Фото без опису

ЗМІСТ РОБОТИ РІЧНОГО ПЛАНУ

Розділ 1. Аналіз роботи за попередній 2020-2021 навчальний рік……………..3

 Розділ 2. Методична робота з кадрами……………………………………………27

2.1. Засідання педагогічної ради……………………………………………………………..27

2.2. Підвищення професійної компетентності………………………………………………32

2.3. Розвиток професійної компетентності. …………………………………………………33

2.4. Самоосвіта. ………………………………………………………………………………..34

2.5. Атестація, курси підвищення кваліфікації , участь у методичній роботі……………..35             

2.6. Моніторинг………………………………………………………………………………...35   

Розділ 3. Робота методичного кабінету……………………………………………..36

Розділ 4. Організаційно-педагогічна робота……………………………………….38

4.1. Взаємодія з батьками………………………………………………………………………38

4.2. Масові заходи, дійства фізкультурно-оздоровчого, музично – естетичного циклів….40

4.3. Співпраця зі школою………………………………………………………………………42

4.4. Взаємодія з установами, організаціями…………………………………………………..44   Розділ 5. Адміністративно-господарська робота………………………………….45

5.1. Створення предметно-просторового розвивального середовища……………………45

5.2. Загальні збори колективу, виробнича нарада………………………………………….46

5.2.1. Загальні збори колективу…………………………………………………………46

5.2.2. Виробничі та адміністративні наради при завідувачу………………………….47

5.3. Інструктажі……………………………………………………………………………….48

5.4. Діяльність експертної комісії та проведення експертизи цінності документів………49    Розділ 6. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності………50

6.1. Вивчення стану організації освітнього процесу…………………………………………50

6.2. Вивчення питань фізкультурно-оздоровчої роботи, охорони праці, безпеки життєдіяльності, медичного обслуговування, організації харчування тощо……………….52

      6.2.1.План роботи з питань фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО на 2021-2022  

навчальний рік ………………………………………………………………………………….52

       6.2.2. Охорона життя і здоров’я дошкільників…………………………………………..54

       6.2.3. Методико-профілактичні заходи…………………………………………………...55

       6.2.4. План роботи ради закладу дошкільної освіти на 2021-2022 н.р…………………57            

6.2.5. Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогів на 2021-2022 н.р……………58               

 

 

       

Розділ 1.

АНАЛІЗ РОБОТИ

 ОРШОВЕЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ОСВІТИ 

ЗА МИНУЛИЙ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

        Оршовецький заклад дошкільної освіти Неполоковецької селищної ради Чернівецького району Чернівецької області  (далі - ЗДО) знаходиться за адресою: 59321, село Оршівці, вулиця Чернівчана,14-а. Розрахований  на 75 місць, працював за  програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та освітньою програмою Оршовецького ЗДО

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до

                     Законів    України    «Про    дошкільну    освіту»,    «Про    освіту»,    Статуту 

Оршовецького ЗДО Неполоковецької селищної ради Чернівецької області (нова редакція), дата реєстру 04.03.2021р., Колективного договору між керівником та профспілковою організацією ДНЗ на 2017-2020 роки, реєстраційний номер № 05 від 06.02.2017р., розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 18.08.2020 р. №778-р «Про видачу ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (без проходження процедури ліцензування) Оршовецькому закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Неполоковецької селищної ради Кіцманського району Чернівецької області», Правил внутрішнього розпорядку та  посадових інструкцій.   

ЗДО в минулому навчальному році відвідувало 88 дітей. Функціонувало 4 вікові  групи.   

 

20

23

%

21

24

%

25

28

%

22

25

%

Кількісний склад ЗДО

Діти раннього віку

Діти молодшого віку

Діти середнього віку

Діти старшого віку

Всього: 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількісний склад ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти раннього віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти молодшого віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти середнього віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти старшого віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників ЗДО відповідає штатному розпису станом на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2021рік  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговуючий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДО повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1директор, 0.5 вихователя-методиста, 8 вихователів, 0.5 музичного керівника, 0.5 психолога, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 інструктора з фізкультури, 0.5 вчителя-логопеда, 1 керівник гуртка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 12 педагогів. Обслуговуючого персоналу-14 осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз якісного складу педагогічних працівників  ЗДО показує, що поряд з досвідченими педагогами працюють педагоги-початківці. Всі вони мають високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища освіта -9 педагогів, молодший спеціаліст-3 педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміна зростання кваліфікаційного рівня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.

2020/2021 н.р.

11 тарифний розряд

3

3

3

Спеціаліст ІІ категорії

6

5

2

Спеціаліст І категорії

2

3

4

Спеціаліст вищої категорії

1

1

3

Звання

«виховательметодист»

