ЗМІСТ

Розділ  I

Загальні положення

 

 

 

Розділ  II 

Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 

 

 

 

 

 

 

Розділ  III

Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ , організацій,  у сфері благоустрою населених пунктів

 

 

 

Розділ IV

Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування

 

 

 

Розділ V

 

Розділ VI

 

Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту  територій

Вимоги до санітарного очищення території

 

 

 

Розділ VII

Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій території у числовому значенні

 

 

 

Розділ VIII

Порядок розміщення малих архітектурних форм (тимчасових споруд)

 

 

 

Розділ IX

Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

 

 

 

Розділ X

 

 

Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

 

 

 

 

Додаток 1

МЕЖІ утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

 

Додаток 2

ПЕРЕЛІК порушень, за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

 

 

 

I. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території  населених пунктів Неполоковецької селищної ради  (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів громади: с.Пядиківці, с.Клокічка, с.Реваківці, с.Берегомет, с.Оршівці, смт.Неполоківці та  визначають правові, економічні, еколо­гічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади, що спрямовані на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

       Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою сіл громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забез­печення чистоти і порядку на території громади (в межах населених пунктів).

       Правила є обов’язковими для виконання на території  громади   органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності, неприбутковими органі­заціями, установами, закладами незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами-підприємцями (ФОП), органами самоорганізації населення, об’єднан­нями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

        Організацію благоустрою громади забезпечує орган місцевого самоврядування  та створені ним комунальні підприємства.

      Повноваження органів місцевого самоврядування, її виконавчих органів та органів самоорганізації населен­ня у сфері благоустрою визначені законами України: відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ  та організацій за  правопорушення в сфері містобудування”, «Про житлово-комунальні послуги», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про засади державної регуляторної політики», Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативно-правових актів України, Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017р. № 310.

      Рішення органів місцевого самовря­дування щодо благоустрою є обов’язковим для виконання  підприємствами, установами, організаціями та гро­мадянами, які проживають в межах населених пунктів Неполоковецької селищної ради.

      Неполоковецька селищна рада  забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій до Правил, які є відкритими та доступними.

        Громадяни, громадські організації мають право брати участь у ви­конанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до Правил.

   1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня

шуму та інше, що здійснюється на території  Неполоковецької селищної  ради з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

генеральний план розміщення об'єкта містобудування (тимчасової споруди) - графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зовнішня реклама - це реклама, що розмішується на тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд; на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до програм, положень та іншої документації, правил забудови, правил благоустрою території Неполоковецької селищної ради, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності (МАФ) - невелика споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення - невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації сільського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо);

об'єкт зовнішньої реклами (далі ОЗР) - рекламо носій та спеціальна рекламна конструкція для його розміщення на будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах метрополітену), на спорудах спеціального призначення, на відкритій місцевості, на вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об'єктах (місцях розміщення ОЗР) незалежно від форм власності та підпорядкованості;

план благоустрою та озеленення - графічне зображення, що виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

відповідальні посадові особи – посадові особи суб’єктів господарювання;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

пункт одноразової торгівлі - пересувна тимчасова споруда, палатка, ятка, торговий намет тощо для торгівлі впродовж одного дня;

 

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

 

 1.3. Повноваження селищої ради:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою громади;

- затвердження правил благоустрою  та змін до них;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійс­нення спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою насе­лених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою  або створення комунальних підприємств, відповідальних за благоустрій в громаді.

 1.4. Повноваження виконавчого органу сільської ради:

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з бла­гоустрою сіл громади;

- організація забезпечення на території сіл чистоти і порядку, дотри­мання тиші в громадських місцях;

- організація місць відпочинку для населення;

- затвердження схем санітарного очищення території громади та впровадження сис­тем роздільного збирання побутових відходів;

- здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриман­ням території громади, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених наса­джень, водних об’єктів тощо;

- визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою;

- визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;

- визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень;

- залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ре­сурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою;

- визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд тор­говельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утри­манні об’єктів благоустрою;

- визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридич­ними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навко­лишнього природного середовища;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою;

- видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

 

1.5. Повноваження органів самоорганізації населення:

- внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого само­врядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів;

- організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою сіл;

- здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- вирішення інших питань у сфері благоустрою відповідно до законів України “Про благоустрій населених пунктів” та “Про органи самоорганізації населення”.

