«ОСВІТА НЕПОЛОКОВЕЦЬКОЇ ТГ - РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ, ДОСТУПНІСТЬ, ЯКІСТЬ".

МИ ІНВЕСТУЄМО В МАЙБУТНЄ

 

«Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  в 2020/2021 навчальному році та пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі на 2021/2022 навчальний рік»

Слайд 3

ДОСЯГНЕННЯ ТА  ВИКЛИКИ НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Шановні учасники педагогічного форуму!

Традиційно склалося, що напередодні нового навчального року в педагогічних колективах нашої держави проводяться серпневі педагогічні конференції, завдання яких полягає в тому, щоб визначити пріоритетні напрямки роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий навчальний рік, відзначити досягнення, позитивне в роботі педагогічних колективів, а разом із тим загострити увагу на помилках та упущеннях у роботі, намітити шляхи вирішення проблем, що стоять сьогодні перед освітянами.

Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її удосконалення.

Часи змінюються, і ми змінюємося, а разом із нами змінюється школа. Освіта є основою прогресу людства. Вона була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал. Пріоритетна мета української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

Слайд 4

Залишився  позаду 2020/2021 навчальний рік – ще один рік практичної  реалізації основних завдань в умовах  реформування  освіти. Будемо відверті, нелегкий рік. COVID-19 вніс свої корективи…

І за цей час освіта Неполоковецької ТГ намагалась максимально забезпечити якісно новий рівень дошкільної, загальної середньої та профільної підготовки, всебічний розвиток кожної особистості як найвищої цінності суспільства. 2020/2021 навчальний рік йшов у ногу разом із Новою українською школою. Основною темою  нині і минулого навчального року для нас стала Нова українська школа, а рік  - Роком Математичної Освіти.

Перше вересня – день великих надій та очікувань. Кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, яка дасть їй змогу ствердитися у житті, бути корисною своїй країні. Дарувати знання і набувати їх – це нелегкий труд, який вимагає віддачі душевних сил, значного напруження, проникнення у велику скарбницю, надбану людством.

Аналізуючи підсумки минулого року, можемо засвідчити, що за активної співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю нам вдалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Неполоковецької селищної ради відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» протягом звітного періоду виконував покладені на нього власні (самоврядні) повноваження, а саме: проводив роботу щодо реалізації державної політики в галузі освіти із урахуванням особливостей соціально-культурного середовища та створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти; здійснював управління закладів освіти, підпорядкованими відділу освіти, культури, молоді та спорту, координував діяльність  установ, зміцнював матеріальну базу закладів освіти; здійснював національно - патріотичне виховання як один з головних напрямків виховної роботи, аналізував стан освіти в Неполоковецькій ТГ.

Регулярно проводяться оперативні наради директорів закладів освіти із працівниками апарату, головним бухгалтером. Прийом громадян з особистих питань, розгляд скарг, заяв та питань консультативного характеру здійснюється за встановленим графіком.

Протягом 2020/2021 навчального року проведено роботу щодо підвищення якості освітніх послуг за пріоритетними напрямами.

Освітня стратегія ТГ спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти, впровадження в життя освітніх реформ держави. В рамках реформування системи освіти створено  умови  рівного доступу до якісної освіти.

Слайд 5

 

Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян громади, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти, проведення зовнішнього незалежного оцінювання,  поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, перезавантаження методичної роботи, реалізацію Концепції «Нова українська школа».

 Компетентнісний підхід та побудова партнерських стосунків між учнем, вчителем і батьками - пріоритети реформування української школи. Школа має давати освіту для життя, допомагати розвивати індивідуальні здібності. Компетентнісний підхід орієнтований не на процес, не на накопичення фактів, а на результат; навчання має сформувати у дітей здатність практично діяти, застосовувати отримані знання, вміння і навички в життєвих ситуаціях.

У даний час функцію інструменту модернізації освіти виконує  Державний стандарт загальної середньої освіти, у якому задекларовано перехід до компетентнісного підходу формування змісту освіти. Успішна реалізація Державного стандарту залежить  головним чином від учителя, його компетентності, ерудиції, уміння володіти найсучаснішими формами і методами організації освітнього процесу.

Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.

Пріоритетним завданням відділу освіти було і є надання якісних освітніх послуг територіальній громаді, стабільне функціонування освітньої галузі громади.

Загалом мережа закладів освіти задовольняє потреби жителів регіону.

Це дасть змогу підвищити якість освітнього процесу, покращити доступ школярів до якісної освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на сучасному етапі є не лише конституційним правом, а й обов’язковою нормою.

Слайд 6

  Структура освіти Неполоковецької селищної ради – це  3 заклади загальної середньої освіти, у яких навчалося 848 здобувачів освіти, які протягом 2020/2021 навчального року надавали освітні послуги учням. Дошкільна освіта представлена 3 закладами дошкільної освіти, у яких виховувалось 264 дітей.

У полі зору педагогічних колективів шкіл – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти, що опинились в складних життєвих обставинах.

            У 2020/2021 навчальному році банк даних дітей соціально-незахищених категорій, що здобувають освіту у закладах загальної середньої та дошкільної освіти,  налічує  271 дитину. 
З них:
            -  20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з них: 15 дітей комунального закладу «Оршівський дитячий будинок»);
            - 6 дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;
            - 183 дитини з малозабезпечених сімей;
            -  41 дитина військовослужбовців зони АТО;
            - 1 дитина із сімей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; 
- 20 дітей з особливими освітніми потребами.

Від самого дитячого садка та чверть життя дитини ми формуємо її особистість і розум, навчаємо нового і невідомого, коригуємо розвиток, мудро створюємо маленьку частинку історії…

Це від Вас залежить якою стане маленька людина в майбутньому: окриленою, здатною на великі вчинки, досягатиме висот і результатів чи буде безпорадною і немічною у круговерті сучасного життя! Майбутнє людства сидить сьогодні за партою. Воно таке боязке, вразливе і щире, з надією заглядає в Ваші очі, воно переконане, що саме Ви  звільните його від страхів, саме Ви запевните його, що школа –це рідний дім, де всі поважають одне одного, бережуть і люблять. Вам, учителям, не можна зруйнувати дитячої віри, згубити щирості, Ви не маєте права не побачити блиск дитячих очей, не почути бажання батьків!

 Тож, дуже хочеться, щоб діти йшли до школи за знаннями, за наукою, за щастям, за добром!

Слайд 7

 

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Відповідно до Концепції профільного навчання учнів старшої школи в громаді організована дана робота. Профілізація освіти в закладах є одним із пріоритетних напрямків розвитку освітньої галузі на сучасному етапі.

Звичайно, не можна стверджувати, що за допомогою профільного навчання можна навчити людину на все життя, але розкрити певні якості особистості для неї самої, для суспільства, уберегти підлітка від помилок під час вибору професії можна. І цей крок матиме сенс, якщо ми переконаємося, що введення профільного навчання для одних учнів – це поглиблення наукових знань і підготовка до подальшого навчання, а для інших – набуття трудових умінь, навичок, або й професії, щоб усі 17-річні випускники відразу могли включитися у повноцінне життя в суспільстві.

Невід’ємним аспектом успішного впровадження профільного навчання та допрофільної підготовки є психолого-педагогічний супровід, який забезпечують практичні психологи закладів освіти. Педагоги, практичні психологи вивчають запити школярів, їх батьків, проводять психолого-педагогічну діагностику (бесіди, анкетування, психологічне й дидактичне тестування).

Щорічно здійснюється моніторинг системи профільного навчання в закладах освіти.

Систематично проводяться психологічні дослідження щодо вибору учнівською молоддю напрямів і форм профільного навчання.

У 2020/2021 н.р. у закладах освіти 406 здобувачів освіти охоплені профільним навчанням, а саме:

Філологічний напрям – 176: ( українська мова – 92; історія – 84);

 • Курси за вибором, факультативи:
 • в 5-9 класах - Основи християнської етики, Родинні фінанси, Фінансово-грамотний споживач, Фінансова культура, Прикладні фінанси, Волейбол, Футбол та інші.
 • в 10-11 класах - курс «Орфографічний практикум», курс «Стилістика української мови», факультативний курс «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу», курс за вибором «Становлення української державності».

 

Систематично проводиться вивчення потреб учнів, батьків, педагогів з питань організації профільного навчання.

Для досягнення бажаної мети – масової профілізації старшої школи – проводиться інформаційна робота серед учнів 9, 11 класів та їх батьків щодо вибору профілю навчання. Проводиться широка профорієнтаційна робота в закладах освіти.