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж роботи педагогів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 3 років -0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 3 до 5 років-1 педагог,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 10 до 20 років- 8 педагогів, Понад 20 років - 3 педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз оцінювання умов діяльності  закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів та підвищення результативності самоосвіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В минулому навчальному році вся робота  закладу будувалася за такими напрямами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • оновлення освітнього процесу, дотримання  особистісної моделі виховання;
 • побудова освітнього процесу з дотриманням основних принципів та завдань програми «Дитина», та Базового компонента, використання нових підходів до організації життєдіяльності дітей;
 • створення відповідного  освітнього середовища згідно чинних програм;
 • пошук нових форм взаємодії з батьками вихованців;
 • використання інноваційних технологій в роботі з дошкільнятами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив працював  над  реалізацією пріоритетних завдань ЗДО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Впровадження інноваційних форм роботи з батьками, а саме дерево цілей,батьківська скринька за допомогою інформаційно-комунікаційних комп’ютерних технологій.
 2. Розвиток комунікативно-мовленнєвої активності дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи. 3. Впровадження здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій у фізкультурно-оздоровчу роботу закладу згідно вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційні  технології LEGO як засіб наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними компонентами надання дітям якісних освітніх послуг  стали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • дотримання державного освітнього стандарту;
  • використання різноманітних засобів освітнього впливу на дитячу особистість;
  • забезпечення інтеграції змісту освітнього процесу  і зацікавленості дітей пізнанням навколишньої дійсності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи закладу протягом 2020-2021 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І блок: Методична робота                 Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація ЗДО  працювала у постійному пошуку нового змісту, форм та методів методичної роботи, нового стилю, нових форм спілкування з людьми  на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної  партнерської взаємодії між дітьми та педагогами. Педагогічний колектив закладу постійно працював над  створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Чернявської В.В. а саме – консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди, навчальні тренінги, ділові ігри сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу. Результатом є те, що вихователі нашого закладу використовують в роботі з дітьми  інноваційні технології, інтерактивні методи, що сприяє кращому запам’ятовуванню змісту нового матеріалу, розвитку уяви, фантазії, образного мислення дошкільнят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності кадрів у методичному кабінеті створено банк даних кращих педагогічних досвідів вихователів закладу. Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб підвищити кваліфікаційну професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У практичній роботі нашого педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільнят. Упродовж 2020-2021 навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропагуванню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний колектив закладу, як і раніше,  має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такими досягненнями в минулому навчальному  році було узагальнення матеріалів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Казкові лабіринти гри В.В.Воскобовича ( вихователь, практичний психолог Мегера Т.В.);
 • Кільця Луллія як засіб розвитку мовлення у роботі з дітьми дошкільного віку ( вихователь Одайська Т.П.);
 • Інноваційні технології мнемотехніки , як засіб наступності ЗДО та початкової школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року педагогічний колектив ЗДО брав активну участь у різних методичних заходах ОТГ, області:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • дистанційно, участь вихованців старших та середніх груп  ЗДО в акції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ми - діти, твої - Україно» # «Буковинські намистинки» (червень 2021);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • у всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході «Рух-це здорово» (червень 2021);
 • у  дні вишиванки « Шануймо українські традиції» (травень, 2021);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід відзначити високий рівень цих заходів, творчий підхід колективу до їх підготовки та проведення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новим та досить незвичним, а також, як виявилося, для деяких педагогів нашого закладу, проблемним у 2020-2021 навчальному році стало питання  дистанційної роботи з батьками та вихованцями. Педагогами було розроблено індивідуальні плани дистанційної роботи за якими працювали під час карантину. Створені групи у вайбері, де більшість вихователів працювали активно та з користю для дітей та їх батьків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

% від загальної  кількості

1.

Курси підвищення кваліфікації

12

12

100

2.

Атестація

4

4

33

3.