1.6. Права та обов’язки учасників благоустрою.        

Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою громади;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території

громади;

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань бла­гоустрою громади;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну ін­формацію про затвердження Правил та внесення до них змін, а також роз’яс­нення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шля­хів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою домоволодінь у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну гро­мадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

 Громадяни у сфері благоустрою  зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), буді­влі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні, а також  прилеглу до них територію (5 м. по периметру домоволодіння);

- дотримуватися цих Правил та  не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою  населених пунктів;

- укладати самостійно із комунальним  підприємством договори на ви­везення твердих побутових відходів згідно з вимогами санітарних норм та рі­шень селищної ради;

- утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні, відповідно до технічного паспорта зовнішнього оздоблен­ня фасаду;

- проводити будь-які земляні та будівельно-ремонтні роботи на території селищної ради загального користування відповідно до укладеного з комунальними підприємствами договору, на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою, отриманого в установле­ному порядку;

- змінювати елементи благоустрою, встановлювати засоби зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, малі архітектурні форми, засоби регулювання дорожнього руху тільки згідно з чин­ними правовстановлюючими і проектно-технічними документами, на підставі відповідного дозволу;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру.

  Підприємства,  установи,  організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою ОТГ мають право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою його території;

- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших норматив­но-правових актів з благоустрою населених пунктів;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території громади;

- вносити на розгляд сесії органів місце­вого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів громади.

 Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою ОТГ зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), буді­влі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні, а також   прилеглу територію (яка зазначена в рішенні селищної ради про передачу земельної ділянку в оренду, постійне користування т. і.);

- утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

- утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні відповідно до паспорта зовнішнього оздоблення фасаду;

-  змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд виключно на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) і прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру в установленому порядку;

- проводити будь-які земельні та будівельно-ремонтні роботи на  землях загального користування відповідно до укладеного з комунальними підприємствами, розташованими  на території селищної ради, договору, на  порушення об’єктів благоустрою або отриманого дозволу;

- змінювати елементи благоустрою, встановлювати засоби зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, малі архітектурні форми, засоби регулювання дорожнього руху тільки згідно з чин­ними правовстановлюючими і проектно-технічними документами, на підставі відповідного дозволу;

- захищати зелені насадження на територіях, наданих їм у власність або користування;

- розміщувати та утримувати в належному санітарно-технічному стані дитячі майданчики;

- розміщувати на територіях, наданих їм у встановленому законом по­рядку, урни (баки)  для сміття згідно з чинними нормативами;

- облаштовувати фасади, споруди та будівлі художнім освітленням;

- облаштовувати на територіях, наданих їм у встановленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства;

- своєчасно усувати недоліки в утриманні власних, прилеглих і закріп­лених територій та елементів благоустрою згідно з приписами, внесеними дер­жавними органами контролю, комунальними підприємствами селищної ради, іншими контролюючими органами само­врядного підпорядкування;

- проводити в установленому порядку, згідно з планами, затвердже­ними  органами місцевого самоврядування, інвен­таризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою, їх час­тин та елементів;

- у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати за­ходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функ­ціонування та утримання їх у чистоті й належному стані; проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні тру­би, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо);

- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок по­рушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього при­родного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру.

II. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 

 Суб’єктами у сфері благоустрою ОТГ є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, фізичні особи-підприємці та громадяни.

 Об’єкти благоустрою ОТГ - окремі території різного цільового призначення, до яких належать території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочин­ку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майдан­чики;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі, зони відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

ж) прибудинкові території;

з) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

і) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними тери­торії на умовах договору;

й) охоронні зони інженерних мереж, технічні зони телекомунікацій;

з) інші території в межах ОТГ.

