Україна

НЕПОЛОКОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Чернівецького району Чернівецької області

59330 Чернівецька обл. Чернівецький район смт. Неполоківці вул.Головна,7

Код. ( 03736) тел..35-267

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

08.06. 2023 року                                                                        № -27/2023

        

Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади  на 2023 – 2025 роки.

 

 

З метою посилення захисту учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-ХІІ, ст.25, 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР,  Неполоковецька селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади  на 2023 – 2025 роки, згідно з додатком.

2. Це рішення вводиться в дію з 01.07.2023 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Григорій ХРАПКО

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Додаток                                                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               Рішення ___________ Неполоковецької селищної ради ________ скликання

від _______ №______                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів сімей загиблих захисників і захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади

на 2023 – 2025 роки.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполоківці 2023

 

 

ПАСПОРТ

Комплексна програма підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади  на 2023 – 2025 роки

1

Назва Програми

Комплексна програму підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади  на 2023 – 2025 роки.

2

Нормативно-правові документи, на основі яких розроблена Програма

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-ХІІ, ст.25, 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР,  Бюджетний Кодекс України (08.07.2010 № 2456-VІ зі змінами)

3

Замовник Програми

Неполоковецька селищна рада

4

Головний розробник Програми

Неполоковецька селищна рада

5

Строки реалізації Програми

2023 – 2025 роки

6

Джерела фінансування

Місцевий бюджет Неполоковецької  територіальної громади, інші кошти не заборонені законодавством України

7

Обсяги фінансування,

у тому чисі:

кошти місцевого бюджету;

інші кошти, не заборонені законодавством України 

440 000 грн (загальна)

200 000 грн ( на одноразову допомогу)

50 000 грн ( на поховання)

150 000 грн на харчування для школярів 1-11 класів

40 000 грн на харчування для вихованців закладів дошкільної освіти

 

 

 

8

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

Забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів їх сімей.

 

1.  Загальна характеристика

Комплексну програму підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади  на 2023 – 2025 роки  (далі Програма) це комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, та членів їх сімей, сприяння вирішенню соціально-побутових проблем.

Для цілей Програми під термінами «учасники АТО (ООС)» «Захисники та Захисниці України», «ветерани війни», «члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України», розуміються особи, яким установлено один із статусів:

учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 –21 частини першої  статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи інвалідністю внаслідок війни — відповідно до пунктів 10 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – відповідно до абзаців першого та четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України – відповідно до статті 10 України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Програма спрямована на забезпечення реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про основи національного спротиву»,«Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»; Указів Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» від14 березня 2022 року №133/2020 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»; від 17 травня 2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», від 23 вересня 2015 р. № 740 «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб», від 8 вересня 2015 р. № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення».

 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Дев’ятий рік Україна протистоїть агресії російської федерації й вже більше року триває повномасштабна війна. Українські військові та добровольці сміливо та мужньо обороняють нашу країну, героїчно чинять опір російським окупантам, захищають незалежність і суверенітет держави.

Одним із першочергових завдань держави та місцевих органів влади є забезпечення соціального захисту та всебічної підтримки осіб, які стали на захист держави у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших оборонних та правоохоронних органів, та членів їхніх сімей. Крім цього, особливої уваги й підтримки з боку органів влади та суспільства потребують члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

Програма зумовлена необхідністю забезпечення позитивних зобов'язань держави та органів місцевого самоврядування перед своїми громадянами, які відстоювали конституційні засади демократії, права і свободи людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час подій, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі під час Революції Гідності, в ході антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Програма передбачає реалізацію низки заходів, скерованих на вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей, підтримку їхнього належного морально-психологічного стану; а також підвищення ефективності взаємодії місцевих органів влади та створення в суспільстві атмосфери співчуття, підтримки й поважного ставлення до членів сімей загиблих та Захисників й Захисниць України.

Поточна ситуація в Україні зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Соціальний захист військовослужбовців – один із пріоритетних напрямків діяльності держави, яка спрямована за встановлення правових і соціальних гарантій, прав та пільг як для військовослужбовців, так і членів їх сімей, а також  задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців.

В умовах воєнного стану держава приділяє особливу увагу забезпеченню військовослужбовцям, зокрема гарантує достатнє матеріальне, грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення.

Питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також ветеранів війни (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни) регулюються Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII та Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII.

            Тому, виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, учасникам бойових дій, учасникам ООС, Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули або постраждали під час бойових дій, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

                       

 

 

 

 

 

ІІ. Мета та основні завдання Комплексної програми

 

Основною метою Програми є надання комплексної допомоги Захисникам та Захисницям України, ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки зазначених категорій осіб, їхніх сімей; поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей.

 

ІІІ. Заходи по забезпеченню виконання Комплексної програми

 

            Реалізація Комплексної програми проводиться шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого  бюджету Неполоковецької селищної ради та інших джерел фінансування згідно з заходами, що додаються.

 

IV. Виконавці Програми

Відповідальними виконавцями Програми є головний розпорядник коштів Неполоковецька селищна рада.