Самоосвіта

12

12

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

12

12

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року різні форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради (настановча) «Про основні завдання розвитку ЗДО та завдання педагогічного колективу щодо їх реалізації» (серпень 2020); «Інноваційні технології LEGO як засіб інтегрування різних видів діяльності дошкільників в освітній процес» - (листопад 2020); «Формування мовленнєвої культури дошкільників у грі», (лютий, 2021); «Підсумки освітньо-виховної роботи  в ЗДО за 2020/2021 н.р.» (травень, 2021). Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні презентації з власного досвіду роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ЗДО є участь у проведенні:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • майстер-класу «Розвиток мовленнєвої компетентності та творчих здібностей у дошкільників засобами театралізованої діяльності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(січень,2021);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • семінару-практикуму : «Казкова фізкультура-ефективний та цікавий засіб фізичного виховання за методикою М.Є.Єфименка » (грудень 2020);
 • інтерактивному семінару-практикуму « Формування мовленнєвої активності та логіко-математичної компетентності дошкільника» (лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення педагогічних читань, консультацій (щоквартально) та індивідуальних  консультацій  (за потребою). Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • не всі педагоги брали  активну участь в обговореннях, проявили безініціативність та формально ставились  до виконання поставлених  перед ними завдань через  недостатній рівень підготовки у вузах,  малий досвід роботи та  небажання; - низький рівень медіа грамотності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ЗДО за 20202021 навчальний рік можна відзначити як достатній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності як окремого педагога, так і закладу зокрема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тож  в основі змін методичної служби має бути векторність і адресна спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів. Пріоритетними завданнями для вдосконалення  методичної роботи на наступний період розвитку залишаються:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • формування готовності педагогів свідомо і постійно підвищувати свій професійний рівень упродовж життя;
 • формування рефлексивних умінь педагога, що передбачають усвідомлення специфіки свого професійного «Я», осмислення процесу й результату педагогічної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ блок: Аналіз освітнього процес           Працюючи  за  програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», освітньою програмою закладу та Базовим компонентом дошкільної освіти України, більшість вихователів змінили своє стереотипне мислення щодо організації освітнього процесу дошкільнят. Державний стандарт дав можливість  налаштуватись на педагогіку співробітництва, став новою світоглядною позицією вихователів, дозволив педагогам розробити і впровадити в практику свою модель планування на основі принципів інтеграції змісту, форм і засобів освіти та тематичного поєднання навчального матеріалу, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2020/2021 навчальному році (вересень-листопад 2020 р.) педагогічний колектив закладу працював над  реалізацією пріоритетного завдання:Використання LEGO конструктора в освітньому процесі. З метою обізнаності  педагогів з даного питання адміністрація ЗДО провели різні форми роботи. Підготовлена та проведена педагогічна рада.Також, згідно з планом роботи ЗДО, протягом листопада 2020 року було проведено тематичне вивчення стану роботи з  використання LEGO конструктора в освітньому процесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поряд з позитивними моментами з даного питання існував ряд недоліків, для усунення яких  були висунуті пропозиції та рекомендації для вихователів, які були виконані в установлені терміни. Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що дана методична проблема реалізована в  повному обсязі,  тому немає потреби винести дане питання у поєднанні з іншими питаннями пріоритетним на наступний навчальний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для якісної реалізації наступного завдання  –  подальша реалізація комунікативно-мовленнєвої активності дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи  (січеньлютий  2020/2021), з метою підвищення рівня обізнаності педагогів  проведено різноманітні форми роботи.  В січні 2020 року була проведена педагогічна рада – презентація   «Реалізація завдань  щодо формування мовленнєвої культури дошкільників у грі»,  де у процесі обговорення,  діалогу педагоги мали змогу поспілкуватися, дізнатися нового, знайти відповіді на безліч запитань, які виникали в ході роботи, ознайомитися з новинками методичної літератури, отримати  рекомендації як краще та ефективніше організувати роботу з даного питання з дошкільнятами. Відповідно до річного плану роботи у січні 2021 року було проведено тематичне вивчення про стан роботи з мовленнєвої культури старших дошкільників, в ході якого були визначені як позитивні, так і негативні сторони з даного питання. Результати перевірки узагальнено довідкою та надано рекомендації, які виконані згідно термінів. В лютому 2021 року було проведено інтерактивний семінар-практикум « Формування мовленнєвої активності та логіко-математичної компетентності дошкільника». Питання мовленнєвого спілкування залишається проблемним для дошкільнят, тому його  варто залишити в пріоритеті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вирішення наступного пріоритетного завдання – впровадження інноваційних форм роботи з батьками.  (квітень-травень 2021) також було проведено різні методичні форми роботи з педагогами: опитування, спільні онлайн заходи ,де було відмічено і досягнення, і прогалини та недоліки в роботі вихователів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконуючи завдання, визначені у плані роботи ЗДО на 2020-2021 навчальний рік, педагогічний колектив  намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття було винесено лише основний зміст програми, що продовжили в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. У роботі з дітьми було використано як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій, квестів. Педагоги ЗДО використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні ігрові технології.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи практичного психолога  ЗДО  за 2020-2021 навчальний рік Мегери Тетяни Вікторівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог  Оршовецького ЗДО у своїй діяльності керується Законом України « Про освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.12.99 за № 9224215 та затверджене наказом МОНУ від 03.05.99 № 127., Положенням про психологічну службу системи освіти України ( наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНОУ № 127 від 3.05.99 р., у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009р. № 616,  Наказ МОНУ № 439 від 7.06.2001р., Положенням про експертизу психологічного інструментарію МОНУ № 330 від 20 квітня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001р.,посадовою інструкцією,  Конституцією України, рішенням органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Етичним кодексом, методичними рекомендаціями Українського  науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, адміністративним, трудовим законодавством, а також статутом, нормативно-правовими актами навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом своєї професійної діяльності психологом відвідувалися авторські та фахові курси підвищення кваліфікації, які дають можливість професійно виконувати обов’язки психолога, а саме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ЧІППО, 21-29 січня 2021р., «Алгоритм професійної діяльності працівника психологічної  служби в освітньому просторі (30 год) »;
 • ГО «Прометеус», 29.10.2020 р. «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти» (80 год), визнано педрадою (протокол №3 від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2020 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час роботи з дошкільниками надає перевагу ігровим методам з використанням інноваційних технологій « Казкові лабіринти гри» за методикою В.Воскобовича.Сприяє формуванню психологічної культури дітей, вихователів, батьків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приймає активну участь  у методичній роботі закладу. Для педагогів провела  семінар - практикум «Руховий портрет дитини, методика ігрового тестування», «Медіа активність учасників освітнього процесу». Зібрала багато додаткових матеріалів: бланків,анкет, тестів, роздаткового та дидактичного матеріалу для проведення тренінгів, тренінгових занять, зустрічей, консультацій, діагностичних інструментаріїв. Консультує працівників садочка з питань практичного використання психології в організації освітнього процесу. Розробила консультації для батьків та вихователів  «Граємо всюди», «Виховуємо без насильства». Впродовж  року  практичним психологом здійснювався ряд психодіагностичних досліджень, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Спостереження за дітьми на заняттях та в інших видах діяльності, з метою виявлення дітей «групи ризику» та спостереження в період  адаптації до умов перебування в ЗДО;
 • Психологічний супровід процесу адаптації новоприбулих дошкільників та виявлення дітей з ознаками дезадаптації;