Узагальнюються результати дослідження та виявляються профілі, що користуються найбільшим попитом серед учнів. Це дає змогу визначитися з формами допрофільної підготовки та профільного навчання.

Слайд 8

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОШУК

Управлінська діяльність

Здійснювалось управління освіти протягом минулого навчального року і робота із підвищення професійного рівня команди керівників закладів освіти. Це семінари-навчання, сесії та тренінги в онлайн режимі із залученням фахівців Чернівецького ІППОЧО із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Одне з провідних місць в процесі вирішення цих завдань належить менеджерові освіти, якій доводиться стикатися із зростаючою складністю нових завдань і нести все велику відповідальність за ухвалені рішення і кінцеві результати. У нашому розумінні, менеджер освіти - це професіонал, здатний творчо здійснювати професійну управлінсько-педагогічну діяльність, безперервно розвиваючись і самореалізовуючись в ній як індивідуальність.

Сьогодення вимагає від директорів як лідерів змін, бути обізнаними з основами економіки та відповідною законодавчою і нормативною базою, уміти ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси, бути готовими до запровадження інновацій. Сучасні директори Рошко З.Д., Зеліско В.С., Стус І.І. працюють у команді професіоналів, мотивують людей до змін, мислять стратегічно, діють конструктивно, генерують нововведення, проявляють ініціативу і рішучість, а головне мають активну громадянську позицію.

Слайд 9

Питання якості освіти потребують створення принципово нових моделей науково-методичної роботи із педагогічними кадрами. Якщо раніше педагогічний колектив обирав проблему, за якою працював, то в нових умовах навчально-виховні об’єднання опрацьовують цілісну концепцію освітньої практики, яка враховує особливості й можливості конкурентного закладу освіти. Таку діяльність педагогічного колективу повинен спрямувати творчий керівник, який є досвідченим педагогічним працівником. Освітні послуги закладу освіти повинні мати конкурентні переваги, які можна створити лише за стратегічного управління.

Слайд 10

Кадрове забезпечення

Сучасні глибинні трансформаційні процеси диктують все нові й нові вимоги щодо діяльності школи і вчителя.

Давно доведена істина про те, що не можна досягнути результату без належного кадрового ресурсу. Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Учитель – одна з найстаріших, найгуманніших і найскладніших професій. Завдяки діяльності вчителя досягається реалізація державної політики у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні і примноженні культурної спадщини, становлення особистості. Сьогодення вимагає підготовки нової генерації педагогічних працівників, підвищення професіоналізму вчителя, його національної свідомості, готовності до творчої діяльності.

         Кадрова робота залишається пріоритетним напрямком у діяльності відділу освіти, культури,  молоді та спорту та директорів 6 закладів освіти.

У закладах освіти сформовано сталий досвідчений колектив керівних і педагогічних кадрів.  98 % педагогічних працівників мають відповідну фахову вищу освіту. Філософія реалізації кадрової політики базується на засадах професіоналізму, забезпечення закладів освіти кваліфікованими кадрами.

        До освітянської спільноти належить  131  педагогічні працівники. З них у закладах загальної середньої освіти працює 94, в дошкільних – 37 педагогічних працівників. Вищу й першу кваліфікаційні категорії мають 68% педагогів, що свідчить про належний рівень кваліфікації педагогічних працівників, 11 учителів мають педагогічне звання «учитель-методист»,  28 - «старший учитель», маємо Заслужену вчительку України – Рошко Зірку Дмитрівну.

Зберігається позитивна динаміка росту освітнього рівня педагогів.

У минулому навчальному році підвищили кваліфікацію в Чернівецькому ІППОЧО 94  керівних і педагогічних працівників за дистанційною формою з використанням сучасних комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

 • У школах ТГ працює 11 молодих спеціалістів, стаж роботи яких становить 3 роки і менше.

Сьогодні в цій залі присутні молоді спеціалісти, які в цьому році започаткували свою трудову діяльність, зробили свої перші кроки по великій дорозі, яка обов’язково приведе їх до визнання, до успіху, до слави.
Дорогі наші молоді колеги! Прийміть найщиріші вітання з початком трудової діяльності. Ми бажаємо всім міцного здоров’я, творчого пошуку, натхнення, успіхів у роботі. Нехай повага, доброта і любов дітей будуть завжди з Вами! Завжди пам’ятайте: жодна професія не приділяє людині стільки вимог, як учительська. Найголовнішим у вчителя має бути зацікавленість у долі кожної дитини, вмінні виділити в ній неповторні сторони натури.

Бажаємо Вам успіхів на педагогічній ниві!

Нині стоїть вимога надання вчителю особливого статусу, висунення професійної діяльності педагога та його соціального буття у сферу найважливіших державних інтересів, соціального захисту і підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми підготовки і підвищення кваліфікації вчителя. Ведеться цілеспрямована робота із зменшення числа вчителів, які працюють не за фахом. Сформовані дієві, творчі, з високим кваліфікаційним рівнем та відповідною освітньою підготовкою педагогічні колективи.

Інформацію про наявні вакансії в закладах загальної середньої освіти розміщено на офіційному сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту. Усе ширше впроваджуються дистанційні форми навчання – курси, тренінги, вебінари, on-line заходи, що допомагають педагогам безперервно навчатися та постійно вдосконалювати свій професійний рівень.

Шкільний вік - це особливий період людського життя. Саме на цьому етапі людина визначає свої життєві орієнтири і потребує підтримки уваги досвідченого педагога, здатного креативно мислити і навчити цього своїх учнів. Сьогодні потрібні педагоги, які позитивно сприйняли б зрушення, що відбуваються в освіті, адаптувалися до них, трансформували в собі нову освітньо-світооглядну парадигму.

Тому зусилля педагогічних працівників у новому навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію таких завдань:

-          формування  сучасного науково-методичного освітнього простору;

-          стрімке оновлення знань керівника, педагога, учня;

-          формування професійної творчої позиції вчителя;

-          забезпечення компетентнісного підходу – переорієнтація з процесу на результат (із орієнтацією на нові Державні стандарти);

-          формування особистісно-орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Слайд 11

 

Методичний супровід освітнього процесу

Освіта має складну місію. І полягає вона в тому, що, орієнтуючись на завтрашній день, треба мати гарантію – якісну освіту. Важливу роль у вирішенні даного питання та в організації діяльності закладів освіти у плані вдосконалення професійної майстерності вчителя відіграє методична служба. 

Сьогодення потребує внесення докорінних змін у зміст та організаційні форми науково-методичної роботи, що розглядається як цілісна система діяльності педагогів, що базується на досягненнях педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду та забезпечує підвищення рівня кваліфікації, майстерності педагога, творчого потенціалу педагогічного колективу закладу загалом, а в остаточному підсумку – поліпшення якості знань учнів, рівня їхньої вихованості та розвитку.

Враховуючи зазначене вище у відділі освіти, культури, молоді та спорту  Неполоковецької селищної ради створено територіальні  міжшкільні методичні обєднання вчителів.

І, саме сьогодні, доречно представити склад керівників територіальних міжшкільних методичних обєднань, затверджений рішенням №12-7/2021 від 08 червня 2021р. 7 сесії 7 скликання.

 

Склад керівників територіальних міжшкільних

методичних об’єднань

№ п/п

ПІБ

Навчальний заклад, посада

Напрям діяльності

(предмети)

1

Гаврилюк Леонід Михайлович

Реваківський ЗЗСО І-ІІІст.,учитель фізики та інформатики

Математичний(математика, фізика, астрономія, інформатика

2

Кибич Світлана Денисівна

Неполоковецький ЗЗСО І-ІІІст.,учителька початкових класів

Початкові класи, дошкілля

3

Шемчук Тетяна Іллівна

Неполоковецький ЗЗСО І-ІІІст., заступник директора з ВР,учитель образотворчого мистецтва.

