Звіт керівника Оршовецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Стус І.І. перед педагогічним колективом та громадськістю 3 частина

  • Переглядів: 1806

Соціальний захист Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (п.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Звіт керівника Оршовецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Стус І.І. перед педагогічним колективом та громадськістю

  • Переглядів: 404

Загальна інформація про заклад          Педагогічний колектив закладу   в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи закладу, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та   його результативність.  У 2019/2020н.р.   продовжувалась реалізація   комплексно – цільових програм,   спрямованих на вдосконалення освітнього процесу,  створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх навчальних та життєвих компетенцій.