 • Діагностика пізнавальних процесів дітей старшої, середньої груп;-  - Діагностика емоційно-вольової сфери («Обери потрібне обличчя», «Страхи в будиночнках», Анкета на визначення рівня тривожності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(імпульсивності, агресивності) дошкільника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Діагностика за результатами корекційної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приорітетним завданням у цьому навчальному році стало – зберігати та зміцнити психічне та соціальне здоров’я дітей; сприяти особистісному інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку дітей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно посадових обов’язків психолога обов’язковою складовою роботи є консультування. Було використано 7 год. годин консультування з дітьми, 38 год. з педагогами та 53 год. з батьками. Порівняно з кількістю проведених консультацій з дітьми поменшало, а з педагогами збільшилось, це свідчить про психологічну грамотність вихователів. Спостерігається більш активні звернення з боку батьків, що говорить про зацікавленість батьків у гармонійному розвитку дітей. Були звернення зі сторони вихователів та батьків щодо труднощів адаптації дітей і разом відшукували шляхи сумісної взаємодії в їх подоланні. Особливо помітно збільшення звернень батьків щодо готовності дітей до навчання в школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним із завдань дошкільного навчального закладу є забезпечення готовності дітей до навчання у школі, шляхом впровадження інноваційних технологій LEGO в умовах освітньої реформи НУШ. Адже, успішне навчання в школі можливе лише за умови, що на момент вступу дитина набула відповідного компетентнісного розвитку. У жовтні місяці було проведено психодіагностичне дослідження щодо вивчення особливостей сприйняття дітьми взаємовідносин у їхніх сім’ях, метою виявлення проблем у стосунка для дітей старшої та середньої груп. В результаті проводилась додаткова психодіагностична та розвивальна робота, результати якої показали позитив . Згідно планування закладу та практичного психолога повинно відбулося у травні місяці 2021 р. діагностичне обстеження готовності до школи дітей старшого дошкільного віку. Психологом була розроблена пам’ятка «Що повинен знати майбутній першокласник» та доведено до відома батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велике значення в роботі психолога було надане індивідуальній роботі з дітьми, які потребували психологічного супроводу. Практичним психологом було розроблено та упорядковано комплект дидактичного матеріалу, який використовувався в індивідуальній корекційно-розвивальній роботі. Також часто використовувалися методи та техніки сендплей. В дошкільному навчальному закладі були створені інформаційні куточки, де психолог щомісяця надавав поради батькам відповідно віковим нормам та потреб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протягом навчального року з педагогами  та батьками проводилась просвітницько-профілактична робота на різну тематику згідно плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         У зв’язку з карантинними заходами заклад дошкільної освіти перейшов на дистанційне навчання відповідно практичним психологом були складені плани роботи на даний період. Фахівець підвищував свою професійну майстерність (вебінари, ZOOM – конференції), а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • «Розвиток мислення та мовлення як складова занять для дошкільнят».  
 • Підвищення професійної майстерності. Опрацювання матеріалу з теми «Емоційний інтелект дитини».  
 • «Протидія булінгу в закладах освіти».  
 • «Освітні інструментарії щодо розвитку критичного мислення».  
 • Як психологічно протистояти стресогенності пандемії.
 • Розвиток пізнавальних процесів через інноваційну технологію «Фіолетовий ліс»  
 • Розміщення на особистій сторінці Фейсбук та Вайбер-групах садка інформаційного матеріалу: «Казка для дітей про коронавірус. Чому мені не можна до бабусі?».  
 • Консультація для батьків: 10 способів припинити дитячу істерику
 • Консультації для батьків: Як дитині безпечно повернутися в дитячий садок після карантину? Чи знову потрібен час на адаптацію?  - Консультація для батьків: «Психологічна готовність дитини до школи». Велике значення в роботі було надано розробці інструментарію сучасних інтерактивних методів. Даний вид матеріалу є чудовим засобом для розвитку чи корекції відповідної потреби розвитку малюка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В цілому в роботі за рік охоплені майже всі заплановані проблемні питання, але в наступному навчальному році мається намір приділити більше уваги на супровід дітей у посткарантинний період та супровід «групи ризику» і дітей, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги та дітей з особливими освітніми потребами. Робота повинна бути спрямована на створення умов, які забезпечуватимуть підвищення автономності і соціальної активності дітей, розвиток інтелектуальних процесів, формування ціннісних установок, що відповідають психічним і фізичним можливостям дитини. Базуючись на особистісному і системно-орієнтованому підході, такий супровід повинен являти собою комплексну систему корекційної і розвивальної допомоги у відповідності з віковими та індивідуальними потребами дітей. Важливими завданнями у роботі психолога на наступний рік стають:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Розширити   діагностичного інструментарію для роботи з різними категоріями дітей;
 • Створити систему психолого-педагогічних семінарів та тренінгів на різну тематику для підвищення психологічної грамотності педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, можна зробити висновок, що протягом вказаного періоду робота психолога велася регулярно, з усіх напрямків і забезпечувала належне психологічне управління освітнього процесу, сприяла максимальному психологічному, особистісному та індивідуальному розвитку дитини; допомагала педагогічним працівникам і батькам у пізнанні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей, у підборі найбільш вдалих і ефективних методів і прийомів спілкування, що дає змогу вихованцям ЗДО вирости активними, оптимістичними, творчими і порядними людьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи  вчителя-логопеда Косован Галини Іванівни за 2020/2021 навчальний  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Впродовж 2020/2021 навчального року діти, які мали мовленнєві порушення, були охоплені корекційною логопедичною роботою.  Загальна кількість дітей складає 9 осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     У вересні 2020 року було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Впродовж року проводилися індивідуальні та фронтальні заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних  процесів, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення.  Заняття мали чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, які засвоювали діти, включалися безпосередньо в спілкування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для проведення корекційної роботи логопедичний кабінет в достатній мірі устатковано        навчально-дидактичним        матеріалом,       індивідуальними допоміжними засобами (дзеркала).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедом та вихователями груп. З цією метою велися зошити взаємозв'язку між логопедами та вихователями, в якому записувалися завдання для закріплення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування,  надавалися рекомендації  та  поради. Вчитель-логопед проводив загальні консультації на батьківських зборах та індивідуальні за запитом батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Вчитель-логопед добре володіє інструментаріями   освітньо-корекційного процесу, інноваційними  методиками й технологіями ( су-джок терапія, «Чудеса на піску»,нетрадиційні методи малювання, мнемотехніка) активно їх використовує та поширює у освітньому процесі, Укомплектувала  посібники «Обстеження звуковимови», «Мнемодоріжками українського фольклору», наочно-методичний посібник «Мнемоабетка для дошкільнят», мнемотаблиці для складання описових розповідей,картки індивідуальної роботи з правильної артикуляції звуків та поповнила  корекційно-розвиткове  середовище  логопедичного  кабінету  дидактичними іграми на розвиток фонематичного сприйняття, зв’язного мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Своїми напрацюваннями  ділиться на сайті активних освітян «Всеосвіта», про що свідчать свідоцтва, грамоти, подяки; ділиться рекомендаціями, консультаціями,  з легкістю співпрацює в дистанційному режимі з батьками (facebook, zoom, viber). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     У березні 2020 року  провела відкрите індивідуальне заняття на тему «Автоматизація звука «Р» в складах, словах» та майстер клас з педагогами закладу по виготовленню дидактичного посібника «Лепбук».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    У лютому 2020 року прийняли участь у засіданні районного методичного  об’єднання   вчителів-логопедів та провел майстер-клас на тему: «Лепбук – інноваційний засіб навчання».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     На навчання у школу   з логопедичного пункту вибули    8 дітей, з них 7 дітей з хорошою мовою. Одній дитині  рекомендовано відвідування шкільного логопедичного пункту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ІІІ блок: Результативність освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Два рази на рік вихователем-методистом ЗДО та вихователями  проводиться моніторинг  рівня знань дітей по всім віковим групам, однак, у зв’язку із пандемією, було проведено он-лайн опитування, за допомогою батьків вихованців, результативності виконання завдань освітніх ліній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організована освітньо-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до завдань освітніх  програм з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, виходячи з результатів оцінювання, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік засвідчують, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державним стандартом та нормативними документами. Аналіз показав, що освітньо - виховна робота ведеться на належному рівні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На думку вихователів, основна причина недостатніх знань дітей за деякими освітніми лініями полягає в тому, що  рівень розвитку дітей у групах різний, тому і загальні показники компетенцій дітей різні;  при цьому, вихователі вважають,  що освітні завдання, які заявлені  в програмі розраховані на ідеальну дитину. Для успішної реалізації поставлених завдань освітній процес передбачає індивідуальні форми роботи з малятами, що в деякій мірі неможливе із-за великої наповнюваності груп, змішаної форми здобуття освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в місті є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У системі проводилася робота з питання наступності закладу дошкільної освіти та Оршовецького ЗЗСО.  Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Протягом навчального року, до введення карантину, були організовані екскурсії дітей в Нову українську школу, проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організації виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами вивчення «Стан роботи з питань співпраці з батьками» (листопад-грудень 2020) та тісної співпраці з батьками вихованців старшої дошкільної групи, слід зазначити, що готові до навчання в школі -  22 дошкільники, але 1 дитина не піде до школи по причині небажання батьків віддати дитину до школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ЗДО наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З цією метою плідно працювали гуртки за інтересами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?  Гурток з вивчення англійського мовлення (керівник Кий М.В. );