Морально-естетичний (виховна робота, мистецтво, християнська етика)

4

Серна Володимир Сільвестрович

Реваківський ЗЗСО І-ІІІст., учитель фізичної культури

Спортивно-патріотичний (фізична культура, захист України, трудове навчання, гурткова робота)

5

Лакуста Сивирина Трифонівна

Неполоковецький ЗЗСО І-ІІІст., заступник директора з НВР, учителька хімії

Природничий(біологія,географія, екологія,  природознавство хімія, основи здоров’я)

6

Сюрісь Оксана Василівна

Реваківський ЗЗСО І-ІІІст., учитель української мови та літератури

Філологічний (українська мова та література, зарубіжна література, українознавство)

7

Шапка Світлана Миколаївна

Оршовецький ЗЗСО І-ІІІ ст., вчитель англійської мови

Суспільно-гуманітарний (іноземна мова, історія, правознавство)

8

Стефюк Маряна Ігорівна

Оршовецький ЗЗСО І-ІІІст., учитель математики

Інформаційно-технологічний (відповідає за сайт відділу освіти, бібліотеки, курсову перепідготовку учителів)

9

Боднар Людмила Іллівна

Оршовецький ЗЗСО І-ІІІст., практичний психолог

Психологічний ( практичні психологи, соціальні педагоги,  інклюзивне навчання, індивідуальне навчання, ГПД)

 

 

Набула якісних змін різнорівнева структура методичної роботи, яка забезпечує систему безперервного навчання через майстер-класи, школи педагогічної майстерності, передового досвіду, авторські школи, творчі майстерні та групи через шкільні методичні об`єднання. Постійно забезпечується підвищення кваліфікаційного рівня педагогів через їх участь у семінарах, конференціях, педчитаннях, тренінгах, через проходження вчителями курсової перепідготовки при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 

Слайд 12

З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників велику увагу приділяли організації підвищення кваліфікації. У 2020/2021 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 84 педагогічних працівники, відбулося навчання учителів початкових класів з теми «Особливості організації освітнього процесу в початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа», керівників закладів освіти, що забезпечують початкову освіту з теми «Підвищення кваліфікації керівників загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти та становлення Нової української школи».

Приємно зазначити, що є вчителі, які відчувають потребу у додаткових знаннях, апробують нове та мають результати, а також запроваджують і поширюють інформаційні, мультимедійні, інтерактивні, проєктні технології.

Результатом упровадження інноваційних педагогічних технологій в управлінську діяльність, освітній процес є участь закладів освіти, окремих педагогічних працівників у Всеукраїнських, обласних конкурсах, акціях, методичних заходах, активна участь у пропаганді досвіду.

-участь у «Шостому з адаптацією до онлайн наймасштабніший в Європі Усесвітній день Гідності в Україні»

 • участь у Всеукраїнській програмі «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» /2 рік участі/.

-Вакарюк Олександра, учениця 11 класу Неполоковецького закладу загальної середньої освіти нагороджена дипломом Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації за активну участь у збереженні національної пам’яті українського народу, вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні та підготовку кращих світлин обласної виставки «Жнива розпачу».

 •  

 

 • Конкурс дитячих малюнків «Намалюй свою мрію» (гурток «Образотворчого мистецтва», керівник Гоголь А.Є.)
 • Участь у Всеукраїнському змаганню Хештег-Марафон з безпеки дорожнього руху. (команда учнів, вчителів та батьків).

-Участь у конкурсі «Український борщ – національний бренд кулінарної культури»:

 • Сертифікати учасників в учнів Добрянська Яна /5А/, Загарія Софія/5А/, Городицька Анна /6 А/ Гелета Мар'яна 6Б клас
 • VII Всеукраїнський (ХVII Всекримський) конкурс учнівської та студентської творчості "Змагаймося за краще життя!", присвячений Лесі Українці - сертифікати учасників - Сидорова Ассоль (7 клас), Мажар Надія (7 клас);
 • Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" - 12 учнів: 5 клас: Максимюк Юрій - Диплом ІІ ступеня регіонального рівня, Піць Ніколь -Диплом ІІ ступеня регіонального рівня, Флорескул Богдан -Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня, Дубняк Христина - Диплом ІІІступеня регіонального рівня, Демид Христина., Купчанко Іванка - сертифікати учасників; 7 клас: Храпко Максим, Сіманович Каріна, Рурак Єва, Дяченко Вікторія, Крецька Анна, Николайчук Максим - сертифікати учасників.

-Всеукраїнський конкурс «Пташиний друг»

 • у рамках акції «Наша допомога птахам». Номінація: «Пташині перегони»

-Конкурс «Шевченко в моєму серденьку», сертифікати: Перепелиця С., Раадіонова Ю., Храпко Є., Дяченко Х., Куль І., Юрійчук Ю., Мігай І., Петровська А.;

-«Всесвітній тиждень грошей», малюнки

Флешмоб «Танцюй як манімен», Петровська А., Дяченко Х., Мігай І., Нявчук З., Іванов В., Пашняк Р., Храпко Є., Перепелиця С.;

Міжнародний день дитячої книги челендж «Моя дитяча книга» Мігай І., Дяченко Х., Пашняк Р., Радіонова Ю., Нявчук З., Куль І., Петровська А., Перепилиця С.;

Онлайн урок «З турботою про »;

Екологічна акція «Озеленення планети» Петровська А., Перепелиця С.;

 • Писанка челендж  2021року – Перепелиця С., Радіонова Ю., Дяченко Х., Петровська А.,  Мігай І., Пашняк Р.

-Міжнародний фестиваль мистецтв «Зоряна брама».

-Конкурс «Лавина талантів у номінації образотворче мистецтво»- Шевчук Ірина 9 кл. Нагороджена дипломом лауреат І місце

-Конкурс малюнку «Намалюй свою мрію».

-Конкурс Всеукраїнської  експедиції учнівської та студентської молоді  “Моя Батьківщина- Україна”

-Конкурс «Гринвіч» - сертифікат переможців шкільного рівня – 5, ІІ м- 4, ІІІ м.- 2, учасник – 1 та інші.

Всі учасники методичних заходів отримали сертифікати.

Із метою активізації інноваційних процесів в освітній галузі, поширення нових педагогічних ідей,  а також виявлення творчих педагогів, які на практиці вирішують завдання модернізації освіти, впроваджуючи нові технології навчання і виховання, проводиться всеукраїнський конкурс «Учитель року». На превеликий жаль педагоги нашої громади не брали участь у цьому заході.

Значно покращилася у минулому навчальному році система інформування громадськості щодо діяльності закладів освіти.

У всіх школах діють сайти, матеріали розміщуються у засобах масової інформації.

Прослідковується загальна тенденція до підвищення оцінки результативності методичної роботи з педкадрами.

Проте  визначено і недостатні показники:

- кількісної участі педпрацівників у професійних конкурсах;

- організації науково – дослідницької роботи;

- впливу науково – методичної роботи на рівень навчальних  досягнень учнів та сформованість основних компетентностей;

-  рівня науковості  методичної роботи та інформаційно-консультаційної діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти та розвиток професійної компетентності педагогічних працівників;

- впровадження у практику роботи сучасних інноваційних форм і методів науково – методичної роботи, педагогічного досвіду.

У здійснені науково-методичного супроводу необхідно враховувати:

- зміни у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі педагогічної роботи;

- проєктування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту;

- конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення нових власних освітніх продуктів;
- створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти;

- формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту.

Сучасні тенденції реформування освіти орієнтують педагогів на навчання упродовж життя задля особистого розвитку та професійного зростання шляхом  формальної, неформальної та інформальної освіти.

Слайд 13

 

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ В ОТРИМАННІ ЯКІСНОЇ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Здобуття дошкільної освіти відповідно вимогам оновленого Базового компонента та забезпечення цілісного розвитку дитини є першочерговим завданням закладів дошкільної освіти.  

А одним із індикаторів ефективності дошкільної освіти є її доступність.

Дошкільна ланка освіти особлива, адже дошкільний вік – це базовий етап фізичного, психічного та соціального становлення особистості.

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» визначають пріоритетну роль дошкільної освіти. Головними її пріоритетами сьогодні є забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості.

Слайд 14

 

Для задоволення потреб населення в громаді діють13 вікових групи в 3 закладах дошкільної освіти. Усі приміщення закладів дошкільної освіти використовуються з метою надання освітніх послуг 264 дітям дошкільного віку.

Потужність дошкільних закладів освіти становить 245 місць.

Слід зазначити, що у всіх населених пунктах є дитячий садок. Всі дошкільні  заклади освіти є типовими. Діти 5-річного віку дошкільною освітою охоплені 100 %.

Це дає змогу підвищити рівень підготовки дітей до навчання в школі.

Освітню роботу з дітьми дошкільного віку здійснюють 37 педагогічних працівників, з них мають вищу освіту 22, що складає 60%.