 

V. Очікувані результати

 

            Виконання визначених Комплексною програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України, які беруть(брали) участь в захисті територіальної цілісності та незалежності України, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

 

VІ. Фінансування заходів Комплексної програми

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Неполоковецької селищної ради та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Комплексної програми – 440 000 грн. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

 

VІІ. Порядок надання допомоги

Грошова  матеріальна допомога (далі - допомога) надається з асигнувань, що передбачаються в місцевому бюджеті на відповідний  бюджетний рік для надання допомоги, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі виникають в ході виконання місцевого бюджету.

Допомога  надається  учасникам антитерористичної операції, учасникам бойових дій, учасникам ООС, Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей, а також членам  сімей загиблих Захисників і Захисниць України — жителям Неполоковецької територіальної громади.

Грошова матеріальна  допомога надається  не частіше одного разу на рік на сім’ю, згідно передбачених заходів.

До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (стаття 3 Сімейного кодексу України).

Допомога призначається згідно рішення виконавчого комітету.

Проєкт рішення виконавчого комітету  про надання допомоги готує секретар виконавчого комітету на підставі заяви,  до якої додаються:

а) акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;

б) довідка про склад сім’ї заявника;

в) довідка з військової частини про те, що заявник або член його сім’ї бере(брав) участь в захисті територіальної цілісності та суверенітеті України  або копія посвідчення учасника бойових дій ;

г) витяг з наказу про направлення для участі в захисті територіальної цілісності та суверенітеті України;

д) копія паспорта та податкового номера Заявника;

е) довідка про відкриття рахунку в банку.

Для осіб, які отримали поранення додатково подається довідка з госпіталю або іншого лікувального закладу з підтвердженням про отримання поранення.

Члени сім’ї загиблих додатково надають копію свідоцтва про смерть. 

 

VІІІ. Контроль за ходом виконання Комплексної програми

 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

 Секретар селищної ради                                                                 Валентина  ІЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Додаток до Комплексної програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади  на 2023 – 2025 роки                                                                                                                                                   
  •                                                                                                                                                                                                 

ЗАХОДИ

щодо реалізації Комплексної програми підтримки                                                                                                                                                      учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Неполоковецької територіальної громади  на 2023 – 2025 роки

п/п

Зміст заходу

Тер-мін вико-нання, рік

Виконавці

Затвер-джено на 2023-

2025 рік

Фінансове забезпечення, в тому числі за рахунок

Результат впровадження

Держав-ного бюджету

Облас-ного бюджету

Селищ-ного бюджету

Інших джерел фінан-сування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Організаційно-правове забезпечення

1.1

Визначення соціально-побутових потреб сімей загиблих Захисників і Захисниць України

2023-

2025

Виконавчі органи Неполоковецької селищної ради

-

-

-

-

-

Задоволення соціально-побутових потреб сімей загиблих учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України

1.2

Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту порушених прав учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих

 

2023

2025

Виконавчі органи Неполоковецької селищної ради

-

-

-

-

-

Наданння сім'ям юридичних консультацій та роз'яснень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.3

 

Налагодження співпраці з благодійними,

волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги сім'ям загиблих Захисників і Захисниць України, які її потребують

 

2023

2025

 

Виконавчі органи Неполоковецької селищної ради

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Поліпшення матеріального стану та побутових умов сімей загиблих, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України

1.4

Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку Захисників і Захисниць України, учасників бойових дій та членів їх сімей

2023

2025

Виконавчі органи Неполоковецької селищної ради

-

-

-

-

-

Отримання інформації про стан реалізації заходів Комплексної програми

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей та Учасників Бойових Дій

2.1

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України або членам їх сім'ям

Учасникам АТО

2023

2025

Виконавчий комітет Неполоковецької селищної ради

до  200 000 грн

-

-

до 200 000 грн

-

Матеріальна підтримка сімей

2.2

Надання  земельних ділянок із запасу комунальної власності для всіх потреб учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України або членам їх сім'ям.

Учасникам АТО

2023

2025

Неполоковецька селищна рада

-

-

-

-

-

Поліпшення соціально-побутових умов проживання сімей

2.3

Забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням учнів 1-11 класів закладів освіти Неполоковецької селищної ради, батьки яких  (брали) участь у захисті територіальної цілісності України, або загинули під час воєнних дій. Або ті які беруть участь (50%)

2023

2025

Виконавчий комітет Неполоковецької селищної ради

До 50 000 грн (Учасників АТО)

До 100 000 грн (мобілізовані)

-

-

До 50 000 грн (Учасників АТО)

До 100 000 грн (мобілізовані)

-

Поліпшення соціального захисту сімей

2.4

Забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням

вихованців закладів дошкільної освіти                       Неполоковецької селищної ради з числа дітей, батьки яких  (брали) участь у захисті територіальної цілісності України, або загинули під час воєнних дій. Або ті які беруть участь 50 %

2023

2025

Виконавчий комітет Неполоковецької селищної ради

До 40 000 грн

-

-

До 40 000 грн

-

Поліпшення соціального захисту

сімей

2.5.

Забезпечення поховання загиблих учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України

2023

2025

Виконавчий комітет  Неполоковецької селищної ради

до 50 000 грн

 

 

до 50 000

грн

-

Матеріальна підтримка сімей

                     

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                      Валентина ІЛЮК