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Гурток «На старті творчих задумів»(керівник Гешко Є.І.)
 • Гурток «Безмежний світ з LEGO» »(керівник Гешко Є.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Гурткова робота планувалася відповідно до парціальних програм, схвалених для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Заняття проводились у другій половині дня, тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становила 1-2 рази на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 10 – 12 дітей. У розкладі занять уникалося дублювання тих видів діяльності, на яких базувалися навчальні заняття в першій половині дня. Гурткова робота була направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишається проблемою в окремих керівників гуртків: своєчасне проведення відкритих занять для батьків та робота з напрацювання  власних локальних  програм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перспективними напрямами роботи  щодо подальшого підвищення якості освітнього процесу є орієнтири змістового наповнення освітньої роботи відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій МОН  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної  освіти у 2020/2021 н. р.» від 30.07.2020 № 1/9-411, методичні рекомендації методиста НМЦ ІППОЧО Савчук О.С. «Особливості організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.», Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України 20.04.2015р. № 446, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015 №641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільний заклад має медичний кабінет з ізолятором для  дітей з інфекційними захворюваннями. Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечувала  сестра медична Червенюк Марія Василівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Протягом навчального року, до введення карантину через пандемію COVID-19, колектив  закладу приділяв велику увагу формуванню здоров’язбережувальної компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз стану здоров’я дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього дітей