Одним із важливих завдань для педагогів дошкільників є впровадження у освітній процес дошкільних закладів освіти сучасних освітніх інноваційних технологій. Педагоги закладів дошкільної освіти впроваджують елементи сучасних освітніх технологій з метою розвитку творчих та мовленнєвих здібностей; відділом освіти, культури, молоді та спорту розглядається питання і щодо наступності у роботі дошкільного закладу освіти та закладу загальної середньої освіти.

Систематично здійснюються заходи щодо збільшення охоплення дошкільною освітою дітей віком від 1 до 6 (7) років. У розрізі закладів селищної ради ці показники становлять 60%.

Більш детальний аналіз діяльності закладів дошкільної освіти дасть наступний доповідач.

Слайд 15

ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Шановне зібрання!

У структурі загальної середньої школи особливе місце належить початковій ланці, перед якою поставлене завдання створити умови для здійснення особистісно орієнтованого навчання; реалізації діяльнісного й компетентнісного підходів до змісту освіти, максимального розвитку самодостатньої особистості та формування універсальних компетенцій у кожного учня. Модернізація початкової освіти передбачає розв’язання ключових завдань, серед них: утвердження в освіті принципу дитиноцентризму.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти продовжують проводити змістовну, організаційну та практичну роботу щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

Із метою формування у молодших школярів компетентностей учителі початкових класів використовують різні методи, форми та технології навчання.

Щоб ця робота мала результати для закладів загальної середньої освіти виділено з державного бюджету 230,0 тис.грн та місцевого бюджету  23,0  тис. грн.

На ці кошти закуплено та доставлено у заклади освіти дидактичні матеріали для 1-х класів на суму 61,0 тис. грн.;

  комп’ютерне обладнання  на 89,4 тисяч гривень (4 ноутбуків, 4 принтерів, 4 мультимедійних систем, 3 ламінатори).       

придбано нові парти у кількості 85 штук, що становить 100 % від потреби на 80,0 тис.грн. 

   Всі заклади освіти отримали набори LEGO.

Покращено матеріально-технічну базу закладів освіти – придбано, виграно проєкт -  україномовний електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент НУШ», сертифікат на суму 644,0 тис.грн. (з місцевого бюджету 50,0 тис грн.)

Також використано спонсорські кошти батьків першокласників- 20 тис.гривень.

Окрім підготовки педагогів до роботи за новим Державним стандартом, у закладах  освіти  створене відповідне середовище для навчання та відпочинку першокласників:

• поновлено матеріальну базу кабінетів початкової школи, комп’ютерну техніку, роздатковий і дидактичний матеріал, розрахований на проведення навчання у грі.

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та з метою впровадження оновленого змісту освіти для учнів 1-4-х класів (100%) доставлено нові підручники.

Щорічно проводиться державна підсумкова атестація учнів 4-х класів. Згідно наказу МОНУ у звязку із пандемією Covid-19, державна підсумкова атестація у 2020/2021н.р. відмінена.

У закладах освіти дотримуються вимог щодо поділу класів на групи при вивченні української та англійської мов, інформатики.

         У цьому навчальному році в нашій громаді буде відкрито 4 перших класів, в яких навчатиметься  83  першокласники. Виділено таке ж фінансування, як і в минулому році. На разі проходять тендерні закупівлі Прозорро.

          Сьогодні вчитель, отримавши педагогічну свободу, може самостійно планувати навчальну діяльність, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію учня.

  Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:

-гуманність навчально-виховної взаємодії;

-цілісність і системність навчально-виховного процесу;

-особистісну спрямованість навчання і виховання;

-дієву співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;

-взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками, дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.

Отже, ефективність освітнього процесу в початковій школі залежить від створення учням умов для самовизначення й самовираження, у максимальному наближенні процесу навчання до запитів і можливостей молодшого школяра, у вихованні особистості, здатної творити власне життя.

 У 2021/2022 навчальному році вчителі початкових класів продовжуватимуть роботу над реалізацією завдань, визначених навчальними програмами:

- збереження й зміцнення здоров’я дитини, що повинне бути в центрі уваги;

- забезпечення належного рівня викладання всіх предметів;

- формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів;

-створення умов для розвитку здібностей кожної дитини.

Початкова освіта є фундаментом для набуття в майбутньому необхідних знань та формування навичок. Від результативності та ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої й старшої школи, які мають бути пов'язані між собою принципом наступності. Тому виявлення ключових проблем на етапі молодшої школи та корекція допущених помилок сприятиме поліпшенню якості освіти на всіх рівнях.

Слайд 16

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Якість загальної середньої освіти забезпечується і через реалізацію інваріативної та варіативної частин навчального плану. Результативність навчання - основна складова освітнього процесу.

Поглиблене вивчення предметів, додаткові години варіативної складової на вивчення навчальних дисциплін, зобов’язують заклади освіти продукувати показники якості освіти, що є значно вищими за обов’язковий загальноосвітній рівень. 

Учні нашої громади повинні бути конкурентоспроможними на ринку праці. І в цьому мають допомогти вчителі і зробити це за допомогою впровадження та розвитку STEM-навчання.

Центральне місце в цій моделі займає добре освічений і досвідчений вчитель з сильними навичками до взаємодії з іншими вчителями- предметниками та учнівським і батьківським загалом. Такий вчитель має розуміти важливість інтегрованих програм педагогічної освіти. В умовах зростаючої економіки, заснованої на знаннях, країна потребує добре освічених вчителів STEM, які зможуть підняти нинішнє молоде покоління до рівня новаторства. Бажано, щоб і наші вчителі природничо-математичних дисциплін робили перші кроки у цьому напрямку. Підвищення кількості і якість вчителів STEM-освіти призведе до того, що добре освічені вчителі спроможні будуть допомогти більшій кількості учнів розвивати навички 21 століття і здатність до інновацій.

Ступінь освіченості молодої людини визначає її подальшу долю. Тому, забезпечення високої якості освіти – один із пріоритетних напрямів роботи сучасної школи.

Слайд 17

ЗНО  –  ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ОСВІТИ

Шановні освітяни!

На сьогодні, основним моніторингом якості освіти залишається для нас зовнішнє незалежне оцінювання. Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні дає змогу реалізувати принцип «рівний доступ до якісної освіти». Незалежне тестування дає можливість побачити якість знань випускників, результати навчальної діяльності кожної школи та її педагогів. А отже, виконує функцію одного з інструментів моніторингу стану шкільної освіти взагалі та якості освіченості випускників закладів освіти з основних предметів.

 На аналізі результатів ЗНО - 2021, проведеному відділом освіти, культури, молоді та спорту більш детально зупиниться один із виступаючий.

Слайд 18

 

ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР. ПРАКТИЧНІ КРОКИ

Шановні освітяни!

У процесі реформування нашої освіти однією з найактуальніших і найобговорюваніших є проблема інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у єдиній освітній системі –закладі освіти. В Україні формується нова філософія державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, вдосконалюється нормативно-правова база відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізуються та поширюються моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та закладах загальної середньої освіти.

«Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що в неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим», говорив В.О. Сухомлинський.

Увага до проблем дітей з особливими освітніми потребами має суспільну значущість.

Згідно із статистичними даними зростає кількість дітей з вадами психофізичного розвитку. Актуальним стає питання про організацію своєчасного виявлення таких дітей та надання їм дієвої допомоги в розвитку.

Одним з несприятливих чинників, що безпосередньо впливає на стан освіти на селі, є суттєве збільшення кількості соціально незахищених дітей, неблагополучних з точки зору фізичного здоров’я, психічного стану, соціального походження, які потребують кваліфікованої підтримки. Проблема інклюзивного навчання набуває особливої гостроти.

Забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в ТГ є одним із завдань освіти.

Актуальність даних інтеграційних процесів та впровадження інклюзивної форми навчання полягає в тому, що кількість дітей із порушеннями розвитку  постійно збільшується.

Найбільшу кількість дітей із порушеннями, які навчаються  у закладах освіти,  складають діти із інтелектуальними порушеннями, тобто, із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю, порушеннями мовлення.

Зросла за попередній навчальний рік і кількість класів із інклюзивною формою навчання. 

У 2020/2021 навчальному році усі діти шкільного віку були охоплені різними формами навчання.

У Неполоковецькій селищній раді отримували рівну доступну освіту у закладах загальної середньої освіти 20 дітей з особливими освітніми потребами. За інклюзивною освітою навчалося 10 дітей, 10 дітей отримували освіту індивідуально.