Елементи благоустрою - частини об’єктів благоустрою, якими є:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пі­шохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження (у тому числі снігозахисні, шумозахисні та проти­ерозійні) уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зо­нах, на прибудинкових територіях;

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

- засоби зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонта­ни і басейни, штучні паркові водоспади;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговель­них та інших майданчиків;

- малі архітектурні форми;

- телекомунікаційні мережі, мережі електрозв’язку, антени мобільного та супутникового зв’язку;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

 

Основним методом підвищення рівня благоустрою території ОТГ є комплексний благоустрій визначеної території (кварталу, парку, бульвару,  вулиці, провулку, тощо), під час якого влаштову­ється або відновлюється покриття доріг і тротуарів, територія обладнується пристроями для безпеки руху, виконується озеленення та зовнішнє освітлення, розміщуються засоби зовнішньої реклами, встановлюються малі архітектурні форми, здійснюються інші заходи, спрямовані на поліпшення інженерно- технічного та санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, рекон­струкції та капітального ремонту будівель і споруд без проведення благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи з благоустрою території виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації інженерних мереж та технічних засобів телекомунікацій. При капітальному ремонті чи заміні інженерних ме­реж та технічних засобів повинні застосовуватись екологічні, захищені від механічних та атмосферних впливів сучасні конструкції та матері­али.

Органи місцевого самоврядування мо­жуть утворювати підприємства комунальної власності  для утримання об’єктів благоустрою, а у разі відсутності таких підприємств визначають балансоутримувачів таких об’єктів на конкурсних засадах відповідно до закону та у межах своїх повноважень.

  Комунальне підприємство, балансоутримувач забезпечують на­лежне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, уста­нови та організації.

Власник (орендар) і користувачі будівлі (її частини), споруди, об’єкта торгівлі або послуг тощо, розташованої на території об’єкта благоуст­рою державної та комунальної власності, зобов’язані забезпечити належне утримання прибудинкової, прилеглої та закріпленої за ними території.

  Утримання місць поховань, організації поховань та перепоховань

    Утримання кладовищ забезпечується  комунальним підприємством Неполоковецької селищної ради.

     Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд  здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.                                  .
    У разі осквернення могил,  навмисного руйнування чи викрадення надмогильних споруд, відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок винних осіб згідно із законом.

    Територія  місць поховань повинна бути огороджена, поділена на ділянки-сектори.

     Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках за рішенням виконавчого комітету селищної ради.  Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання.

Обмеження при використанні об’єктів благоустрою населених пунктів.

На об’єктах благоустрою населених пунктів забороняється:

- здійснювати господарську діяльність з порушенням вимог чинного за­конодавства України у сферах землеустрою, містобудування, озеленення тери­торій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охо­рони здоров’я та охорони навколишнього природного середовища;

- самовільно підключатися до мереж водопостачання, скидати відходи, у тому числі рідкі, у річку Прут;

- чинити дії або припускатися бездіяльності, якщо це може привести до підтоплення територій, спровокувати зсувні процеси, руйнування будівель, інженерних мереж і споруд;

- звалювати у не відведених для цього місцях сміття, всі види відходів, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

-  захаращувати території загального користування (у тому числі прилег­лі) сировиною, товаром, тарою, паливом, відвалами ґрунту та криги, побутови­ми, промисловими та будівельними відходами, брухтом;

- самовільно пошкоджувати або знищувати газони, квітники, дерева та кущі;

- здійснювати рух і паркування автомототранспорту на газонах і в зонах зелених насаджень;

-  чинити дії, які спричиняють руйнування покриття ву­лично-дорожньої мережі: застосовувати автотракторну та спеціальну техніку на гусеничному ходу, заїжджати важким вантажним автотранспортом на тротуари та пішохідні доріжки, сколювати лід до твердого покриття важким інструмен­том із надмірним зусиллям тощо;