Група фізичного виховання

Група здоров’я

основна

спеціальна

І

ІІ

ІІІ

88

88

0

88

 

 

100 %

100 %

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами здійснювався диференційований та індивідуальний підхід до дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, гартувальних заходів, підбору рухливих ігор, ігорестафет тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вирішення завдань фізичного розвитку та забезпечення організованої та самостійної діяльності дітей дошкільного віку на свіжому повітрі ми  використовуємо  всі доступні ресурси дошкільного закладу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою зниження захворюваності дітей велике значення приділялось загартуванню дітей в умовах ЗДО та сім’ї. Проводились оздоровчі заходи: загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вітамінів «Ревіт», часнику, цибулі, лимонів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму дня, тривалості прогулянок, санітарним станом приміщень, одягом дітей відповідно температурному режиму, що забезпечує тепловий комфорт дитини. Протягом року проводились спортивні свята,  розваги,  Дні здоров'я, Тиждень Здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів. Аналіз захворюваності за 2020 рік показав, що порівняно з минулим 2019 роком вона суттєво збільшилась кількість пропущених днів вихованцями, це пов’язано з карантинними обмеженнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кожній віковій групі здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи та заповнювався листок здоров’я вихованців  за результатами обстеження дітей  та антропометричними вимірюваннями.             Протягом навчального року медичною сестрою та адміністрацією  ЗДО на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливалася у межах норми від 65% до 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      На жаль, у закладі немає фізкультурної зали, що заважає виконанню у повному обсязі завдань з фізичного виховання відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання відвідування постійно трималося на контролі адміністрації закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Харчування дітей протягом навчального року не завжди відповідало встановленим грошовим нормам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість харчування коливалася у межах від 20.15 до 25.21 гривень на одну дитину для дітей раннього віку та від 22.14  до 26.33 гривень на одну дитину для дітей дошкільного віку. Харчування дітей пільгового контингенту здійснювалось за рахунок Неполоковецької селищної  ради   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчування у порівнянні з минулими роками по окремих продуктах  харчування  має незначне покращення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Питання захворюваності, відвідування, харчування та безпеки життєдіяльності  дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу, нарадах при директорі; аналізувалися показники, розроблялися заходи щодо їх покращення.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V блок:     Робота з батьками та соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей, надавалися пільги в ЗДО щодо безкоштовного харчування  або часткової оплати за харчування в закладі. Створено банк даних дітей пільгових категорій. За  потреби поновлювався  соціальний паспорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний паспорт ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатодітні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малозабезпечені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорнобильці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інваліди дитинства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки учасники АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напівсироти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховували особливості кожної родини. Під час карантину педагоги закладу тісно працювали з батьками своїх вихованців, були створені у соціальних мережах: групи у Viber, сторінка ЗДО у Facebook де постійно висвітлювалися питання, які цікавили батьків та залучали їх до співпраці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  У батьківських куточках, а згодом і на сторінках та групах у соціальних мережах, вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку; ознайомлення з ефективними  методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності. Педагоги постійно залучали батьків вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка. Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи з батьками. Результатом такої діяльності стало зростання авторитету педагогів серед батьків, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих стосунків з родинами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ блок: Соціально-економічний розвиток ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням  ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формуванням ігрової культури дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Варто відмітити, що осторонь наших проблем які стосуються матеріальних затрат, не стоїть Неполоковецька селищна рада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За кошти ради зроблено  капітальний ремонт в минулому році зроблено капітальний ремонт приміщень закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.  Для естетичного оформлення закладу та груп  придбані нові стенди, куточки для батьків, для ігрових осередків груп - різноманітні іграшки, настільні та дидактичні ігри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сьогодні в закладі є ще ряд невирішених проблем:  капітальний ремонт пральні та допоміжних кімнат харчоблоку ЗДО, заміна обладнання на харчоблоці, ремонт та заміна покрівлі, ремонт асфальтових доріжок на території закладу. Важливим залишається облаштування спортивного  майданчика ЗДО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і матеріального забезпечення освітньої діяльності на наступний рік залишаються обладнання і оснащення: педагогічного процесу, усіх видів діяльності дітей, їхнього побуту, ігрових куточків, фізкультурно-оздоровчої, медичної бази, умов праці робітників закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але колектив ЗДО налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля керівництва  та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягненню мети. Річний план за минулий навчальний рік виконано на 60% через запровадження карантину. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено  як задовільна.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план за 2020-2021 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте, в організації освітнього процесу можна виділити такі проблемні питання:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • залишається проблемним питання комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників;
 • фізкультурно-оздоровча робота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТА  ОЗДОРОВЧИЙ  ПЕРІОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний  колектив закладу дошкільної освіти у 2020-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  навчальному році буде працювати над головними завданнями, визначеними на рівні держави:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • створення         належних   умов для    організації освітнього       процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дистанційна освіта);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • подальше оснащення середовища для  інклюзивної освіти;
  • реалізація принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності освітньої роботи; - оновлення освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова-методична проблема закладу на  2020-2021 навчальний рік: - забезпечення доступності та якості освітніх послуг, підвищення якості професійної діяльності педагогічних кадрів та забезпечення безпечного освітнього середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виходячи з цього пріоритетними завданнями на наступний рік вважати:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Удосконалення навичок комунікативної мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Формування природничо-екологічної компетентності світогляду та ціннісного ставлення до довкілля, орієнтованих на сталий розвиток дошкільників.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Формування навичок здорового способу життя через забезпечення повноцінного педагогічного впливу на фізичний стан вихованців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними компонентами надання дітям якісних освітніх послуг мають стати:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • дотримання державного освітнього стандарту;
  • використання різноманітних засобів освітнього впливу на дитячу особистість;
  • забезпечення інтеграції змісту освітнього матеріалу і зацікавленості дітей пізнанням навколишньої дійсності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у закладі має стати : високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічного колективу, творчий та інтелектуальний потенціали педагогічних кадрів, орієнтація на дітей - як центр освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Засідання педагогічної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

І 

«Новий навчальний рік- нові пріоритети»

Серпень

Директор

 

 1. 

 

 

2.

 

 

 

 3.

  

 

 

   

 

 

  4. 

 

 

 

  

 

 

5.

 

  6.  

 

 

 

7.

 

 

 

 

Про вибір секретаря педагогічної ради на 2021/2022 навчальний рік.

Про виконання рішення

педагогічної ради №5 ( протокол

№ 5 від 30.05.2021)

 

Про ознайомлення та схвалення   плану  роботи Оршовецького ЗДО на 2021/2022 навчальний рік та оздоровчий період. Визначення стратегічних напрямків педагогічного процесу на 2021-2022 н.р.

 

 Про обговорення і затвердження форм написання календарних і перспективних планів роботи  педагогів, за якими буде працювати ЗДО впродовж 2021/2022 н.р.  

 

Про обговорення і затвердження планів  роботи гуртків.

Про підсумки літнього оздоровчого періоду,готовності до нового навчального 2021-2022 навчального року

 

Затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік.

 

Інформація

 

 

Тендер педагогічних ідей

 

Педагогічний діалог

 

 

 

 

 

 

«Хвилинка презентації»

 

 

 

 

 

Довідка

 

 

 

Інформація

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

Директор

 

 

Директор

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

Директор, виховательметодист,

вихователі

 

 

 

Керівники гуртків

 

Виховательметодист

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.

 

 

9.

 

 

 

 

10.

  

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Про ознайомлення з перспективним планом атестації

 

Схвалення Освітньої програми Оршовецького ЗДО на 2021 /2022 навчальний рік

 

 

Про обговорення і схвалення  Положення щодо протидії боулінгу в Оршовецькому ЗДО

на 2021 /2022 навчальний рік

 

 

Схвалення Положення про внутрішню систему забезпечення

якості освіти дошкільної освіти в

Оршовецькому ЗДО на 2021

/2022 навчальний рік, плану (програми) здійснення внутрішнього контролю в

Оршовецькому ЗДО на 2021

/2022 навчальний рік

 

Про внесення змін до орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогів на 2021 рік.