З метою забезпечення якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами у 2020/2021 навчальному році організовано інклюзивну форму навчання в 7 класах. Створені спеціальні умови для навчання дітей, які потребують корекції розвитку, адаптовані навчальні плани, навчальні підходи, здійснено модифікації навчальних програм, роздаткових та дидактичних матеріалів. На закупівлю спецзасобів, зокрема для оснащення інклюзивних класів освітніх закладів необхідними корекційними засобами навчання у  2020р. – 55,7 тис.грн.. А також 53,8 тис.грн. на зарплату вчителям для проведення корекційно - розвиткових занять з дітьми.  

Якщо простежити динаміку розвитку мережі інклюзивних класів з 2020 року, можемо спостерігати тенденцію до збільшення вищезгаданої форми навчання. В закладах освіти створюються необхідні умови для надання інклюзивної освіти.

Для супроводу даної категорії  дітей в освітньому  процесі було введено 7  ставок  асистентів вчителів.

В Неполоковецькому ЗДО є група інклюзивного типу. Для супроводу даної категорії  дитини в освітньому  процесі було введено 1  ставку  асистента вихователя.

Для всіх дітей з особливими освітніми потребами складені індивідуальні програми розвитку та проводиться психолого-педагогічний супровід відповідно особливостей розвитку.

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надається психолого-педагогічна допомога та забезпечується системний кваліфікований супровід дітям з особливими освітніми потребами, консультативно-методична допомога педагогам і батькам.

Розбудова системи інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами покладає на психологів особливу відповідальність за створення комфортних умов їх перебування в навчальному закладі, підготовку решти дітей у класі, школі, батьків і вчителів до взаємодії з ними, розробку відповідних програм розвитку.

Слайд 19

 

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ – РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ

ТА ЗДІБНИМИ ДІТЬМИ

Шановні присутні !

 Найважливіше завдання школи – розвинути творчі здібності, обдарування та таланти всіх вихованців. Сучасна система освіти має забезпечити умови для всебічного розкриття потенціалу обдарованої особистості.

Важливим напрямком діяльності методичної служби є  робота з обдарованою молоддю. Завжди вона базувалась  на найважливіших  засадах: створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, залучення учнів до навчання на  секціях  Буковинської МАНУ.   

Підтримка та розвиток учнів, які володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасних змін. Тому упродовж навчального року робота педагогічних колективів була спрямована на створення інтелектуально та духовно насиченого середовища, яке забезпечує реалізацію пізнавальних, соціальних, культурних та фізичних потреб обдарованих дітей.

Докладніше на цьому зупиниться наступний доповідач.

Слайд 20

СУЧАСНЕ ПОЗАШКІЛЛЯ

Шановні колеги!

Сьогодні позашкільні заклади є невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості учня, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві.

Рішенням сесії  № 2-15/2020 від 12.08.2020р. в Неполоковецькій селищній раді створено комунальний заклад «Спортивний клуб Неполоковецької ОТГ». Культивуються спортивні секції по футболу, волейболу, хокею на траві, гирьового спорту, а також гри в шахмати. Всього залучено 160 дітей шкільного віку. Освітній процес здійснювали 7 педагогів: 6 основних працівників спортивного клубу та 1  сумісник.

 

Діяльність «Спортивного клубу Неполоковецької ОТГ» у 2020/2021 навчальному році була спрямована на удосконалення позашкільної освіти з фізкультурно-спортивного напрямку.

Педагоги клубу працювали над завданням по створенню оптимальних умов для здобуття дітьми знань, умінь і навичок за інтересами та уподобаннями, впровадженню життєвих компетенцій у освітній процес, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами фізкультурної та спортивно-масової роботи. 

Футбольні команди (тренери: Федоряк А.Г. та Іванчук В.П.) брали участь у змаганнях між ТГ, де отримали перемогу.

 

У гуртках, організованими закладами загальної середньої освіти отримують позашкільну освіту 406 здобувачів освіти. Функціонує 29 гуртків. Охоплення позашкільною освітою становить 48% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Освітній процес здійснювали 25 педагогів.

Керівники гуртків спрямовують свою діяльність на виховання особистості, яка вміє нестандартно мислити, має творчі нахили та здібності, може втілювати свої ідеї.

Основна задача позашкільників – залучити дітей до роботи в гуртках. Для цього треба їх зацікавити діяльністю. Тому у 2020-2021 н. р. керівники гуртків застосували нові інноваційні форми роботи. Сучасність вимагає від кожного педагога креативності, особистісних якостей, що сприяють виробленню власного стилю. Саме на заняттях гуртків розкривається талант вихованців. Керівники для цього використовують різноманітні форми роботи.

Загалом роботу гуртків ПНЗ  можна вважати задовільною. Але є ряд об’єктивних обставин, усунувши які, можливо покращити якість позашкільної освіти у закладах. Мережа гуртків для задоволення потреб учасників навчального процесу потребує оновлення, є потреба у керівниках гуртків: хореографія (народні, бальні танці), образотворче мистецтво, туризм, медіакультура, фото,  конструювання, робототехніка, вокал.

 

Слайд 21

Констатуючи  мізерні перемоги, не можемо не говорити про проблеми: у зв’язку із відсутністю фінансування, зменшується охоплення дітей позашкільною освітою.

Слайд 22

 

ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Знання – це не тільки засіб виховання. Справжнє виховання і знання – це основа людської взаємодії, людського життя.

Народна мудрість.

 

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів. Реалії українського сьогодення вимагають такої особистості, якій властиве відчуття європейської громадянськості, яка здатна жити і діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в європейський простір, водночас залишатися патріотом своєї Батьківщини, мати сформовану національну самосвідомість. Сучасний зміст виховання підростаючого покоління спрямований на становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати суверенну, демократичну державу, здатного виявляти національну гідність, який знає свої права та обов’язки, цивілізовано вміє відстоювати їх, може успішно самореалізовуватися.

Вчені всіх країн визнають, що патріотизм є могутньою і непереможною духовною силою кожного народу. Стати справжнім патріотом і глибоко полюбити свою Батьківщину можна лише тоді, коли пізнавати красу рідного краю, знайомитись з визначними історичними подіями, культурними досягненнями своєї Вітчизни з самого раннього дитинства. Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління, як ніколи, є актуальним у наш час. 

Заклади освіти Неполоковецької селищної ради, опираючись на засади сучасного нормативно-правового підґрунтя з питань національно-патріотичного виховання, будують системну виховну діяльність. Затверджена програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2022 роки.

Відповідно до завдань, проголошених у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2022 року,  формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю набуває сьогодні особливого значення. Адже саме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – незалежну державу. За словами В.О.Сухомлинського, патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.

Саме формування патріотичної свідомості та громадянської позиції учнів є пріоритетними напрямками виховної роботи в закладах освіти.

На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 роки, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019, у закладах освіти щорічно проводиться цикл тематичних заходів національно-патріотичного спрямування на відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат.

У 2020/2021 навчальному році проведено 34 різноманітних за тематикою заходів, де брали участь більше 400 дітей; у 26 обласних заходах брали участь 139 дітей, з них 32 учасників конкурсів вибороли призові місця і отримали 6 дипломів І ступеня, 13 дипломів ІІ ступеня,  13 дипломів ІІІ ступеня.

Педагоги закладів освіти зосередили свою увагу на ключових у суспільстві та системі освіти напрямах виховної діяльності. Збереглися та посилились тенденції виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською позицією, базовою платформою якого є національно-патріотичне виховання.

На основі плану заходів щодо вдосконалення роботи з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у всіх закладах освіти створено дієві виховні системи, спрямовані на вирішення проблем відродження системи патріотичного виховання здобувачів освіти. 

Важливе місце у цій системі займає повсякденне виховання пошани до Конституції держави, державних символів.

Приємно відзначити, що саме національно-патріотичний напрямок роботи педагогічних колективів закладів освіти був і залишається пріоритетним. 

В умовах українських реалій, коли багато подій викликають у суспільстві тривогу за долю України, українського народу виховувати справжніх патріотів почесно і важливо. Це наш фронт роботи.

Слайд 23

Упродовж навчального року у закладах освіти систематично проводилися заходи патріотичного спрямування, до проведення яких активно залучалися ветерани війни та учасники антитерористичної операції. Їхні виступи під час зустрічей за «круглим столом», на уроках мужності, розповіді про бої з ворогом, про подвиги бойових друзів служать прикладом патріотизму. 

