Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в

Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів

1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти має бути постійним системним процесом, спрямованим на:

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти ґрунтується на принципах:

недискримінації за будь-якими ознаками;

ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;

партнерства та підтримки між педагогічним (науково-педагогічним) колективом закладу освіти і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;

особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;

гендерної рівності;

участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів закладу освіти.

3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти є:

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі освіти;

підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);

формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі - План).

Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

Планування відповідних заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти.

Заплановані заходи повинні:

спрямовуватись на задоволення потреб окремого закладу освіти у створенні безпечного освітнього середовища;

мати вимірювані показники ефективності;

залучати всіх учасників освітнього процесу.

План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року керівник закладу освіти забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін.

Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних формах.

5. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо:

організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо);

організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;

контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема:

розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;

розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;

здатності попереджувати та розв'язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;

відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов'язків, пов'язаних з участю в суспільному житті;

здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;

здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;

здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв'язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;

підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо;

створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

 

План заходів, спрямованих  на запобігання та протидію булінгу в Оршовецькому закладі загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів

на 2020/2021 навчальний рік

 

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор ЗЗСО

Стус І.І.

2

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 11класи

Вересень

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

3

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі»

Класні керівники

Жовтень

Заступник директора з ВР

Плешко О.В.

4

Розробка пам’ятки для здобувачів освіти

«Маркери булінгу»

Педагогічний колектив

Жовтень

Заступник директора з ВР

Плешко О.В.

5

Тренінгове заняття «Булінг в закладі освіти. Як його розпізнати?»

5-8 класи

Жовтень

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

6

Година спілкування на тему «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

5-11 класи

Листопад

Заступник директора з ВР, класні керівники

 1-11 кл.

7

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінг»

1-11 класи

Грудень

Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог закладу

8

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

9

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор ЗЗСО

Стус І.І.

10

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з ВР

Плешко О.В.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4 класи

Упродовж року

Класні керівники

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-11 класи

Упродовж року

Класні керівники  

3

Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 11 класи

Упродовж року

 Педагог-організатор

4

Конкурс соціальних відеороликів до Міжнародного дня толерантності

«Шкільному булінгу скажемо – НІ!»

5-8 класи

Листопад

Класні керівники

5

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-11класи

Грудень

Класні керівники, учителі-предметники

6

Конференція старшокласників «Як довіряти й бути вдячним»

9-11класи

Січень

Педагог-організатор

7

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-11класи

Упродовж року

Класоводи, учителі літератури, історії

8

Проведення уроків відвертого спілкування.

«Змінюй в собі негативнее ставлення до інших»

 

8-11 класи

 

Протягом року

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

Психологічний супровід

1

Діагностичний етап:

–      Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

-    діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

Усі категорії учасників освітнього процесу

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

(За потребою)

 

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

2

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11 класи, педагоги та батьки закладу

Упродовж року

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

3

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11 класи, педагоги та батьки закладу

Упродовж року

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

1-11 класи

Упродовж року

Класні керівники  

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11 класи

Упродовж року

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

Години психолога

Жовтень -листопад

Практичний психолог, соціальний педагог

Боднар Л.І.

4

Загальношкільні батьківські збори  на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою».

1-11 класи

Грудень

Заступник директора з ВР Плешко О.В., практичний психолог,   соціальний педагог Боднар Л.І.

 

5

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

Упродовж року

Педагог-організатор