 

Педагогічний діалог

 

Обговорення

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

 

 

Виховательметодист

 

Директор

 

 

 

 

Психолог

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ.

 

 

 

 

1.

 

 

 2.

 

  

 3.

 

 

  

 

 4.

 

 

 

  

5.

 

 

 

  

 

 

 

6.

 

 

 

 

  7.

 

«Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в

розвивальному просторі ЗДО» 

          Проблемна педрада   

 

Виконання рішень попередньої педагогічної ради

 

Спілкування і комунікація:

спільне і відмінне

 

Засоби та форми роботи щодо формування мовленнєвої  компетенції з дітьми раннього віку

 

Про інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок мовленнєвої 

взаємодії старших дошкільників

 

Упровадження  інноваційних методик і технологій з розвитку мовлення в реалізації завдань освітнього напрямку «Мовлення дитини» інваріативного складника стандарту дошкільної освіти

 

Про результати тематичного вивчення стану роботи з формування навичок спілкування

та мовленнєвої компетентності 

 

Презентація  авторських дидактичних, розвивальних ігор та методичних посібників, спрямованих на розвиток мовленнєвої активності дошкільників.

 

 

Листопад

 

 

 

 

Аналіз

 

 

Методична хвилинка

 

Професійний діалог

 

 

 

Обмін досвідом

 

 

 

Практичний аспект,

довідка

 

 

 

 

 

Довідка

 

 

 

 

Презентація

 

Директор ЗДО

 

 

 

 

Директор

 

 

Виховательметодист

 

Вихователі груп раннього

та молодшого віку

 

Вихователі середніх та

старших груп

 

 

Виховательметодист

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

«Екологічна компетентність дошкільника в контексті

стратегії сталого розвитку»

Педрада – «круглий стіл» 

Січень

Директор ЗДО

 

 

 1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Виконання рішень попередньої педагогічної ради

 

Сучасні підходи до формування

ціннісного ставлення до природи

 

 

 

Актуальність проблеми екологічного виховання дітей на сучасному етапі, шляхи її вирішення.

 

 

 Екологічний простір дитсадка.

 

 

 

Педагогічні цікавинки  в роботі з дітьми з формування екологічних уявлень

 

Про результати тематичного вивчення  з формування свідомого екологічного

ставлення до оточуючої природи 

 

 

Аналіз

 

 

Проблема по колу

 

 

 

Дискусія

 

 

 

 

Методичний аукціон

 

 

 

Відео презентація

 

 

 

Довідка

 

Директор

 

 

Виховательметодист,

педагогічний колектив

 

 

Капша О.М.

 

 

Виховательметодист

 

 

Вихователі всіх груп

 

 

Виховательметодист

 

 

ІV

 

«Оптимізація процесу фізичного виховання в ЗДО»

 

 

березень

 

Директор ЗДО

 

  

1.

 

 

  2.

 

 

 

Виконання рішень попередньої педагогічної ради

 

Здоров’язбережувальні технології – інноваційний крок в формуванні здорового способу

 

Аналіз

 

 

Методична хвилинка

 

 

Директор

 

Інструктор з фізкультури

 

 

 

 

 

 3.

 

  

 

 4.

 

   

 

 5.

 

 

 

V

 

 

 1.

 

 

 2.

 

 

  

 3.

 

   

 

 

4.

 

 

 

 5.

 

 

 

   

життя.

 

Про результати тематичного вивчення стану роботи з питань фізичного виховання

 

Сучасні вимоги до проведення заняття з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку.

 

Презентація фрагментів відеоматеріалів різних форм роботи з фізичного виховання.

 

«Щедра педагогічна нива»

(підсумкова)

 

Виконання рішень попередньої педагогічної ради

 

Про виконання плану роботи закладу  й реалізації річних завдань.

 

Про результати  засвоєння вимог програми дітьми старшого та середнього та молодшого дошкільного віку

 

Про результати дослідження рівня психологічної готовності до навчання в НУШ.

 

Підсумки  роботи вчителялогопеда за 2020/2021 н.р.

 

 

 

 

Довідка

 

 

 

Робота з картками

 

 

Презентація

 

 

 

травень

 

 

Інформація

 

 

Звіт

 

 

 

Довідка

 

 

 

 

Довідка

 

 

 

Звіт

 

 

 

 

 

 

 

Виховательметодист

 

 

Директор

 

 

 

Фізінструктор, вихователі

 

 

Директор ЗДО

 

 

Директор

 

 

Директор

 

 

 

Виховательметодист

 

 

 

Практичний психолог

 

 

Вчительлогопед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Підвищення професійної компетентності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва заходу

Термін

Відповіда льний

Примітки

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація-інструктаж

 • «Організація діяльності ЗДО в період пандемії»

 

 • Семінар-практикум «Розвиваємо комунікативну

компетентність педагогів»

 

 

Методична шпаргалка «Формування у дошкільників природознавчої компетентності:

природничі квести для дошкільнят»

 

Консультація

 • «Навчання через гру:

дидактичні ігри з дітьми раннього віку»

 

Круглий стіл

 «Діємо практично для формування звичок сталої поведінки»

Педагогічні читання:

 • «Емоційна сфера дошкільників та особливості їхнього спілкування з дорослими та однолітками»
 • «Здоров’яутворювальні технології в ЗДО»
 • «Аспекти комфортного переходу дитини  з  дитсадка у школу в

умовах реалізації Концепції НУШ»

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

Січень

 

 

Лютий

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

Вчительлогопед

 

 

 

Вихова тель-

методист

 

 

 

Вихова тель-

методист

 

 

Практик ний

психолог

 

 

Практик ний

психолог

Інструктор з фізкультури

 

 

Вихова тель-

методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Розвиток професійної  творчості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

1.