Дуже багато зроблено для відродження системи патріотичного виховання молоді, проте ще є цілий пласт невирішених проблем. Нам усім слід перебудовуватися в питаннях добору тих форм і методів роботи з підлітками, які б максимально враховували особливості розвитку сучасного молодого покоління, їхні запити, захоплення, їхнє ставлення до соціальних змін, політичних подій і власну життєву позицію, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і креативності.

Важливу роль у патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді відіграє педагог, його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають бути взірцем для наслідування. Якість виховного процесу залежить від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; відвертості, емоційності, оптимізму та активної патріотичної позиції вчителя; знання та вмілого врахування вікових й психологічних особливостей дітей.

Творчі зусилля кожного педагога мають бути спрямовані на те, щоб підвищити виховний рівень кожного виховного заходу, створити оптимальні можливості для розвитку активної громадської позиції, формуванню національної самосвідомості, патріотичних почуттів школярів.

Слайд 24

Тематичні заходи національно-патріотичного спрямування (класні виховні  години, уроки мужності, бесіди, зустрічі, змагання, вікторини, літературно-музичні композиції, заходи з популяризації процесів декомунізації, увічнення пам’яті про борців за незалежність України у ХХ столітті, ушанування Героїв Небесної Сотні і Героїв АТО  тощо), проведені у закладах освіти, висвітлюються та популяризуються в Інтернет-ресурсах закладів, сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту.

        

Але дуже прикро, що цьогоріч жодний заклад загальної середньої освіти не взяв участі у проведенні Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). І тому необхідно посилити та урізноманітнити форми й методи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації, забезпечити організацію та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

 

Слайд 25

Перед закладами освіти в рамках реалізації задач національно-патріотичного виховання стоїть ряд проблем, які потребують ефективного вирішення:

-забезпечити функціонування ефективної системи національно-патріотичного виховання для реалізації заходів Концепції національно-патріотичного виховання;

-створити мережу гуртків патріотичного, громадянського, краєзнавчого спрямування та залучати дітей до активної участі в роботі цих гуртків;

-активніше і ширше залучати батьківську громадськість та громадськість сіл і селища до спільного планування роботи та проведення заходів національно-патріотичного спрямування.

З метою патріотичного виховання юнаків, формування їхньої готовності до захисту України, дій в умовах надзвичайних ситуацій, практичного закріплення рівня умінь та навичок учнів проведено:

      -благодійну акцію «Привітай українського воїна-захисника з Різдвом Христовим»;

-уроки мужності, круглі столи за участю учасників бойових дій на сході України;

-доброчинні акції не мають часових кордонів.

Уже сьогодні до військово-патріотичного виховання та до військової справи почали підходити по-іншому. Прийшло усвідомлення того, що юнаки і дівчата ще зі шкільної лави повинні знати основи відповідно військової та медичної справи.

Упродовж навчального року проходили військово-патріотичні заходи, спрямовані на вироблення в учнів почуття громадянина-патріота, глибокого розуміння громадянського обов'язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівши військовими і військово-технічними знаннями, що спонукає до фізичного самовдосконалення, а також вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, його Збройних сил.

Із огляду на зазначене вище завданнями закладів освіти  щодо патріотичного виховання учнів у 2021/2022 навчальному році є здійснення інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти у ході реалізації завдань, визначених Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що забезпечує ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України.

Хочу наголосити, що слід акцентувати особливу увагу на питанні виховного потенціалу навчальних предметів, насамперед української мови та літератури, історії і географії України, Захист України, основ здоров’я. Тому наше завдання сьогодні – максимально використовувати виховний потенціал навчальних предметів.

Питання профілактики і попередження протиправної, агресивної, жорстокої, насильницької поведінки серед школярів набуло нової актуальності у зв’язку з подіями на Сході України, популяризацією асоціальної поведінки через ЗМІ, економічним розшаруванням населення.

У зв’язку зі складною соціально-політичною ситуацією в країні за останній рік значно зріс запит на послуги працівників психологічної служби, суттєво збільшилася кількість учасників освітнього процесу, які мають специфічні проблеми та потребують негайної соціально-психологічної підтримки. Практичні психологи і соціальні педагоги закладів освіти упродовж року здійснювали психологічний супровід та надання психологічної допомоги дітям.

Одним із ефективних засобів попередження негативних тенденцій в учнівському середовищі є робота з батьками. Педагогічними колективами постійно ведеться роз’яснювальна робота з батьками на загальношкільних, класних батьківських зборах, під час індивідуальних бесід щодо недопущення правопорушень серед учнівської молоді. Під час роботи батьківських лекторіїв розглядаються питання правової освіти батьків.

У Концепції Нової української школи зазначається, що «Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення й судження, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством».

 Тому варто закцентувати увагу педагогічної та місцевої громадськості на розбудові демократичного освітнього середовища та демократичного врядування у закладах освіти.

На сьогодні перед освітянами стоїть завдання – виховання у дітей та молоді почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетності до творення її сьогодення та майбутнього, що є запорукою формування здатності молоді нести особисту відповідальність у процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які впливають на їх життя.

Слайд 26

ХАРЧУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Шановні учасники конференції!

             В.О. Сухомлинський писав: «Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежать їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили».

         У 2021 році оздоровлено 17 дітей пільгових категорій в обласних оздоровчих таборах та 3  дітей у таборах всеукраїнського значення.

 Питання організації харчування дітей у закладах освіти залишається одним з найбільш актуальних та заслуговує на особливу увагу, адже з основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

 У результаті планомірної та системно проведеної роботи в  усіх  закладах загальної середньої освіти організовано гаряче харчування здобувачів освіти, яким  охоплено 96% учнів початкових класів, дітей 5-11 класів - 34 %.

         Середня вартість обідів в ЗЗСО становила 30 гривень згідно договору 52 від 02.03.2021р.

Середня вартість харчування в ЗДО – 23,71грн. ( батьківська плата – 12,78 грн.)

           Виконання норм харчування за основними продуктами становить 68%.

Відповідно до рішення Неполоковецької селищної ради від 20 грудня 2020 року №366 «Про встановлення  вартості харчування», визначені категорії дітей, які харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету, в ЗЗСО – 68 дітей. А саме діти-сироти (1), діти, позбавлені батьківського піклування (18), діти – інваліди (9), діти учасників АТО(16), діти малозабезпечених сімей(16), діти з особливими освітніми потребами (8).

Даною пільгою по ЗДО користуються -38 дітей, з них дітей учасників АТО -  8, діти малозабезпечених сімей-4, з багатодітних сімей – 19, діти- інваліди – 5, діти учасників Чорнобиля – 2.

350-360 тис. гривень Неполоковецька селищна рада витрачає на харчування дітей пільгових категорій у 2021році.

Харчування організовано на підставі перспективного меню, яке погоджене з Кіцманським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій  області.

В минулому році оснащено харчоблок Неполоковецького ЗЗСО І-ІІІст новими технічними засобами за рахунок субвенції та місцевого бюджету на суму 132,3 тис. грн., в цьому році планується провести капітальний ремонт харчоблоку цього ж закладу.

Закупівля продуктів харчування здійснюється у постачальників, які здійснюють постачання продуктів харчування на підставі документів, що засвідчують їх якість, в асортименті та в кількості, визначеними  структурними підрозділами Неполоковецької селищної ради.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту та керівники закладів освіти забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до харчоблоків, організацію харчування здобувачів освіти, в тому числі дітей пільгових категорій відповідно до вимог чинного законодавства України.

З 1 вересня 2021року в закладах освіти впроваджено систему харчування HAСCP.

 

Слайд 27

 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Суспільство знаходиться в тій стадії розвитку, коли інформація є головною продуктивною силою. Інформаційні та телекомунікаційні технології відкривають нові можливості для вчителів та здобувачів освіти. Впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховну й управлінську діяльність закладу освіти дозволяє значно підвищити ефективність і результативність його роботи й підготувати школярів та педагогів до життєдіяльності в умовах принципово нового соціального середовища.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту та керівники закладів освіти працюють на забезпечення використання в освітньому процесі програмних засобів навчального призначення, комп’ютеризацією установ та закладів освіти, зміцнення матеріальної бази, придбання навчально-комп’ютерних комплексів та комп’ютерної техніки для організації освітнього процесу та управлінням закладом.

Одним із пріоритетних напрямів реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2025 року є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Сучасна освіта функціонує в умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій. Інформування закладів освіти забезпечується засобами електронного листування. Сайт відділу освіти, культури, молоді та спорту забезпечує висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямів розвитку освіти ТГ. Розвиток інформаційного простору регіону забезпечують веб-сайти закладів освіти.

