь - Сарабун Марія Михайлівна.