 

 

   

    

 

  2.

 

 

 

 

  3.

 

 

    

  

4.

 

 

   

  

5.

 

 

 

 6.

 

 

  

  

Робота з карткою самооцінки професійної діяльності

 • «Мій рівень професійної компетентності»

 

 

Семінар-практикум  «Розвиток комунікативної

компетентності педагогів» 

 

 

Воркшоп

«Рецепти успішної взаємодії

педагогічної команди»

 

 

Майстер-клас 

 • «Спортивні ігри і вправи — ефективний засіб фізичного

виховання дошкільників»

 

Семінар-практикум

«Як формувати навички сталого способу життя у дошкільників».

 

Консультація «Екологічний квест –як освітня технологія»

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Березень

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Вчительлогопед

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

Інструктор

з

фізкультури

 

 

Виховательметодист

 

Капша О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Самоосвіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Участь у методичних заходах:

методичні об’єднання:вихователів  ЗДО ; музичних керівників ; вихователівметодистів ЗДО та заступників

директорів з дошкільної освіти 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Організація самоосвіти з питань:

? Інструктивно-методичні рекомендації  МОН 

 

Вересень

 

 

 

 

Вихователь- методист

 

 

3.

 

 

 

Інновації у формуванні  комунікативних  компетентностей  дітей

 

Протягом року

 

 

Чередарик

Т.І.,

 Мегера Т.В.

 

4.

 

Інноваційний крок в формуванні здорового способу життя

Протягом року

 

Семенчук М.П.

 

5.

Розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв природодоцільного світогляду та ціннісного ставлення до довкілля, орієнтованих на сталий розвиток дошкільників ( напрямок театрального образотворення через природній світ)

Протягом року

 

Капша

О.М.,

Слоцька М.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Атестація, курси підвищення кваліфіуації , участь у методичній роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Підготувати списки працівників, які атестуються

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів скласти  та схвалити педрадою  орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік.

 

Перевіряти автентичність свідоцтв підвищення кваліфікації.

 

 

Жовтень

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Директор

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

Вихователь- методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Моніторинг рівня компетентності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Моніторинг засвоєння вимог програми дітьми старшого та середнього та

молодшого дошкільного віку

 

 

Вересеньтравень

 

 

 

 

Вихователі груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

Поповнювати матеріалами

«Дошкілля в центрі уваги»  

 • «Готуємося до педради»;
 • «На допомогу вихователю»;
 • «Новинки методичної літератури»

 

Поповнювати картотеку дидактичних посібників, методичної літератури та картотеку передового

педагогічного досвіду   

 

Здійснювати індивідуальну методичну роботу з педагогами з питання реалізації завдань  Державного стандарту дошкільної освіти в Україні

 

Забезпечити проведення тематичних тижнів:

Тиждень здоров’я Тиждень мови;

Тиждень безпеки; Тиждень педагогічної майстерності: «Атестаційний марафон»

 

Забезпечити наявність директивних, інструктивнометодичних матеріалів

 

 

Створити умови та сприятливий мікроклімат для розвитку творчих здібностей вихователів

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

Упродовж року

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

Листопад

Жовтень Березень

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Виховательметодист

 

 

 

 

 

Виховательметодист

 

 

 

 

Виховательметодист

 

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

 

Директор, вихователь-

методист

 

 

Виховательметодист

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати та оформити:

 • Моніторинг якості дошкільної освіти;
 • Аналітичні довідки аналізу та вивчення освітньої роботи;

•картки самооцінки професійної діяльності педагога

 

 

 

 

 

 

Згідно плану

 

 

 

Директор, вихователь-

методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА  РОБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Взаємодія з батьками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Загальні батьківські збори

1. «Співпраця з батьками як одна із складових успішної роботи колективу ЗДО»

Батьківські збори - тренінг 2. «Любов – найкращий засіб виховання»

 

Групові   батьківські збори

1.«Адаптація  -  важливий момент, пов'язаний із серйозними змінами»  «Дитячий садок – територія

дитинства, де панує гра»

 

2.«Дитина раннього віку: що потрібно знати»

«Я сам» – умови розвитку дитини в перід кризи трьох років»   

 

«Розвиток інтелекту: можливості дитячого мозку»

«Негативні механізми раннього розвитку (дитина вундеркінд)»  

 

 1. «Як розвинути творчу особистість: поради та рекомендації»

 

 1. «Шляхи різні, мета одна – здорова дитина»

 

 

1.«Від дошкілля до НУШ – крокуємо разом»  

 

 

2.« Підготовка дитини до шкільного життя у запитаннях і

 

 

Жовтень

 

 

Березень

 

 

 

Серпень

мол. група та

гр. раннього віку

 

  

Група раннього віку

, квітень

 

 

Група дітей молодшого

віку, квітень

 

 

Група дітей середнього віку,

жовтень

 

Група дітей середнього

віку квітень

 

Група дітей старшого віку,

жовтень

 

Група дітей старшого віку

 

 

Директор, вихователь-

методист

 

 

 

 

Копаніцька

О.С., Гешко

Є.І., Семенчук М.П.,

Слоцька М.В.

 

Копаніцька

О.С., Гешко

Є.І.

 

Семенчук

М.П.,

Слоцька М.В.

 

 

Капша О.М.,  Слоцька М.В.

 

 

Капша О.М.,  Слоцька М.В.

 

Чередарик

Т.І.,

Мегера Т.В.

 

 

Чередарик

Т.І.,

Мегера Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    4. 

 

 

 

    

 

5.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 6.

 

 

 

   

    

 

відповідях»  

 

 

Консультація:

 • «Вередування малюків:

розбещеність чи відстоювання свого вибору?»