Сьогодні в школах створено 4 кабінети інформатики, у яких налічується 47 комп’ютерів. 

Не залишаються поза увагою і дошкільні навчальні заклади. Забезпеченість закладів дошкільної освіти  комп’ютерною технікою – мізерна, складає 10 %.

Формування єдиного освітнього інформаційного простору є одним із стратегічних завдань щодо розвитку системи освіти. Необхідною складовою формування єдиного освітнього інформаційного простору, першим кроком до використання інноваційних та дистанційних технологій навчання, саме сьогодні, у професійній діяльності вчителя є наявність Інтернету.

Доступ до мережі Інтернет становить 100 %.

Важливим аспектом комп’ютеризації навчально-виховного процесу є використання сучасних мультимедійних засобів, до складу яких входять мультимедійний проектор, комп’ютер чи ноутбук.

Маючи навики роботи з комп’ютерною технікою, вчителі закладів освіти легко опановують тренінги «Інтел – навчання для майбутнього», Веб 2.0, Веб-квест, створюють власні блоги, сайти, працюють у віртуальних методичних об’єднаннях, розміщують на методичних порталах он-лайн власні методичні розробки, працюють із електронними журналами та ліцензійним програмним забезпеченням із навчальних предметів.

Взявши участь в освітньому проєкті « Інноваційний прорив», наша громада отримала Грантовий сертифікат на оснащення кабінетів НУШ, дошкілля, інклюзії і кабінетів математики програмним забезпеченням на суму 644 тис. грн. І, саме сьогодні, хочемо вручити даний сертифікат директорам закладів освіти.

Дуже хочеться спостерігати динаміку зростання кількості сайтів педагогів, що свідчило би про підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів та поступове зростання кількості вчителів, які звертаються до інформаційно-комунікаційних технологій для збагачення методики, підвищення якості викладання навчальних предметів.

Ще недостатньо в освітніх закладах здійснюється викладання навчальних предметів із використанням електронних підручників та електронного навчального програмного забезпечення.

Тому потребує удосконалення організація самоосвітньої роботи з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі, оскільки практика свідчить, що реально здійснити кардинальні зміни можливо лише за умови, коли кожен учитель сам буде активно й наполегливо вчитися, постійно підвищувати рівень своєї фахової компетентності, збагачуватиме та оновлюватиме свій практичний досвід.

Таким чином, можна зробити висновок, що інформатизація дозволяє від авторитарної школи перейти до педагогіки співпраці, коли вчитель та учень, знаходячись у рівному відношенні до інформаційних ресурсів, стають партнерами при провідній ролі вчителя. Використання інформаційних технологій у системі освіти сприяє створенню «комп'ютерної методології навчання», яка зорієнтована в першу чергу на інтеграцію всіх видів навчальної діяльності й підготовку суб'єктів освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Головна роль у налагодженні нової системи інформаційного забезпечення відводиться шкільній бібліотеці як підрозділу, що вже нині виконує інформаційні функції.

Шкільним бібліотекам належить ключова роль у розвитку в учнів уявлення про пошук інформації та формуванні в них навичок поводження й роботи з інформаційними джерелами. Шкільна бібліотека сприяє розвитку освітнього процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню у здобувачів освіти відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків освітнього процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвілевій діяльності, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел. Одним із засобів привернення уваги учня до науки є використання підручників, які б відповідали цьогорічним освітянським вимогам. На сьогодні Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти відповідно до нових Державних стандартів освіти поетапно забезпечує підручниками учнів початкової та середньої школи.  Проводиться робота по забезпеченню учнів закладів освіти підручниками. Так, учні 1 – 4 класів забезпечені підручниками на 100 %, 5 – 9 класів забезпечені підручниками на 100 %, 10 – 11 класи – на 100%.

Відділом освіти, культури,  молоді та спорту забезпечено доставку 100 % підручників для учнів 1-11 класів закладів освіти. Станом на 30 серпня отримано 100 % від потреби підручників для учнів 4; 8 класів.

Цьогоріч упродовж березня-травня кожен заклад освіти мав можливість вибрати і замовити ті підручники, за яким будуть навчатися у 2021/2022 навчальному році школярі 4; 8 класів.

Слід зазначити, що шкільні бібліотекарі проводять значну роботу по вихованню в учнів бережливого ставлення до підручників, дбають про доукомплектування бібліотечних фондів, закупили твори Марії Матіос «Солодка Даруся».

Слайд 28

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ  ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

 

У відділі освіти, культури, молоді та спорту Неполоковецької селищної ради та закладах освіти значна увага приділяється питанням організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Систематично проводиться робота зі створення здорових та безпечних умов навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, профілактично-роз’яснювальна робота щодо попередження нещасних випадків, розробляються та здійснюються заходи з питань охорони праці, пожежної безпеки, поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого та невиробничого характеру.

Питання виконання заходів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності є предметом обговорення на нарадах керівників закладів освіти.

         Станом на сьогодні наявні 59 вогнегасників, що становить 100 % забезпеченості.

У 2021 році пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідальні особи в установах та закладах освіти.

В закладах освіти велика увага приділяється організації проведення навчання та інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти; систематично відпрацьовуються та уточнюються плани евакуації учасників                         освітнього процесу; проводиться робота із профілактики та попередження травматизму як під час освітнього  процесу, так і під час проведення ремонтних робіт на об'єктах.

Питання техніки безпеки обов'язково вивчаються на уроках інформатики, фізики, хімії, біології, трудового навчання, проводяться інструктажі з учнями під час навчально-виховного процесу та під час проведення позакласних заходів.

Щорічно у школах проводяться Тижні здоров’я.  В дошкільних закладах організовується та проводиться Тиждень безпеки дитини та охорони праці.

Стан організації роботи щодо запобігання дитячого травматизму знаходиться на  контролі у відділі освіти, культури, молоді та спорту, директорів закладів освіти, аналізується під час огляду готовності закладів  до нового навчального року.

Слайд 29

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВЕЗЕННЯ ДО ШКІЛ  УЧНІВ

ТА ПЕДАГОГІВ

Важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу школярів до якісної освіти та збереження здоров'я є організація підвезення здобувачів освіти  до закладів  освіти громади.  Підвезення дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності, здійснювалось  шкільним автобусом. Загалом в громаді у 2020-2021 навчальному році  було організовано підвіз для 47 учнів, що становить 100 % до потреби та 7 вчителів, які перевозилися 100%. Для реалізації державної програми „Шкільний автобус”  у ТГ, на жаль, - 1 шкільний автобус..

Шкільним автобусом здійснюється підвіз на конкурси, спортивні змагання, екскурсії, учасників ЗНО.  

Транспорт, який знаходиться на балансі відділу освіти, культури, молоді та спорту, у задовільному стані. Проводяться необхідні ремонти, своєчасна діагностика.

Слайд 30

 

ЗМІЦНЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

У непростих умовах запровадження жорсткої економії бюджетних коштів, використовуються всі можливості для створення належних умов функціонування закладів освіти та розвитку їхньої матеріально-технічної бази.

Для створення відповідного навчального середовища учнів перших класів у 2021/2022 н.р. (оснащення кабінетів новими сучасними меблями, дидактичними засобами навчання, комп’ютерним обладнанням) із місцевого бюджету було виділено та використано 100  тис. грн.

Всі заклади освіти підготовлені до початку нового 2021/2022 навчального року.

         На ремонтні роботи з коштів місцевого бюджету використано 121тис.700 грн.

         На  капітальний ремонт із залишків освітньої субвенції використано 3 млн. гривень.

На протипожежну безпеку, а саме: обробка горища 150 тис. грн., заміри опору по закладах освіти- 30 тис. грн., закупка вогнегасників та їх повірка - 10 тис. 270 грн.

Спонсорські кошти залучені в розмірі 85 тис. грн.

На придбання класних журналів та обов’язкової шкільної документації на 2021/2022 навчальний рік використано – 20 тис. грн.

Будівлі закладів освіти Неполоковецької селищної ради мають задовільний технічний стан.

Всі заклади освіти обладнанні внутрішніми вбиральнями.

Впорядковані спортивно-ігрові майданчики та прилеглі території.

Важко переоцінити, наскільки важливо сучасній школі мати своє обличчя, власний імідж, сучасну науково-матеріальну, інформаційну базу, які сприятимуть підвищенню ефективності діяльності закладу, приваблюватимуть батьків та учнів, надаватимуть змогу бути конкурентно спроможним у сучасних соціально-економічних умовах. Цього вимагає сьогодення. Тому, сучасні керівники закладів освіти повинні бути  обізнані у нових ідеях, використовувати  ці ідеї, вміти  їх реалізовувати та господарювати за вимогами нових економічних стандартів.