-  експлуатувати колодязі та камери підземних інженерних мереж з відкри­тими люками; утримувати інженерні споруди та надземні інженерні мережі в незадовільному санітарно-технічному стані;

-  чинити дії, які заважають використанню за своїм призначенням поже­жних проїздів біля будівель, споруд, інших об'єктів;

- самовільно складувати будівельні матеріали, конструкції та вироби, розміщувати обладнання, вагончики тощо за межами будівельних майданчи­ків;

- розміщувати на території загального користування поза межами діля­нок, відведених під ринки, торговельні та ярмаркові майданчики, без відповід­ного дозволу або з порушенням його умов: тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, торговельні причепи та автофургони, палатки, лотки, виносні торговельні столи, вітрини, торговельне та холодильне облад­нання, товар або його зразки, тару;

- спалювати опале листя, всі види відходів, вторинну сировину;

- встановлювати засоби зовнішньої реклами без дозволу, виданого в установленому порядку, або з порушенням його умов;

- наклеювати або розміщувати в інший спосіб оголошення, рекламні, ін­формаційні та агітаційні плакати, афіші, листівки тощо у спеціально не призна­чених для цього місцях; розвішувати Інформаційно-рекламні таблички на дере­вах, інженерному обладнанні, спорудах вулично-дорожньої мережі, огорожах тощо;

- чинити дії, що негативно впливають на зовнішній вигляд фасадів та вхідних груп будівель і споруд, парканів, огорож і підпірних стінок, у тому числі робити написи та малюнки, розвішувати кустарні вивіски та інформа­ційно-рекламні таблички;

- самовільно обмежувати рух пішоходів і транспорту, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження Державто- інспекції, виконавчого комітету селищної  ради;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

-  кидати сміття, недопалки, папір, обгортки та залишки продуктів, тару, ганчір’я тощо мимо урн та контейнерів для відходів; висипати побутові відходи та викидати пакети з ними в урни, а не у контейнери для відходів; навмисно або по необережності підпалювати сміття в урнах та контейнерах;

-  вигулювати тварин на дитячих і спортивних майданчиках, стадіонах, у садах, парках, скверах та квітниках, на території дитячих і навчальних закла­дів, закладів охорони здоров’я;

 Утримання домашніх тварин.

Утримання домашніх тварин має здійснюватись відповідно до Законів України :

- “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

- “Про тва­ринний світ”;

- “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- “Про ветеринарну медицину”;

-“Про забезпечення санітарного та епідемічного благо­получчя населення”;

- “Про захист населення від інфекційних хвороб”;

- наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.10 № 425 “Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку”.

При утриманні домашніх тварин мешканцями Неполоковецької  громади

забороняється:

- заходити із домашніми тваринами у приміщення продовольчих магазинів, об'єктів громадського харчування, установи охорони здоров'я, культури, на територіях дитячих майданчиків;

- вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників;

- вигулювати собак на прибудинкових територіях, дитячих майданчиків, парках, скверах, територіях шкіл, дитячих садків, місцях масового скупчення людей;

- утримувати  собак у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, тощо);

 

Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати написом;

не допускати щоб тварини (коти, собаки та інші) забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях.

Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

  Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14 річного віку.

  Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити  безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

    У разі неналежного поводження з домашніми тваринами Неполоковецька селищна рада має право  готувати матеріали для притягнення власників домашніх тварин до адміністративної відповідальності за порушення цих Правил.

 Утримання вулиць.

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог “Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994р. №198, а також до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг.

Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3 -4-200. Автомобільні дороги. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів).

 Зимове утримання

Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи : снігоочищення, видалення снігу і сколів, боротьба з ожеледицею та проводиться в порядку, визначеному виконкомом селищної ради.

 

Підприємства, установи, організації, орендарі та власники житлових будинків (незалежно від форм власності), повинні:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар;

мати достатній запас посипного матеріалу (пісок,відсів);

для запобігання утворення накату прибирати сніг негайно і безперервно з початку снігопаду до його закінчення. Сніг дозволяється укладати у вали на всіх вулицях і площах (за винятком території автобусних зупинок).      

