І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на Законах України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,  постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

2. Здобувач освіти приходить в заклад за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять здобувач освіти зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів здобувач освіти зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

7. Здобувач освіти закладу освіти повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

8. Поза закладом освіти здобувачі освіти поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я закладу освіти.

9. Здобувачі освіти бережуть майно закладу освіти, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу.

10. До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки здобувачів освіти, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти у закладі та за його межами.

13. Здобувачі освіти зобов'язані виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

14. На першу вимогу вчителя здобувач освіти зобов’язаний давати щоденник.

15. Здобувач освіти повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

 

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Здобувачі освіти входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, здобувачі освіти встають, вітаючи вчителя. Так само вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

4. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

5. Здобувач освіти на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

6. Під час відповіді на запитання вчителя здобувач освіти повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

7. Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

8. На уроці здобувач освіти має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

9. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

10. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, здобувачі освіти мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу здобувачі освіти встають.

11. Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

12. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви здобувач освіти зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами закладу здобувачі освіти вітаються і звільняють дорогу;

- здобувачам освіти забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно пересуватися закладом освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв забороняється бігати у закладі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

6. У закладі освіти та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

8. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

ІV. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Здобувачі освіти приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Здобувачі освіти самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

 

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. У заклад освіти здобувачі освіти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури, трудового навчання обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5. Знаходитися в закладі освіти у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи здобувачі освіти приходять у святковій формі.

7. На вечори, концерти здобувачі освіти вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

 

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1. Черговий по класу здобувач освіти під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий здобувач освіти має право зробити зауваження іншим здобувачам освіти щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас у закладі освіти має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по закладу триває один робочий день.

4. Чергові здобувачі освіти допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по закладу освіти, за виконанням всіма здобувачами освіти цих правил.

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу освіти і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту закладу освіти здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик здобувача освіти самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів закладу освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом освіти.