Слайд 31

 

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ

На контролі відділу освіти, культури, молоді та спорту питання соціального захисту працівників галузі освіти. Фінансування освітньої галузі у 2020/2021 н.р. забезпечено на 91%.

Середня заробітна  плата педагогічних працівників та молодшого технічного персоналу у 2021 році зросла в порівнянні з 2020  роком на 20%.

Проходження курсової підготовки – безкоштовне.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту дотримується своїх зобов’язань щодо надання додаткових відпусток, оплати праці в нічний час, виділяються відповідні кошти на заходи з охорони праці.

В бюджеті на освіту у 2021 році було виділено 35093,7 тис. грн. Фактично використано  19629,845 тис. грн.

 Відповідно до затверджених кошторисів в першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, продуктів харчування та оплата комунальних послуг і енергоносіїв.

На оплату праці у 2021 році використано 32827,137тис.грн.. Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам освіти не було. Виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам – 100%, та матеріальне стимулювання працівників (винагорода  ст. 57) – 100 %.

Бюджетна субвенція і дотація забезпечила 100% на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Однак, не вистачало на заробітну плату адміністративно-обслуговуючому персоналу закладів загальної середньої освіти 1151,9 тис. грн. Тобто не повністю була профінансована оплата праці у закладах освіти, які фінансуються з місцевого бюджету. На сьогодні відбулося дофінансування.

Профінансовано всі енергоносії (теплопостачання, електропостачання, водопостачання, газопостачання). Фінансування на утримання шкільних автобусів (закупівля палива та паливно-мастильних матеріалів і запчастин), господарських та будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів власними силами, закупівля новорічних подарунків, крейди, класних журналів і т.д забезпечено у 2020/2021 роках на 100%. Для забезпечення нормального освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти у цьому році для підготовки до опалювального сезону проведені наступні заходи:

Проведено тендер на закупку бензину та дизельного палива на суму – 63,990 тис. гривень.

Видатки на утримання галузі освіти на  2021 рік з урахуванням  змін складаються з освітньої субвенції –21535,29 тис. гривень, додаткової дотації  - 1935,6 тис. гривень та фінансового ресурсу -  13350,516 тис.гривень, загальна сума  36821,316 тис. гривень.

       Планові асигнування  на І півріччя  2021 року становить   21618,609 тис. гривень, касові  видатки  - 19629,845 тис. гривень. Виконано на 91 %.

Відповідно розпорядження голови Чернівецької державної адміністрації від 14 липня 2021р. № 829-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» для закладів загальної середньої освіти виділено з державного бюджету 265,4 тис.грн. та бюджету 23  тис. грн.

Надійшли кошти з державного бюджету на придбання комп’ютерного обладнання  для початкової школи  в сумі 80,5 тис. грн., а також для придбання ноутбуків для вчителів на сумму 270 тис. грн., виходячи з потреби.

 Шкільних меблів парта+стілець – 71,8 тис. грн.

Дидактичного матеріалу на суму 54,7 тис.грн.

В умовах суворої фінансово-бюджетної дисципліни при витрачанні бюджетних коштів питання енергозбереження та енергоефективності має надзвичайно важливе значення в закладах освіти.

Основною метою на теперішній час та найближчу перспективу є надійне, економічно-ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення закладів освіти за умов раціонального використання енергоносіїв. У реаліях сьогодення першочерговим завданням керівника закладу освіти є проведення організаційних та маловитратних заходів, спрямованих на зменшення бюджетних витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування обладнання та продовження щоденного моніторингу споживання енергетичних ресурсів.

Слайд 32

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ У  2021/2022НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Пріоритетом роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту на наступний рік лишається

-створення умов для здобуття дошкільної, загальної середньої освіти у формах, передбачених чинним законодавством;

-зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;

-забезпечення психолого-педагогічної, комп’ютерної, методичної, правової грамотності працівників.

З метою реалізації у 2021/2022 навчальному році державної освітньої політики:

Створити цілісну систему управління освітою, забезпечити якісний рівень контрольно-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог, вжити заходів щодо впровадження інноваційних моделей управління освітою.

Забезпечити якість дошкільної освіти відповідно до контексту Концепції Нової української школи та змісту оновленого Базового компонента дошкільної освіти, навчальних програм розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

Сприяти дотриманню вимог Концепції Нової української школи до організації освітнього процесу в закладах освіти.

Здійснити необхідні організаційно-педагогічні заходи для науково-методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до впровадження нових Державних стандартів початкової освіти, модернізацію освітнього процесу у початкових класах засобами новітніх технологій, на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу, досягнень психолого-педагогічної науки.

Здійснити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої освіти до нового навчального року.

Стимулювати впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти, забезпечити безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень.

Формувати готовність педагогічних працівників до роботи в інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проєктах та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Спрямувати діяльність ТММО на реалізацію Концепції Нової української школи та на участь у здійсненні процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Сприяти створенню єдиної системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів у межах процесу реалізації концептуальних засад нової української школи.

Організувати проєктну та навчально-дослідницьку діяльність учнів в контексті освіти для сталого розвитку.

Здійснювати науково-дослідну роботу та забезпечувати координацію дослідно-експериментальної роботи з оновлення змісту, форм і методів освітньої діяльності.

Забезпечити необхідний соціальний захист педагогів, свободу вибору педагогічними працівниками форм власного професійного вдосконалення, стимулювання їхнього творчого зростання.

Забезпечити дотримання основних аспектів організації виховної роботи, зазначених у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді й Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 рр.

Активізувати регулярне оновлення сайтів закладів дошкільної, загальної середньої освіти.

Сприяти розвитку навчально-виховної бази кабінетів практичної спрямованості (фізики, хімії, біології, математики) з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу здобувачів освіти, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

Сприяти активному залученню до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України, бійців АТО та їхніх сімей.

Здійснювати контроль за впровадженням у закладах освіти превентивних програм та проєктів, рекомендованих МОН України. Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей.

Забезпечити проведення у закладах освіти заходів щодо формування здорового способу життя.

Забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів розвитку шкільних психологічних служб, зокрема організацію належного психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їхніх батьків.

 Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечити реалізацію профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.

Забезпечити  інформатизацію та комп'ютеризацію освітнього процесу.

Забезпечити реалізацію програм, спрямованих на подальший  розвиток освітянської галузі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Здійснити систему заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період, запроваджувати енергозберігаючі технології, створити безпечні умови праці, пожежної безпеки та посилити контроль за раціональним і цілеспрямованим використанням бюджетних  коштів.

 

Слайд 33

Дорогі колеги!

Сьогодні ми вказали на свої недоліки, назвали свої успіхи та перемоги, напрацювали низку нових завдань. Проблем перед освітянською галуззю стоїть набагато більше, ніж окреслено, тому закликаю всіх до активного обговорення і внесення слушних пропозицій. І все це ми зможемо зробити лише разом, в одній єдиній команді, удосконалюючи свою педагогічну майстерність, управлінську діяльність, починаючи від відділу освіти, до керівника, вчителя і вихователя.

Переконана, що спільними зусиллями освіта буде набувати нових барв.

Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої освіти.

Дитина - це центр всесвіту, навколо якого крутиться все - сім’я, рідні, педагоги, соціум.

 Перше вересня – день великих надій та очікувань. Кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, яка дасть їй змогу утвердитись у житті, бути корисною своїй країні. Дарувати знання і набувати їх – це нелегка праця, яка вимагає віддачі.  душевних сил, значного напруження, проникнення у велику скарбницю, надбану людством.
Тож, давайте цей рік присвятимо дітям, щоб вони справді росли гідними представниками української нації. Щоб пройшовши роки навчання, вони гордилися своєю школою і вчителями. Гарного навчального року, хорошого настрою. Щоб проблеми  і негаразди всіх оминали.

Дякую педагогічним працівникам за гарну підготовку закладів освіти до нового навчального року, бажаю  витримки, наснаги, нових творчих звершень та мудрості у розв’язанні усіх проблем роботи закладів освіти.

У переддень свята, щиросердечно вітаю присутніх з Днем Знань і початком нового навчального року. Нехай збудуться ваші надії!

 Ми – педагоги, і повинні робити світ кращим!

Дякую за увагу!