 Забороняється переміщувати сніг з проїжджої частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

Сніг з тротуарів та внутрішньо-квартальних проїздів прибирати механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів. Посипати піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами.

Вдень очищення тротуарів та внутрішньо-будинкових проїздів починати після проходження певного часу від початку снігопаду.

Боротьбу з ожеледицею на тротуарах і внутрішньо-квартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі. На тротуарах замощених фігурними елементами забороняється сколювати лід. 

В окремих випадках обледенілі або покриті снігольодовим накатом внутрішньо-квартальні проїзди допускається посипати піщано-соляною сумішшю з 3% вмістом солі.

  Паркування транспортних засобів.

 На території об’єктів благоустрою зеленого господарства забороня­ється:

- рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціально­го технологічного транспорту);

  На об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).

 Дотримання тиші

   Вимоги містять загальнообов’язкові норми на території  Неполоковецької  селищної ради, за порушення яких   передбачено відповідальність ( ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Не допускається під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах прилеглих до житлових будинків та в інших громадських місцях впродовж доби.

Необхідно забезпечити обмеження часу роботи музичних ансамблів в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових заходів тощо до 23-00 год. та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час. В разі розміщення джерел шуму в житлових будинках розважальні заходи повинні закінчуватися до 22 год.

У випадках, передбачених законом святкових і неробочих днів, проведення масових громадських заходів, днів села, свят, проведення спортивних змагань та ін., що супроводжується використанням потужної аудіотехніки, вибухових пристроїв, проведенням салютів, застосуванням піротехнічних засобів (петард, феєрверків), умови проведення цих заходів повинні погоджуватись виконавчим комітетом  Неполоковецької селищної  ради установленим порядком.

Гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, звуковідтворюючої апаратури транспортних засобів забороняється. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 23-00 год. до 8-00 год. заборонено.

Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторанах, барах, кафе, закладах розважального бізнесу), розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень, без погодження з мешканцями цих та прилеглих будинків, повідомлення про початок робіт і час їх завершення заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт в прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21-00 до 9-00 год. наступної доби та у святкові дні впродовж доби.

Встановлювати на балконах, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність протягом доби заборонено. Прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках автомобілів, як на стоянках так і при русі, заборонено. При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля.

III. Вимоги до впорядкування територій  підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів  Неполоковецької селищної  ради.

    Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

  • забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);
  • забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;
  • очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;
  • регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;
  • здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;
  • вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;
  • проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;
  • усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

- забезпечувати належний санітарний стан територій прибирання незалежно від того, працюють чи не працюють підприємства, установи, організації та підприємницькі об’єкти, а громадяни – власники будинків – незалежно від проживання

-  Забезпечувати чистоту і порядок в місцях провадження торговельної діяльності і надання послуг

- Підтримувати в зразковому стані зовнішній вигляд об'єктів торгівлі, засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше) та рекламні конструкції.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення,  установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

     Після кронування (обрізання) або зрізання дерев, вивіз гілля та деревини проводиться протягом двох діб.

    При видаленні дерев пні та гілля повинні бути прибрані протягом трьох діб, а територія приведена до належного стану (ями від корчування пнів мають бути замощені).

    Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмонесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій - на протязі доби з часу виявлення.

    Вивезення уламків асфальту, отриманого при проведенні вулично-ремонтних робіт, проводиться виконувачем робіт: на магістралях населених пунктів - негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія - протягом доби.

Особливості прибирання територій  Неполоковецької селищної ради у зимовий період:

     Проведення зимових робіт з очищення проїжджої частини та тротуарів під час снігопаду здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами  “Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій”,  затверджених наказом Держжитлокомунгоспу №76 від 17.05.2005).

   

IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування

 Утримання зелених насаджень регламентується “Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України” від 10.04.2006 №105.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету або коштів комунальних підприємств, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно “Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 за погодженням балансоутримувача.

  Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах Неполоковецької селищної  ради є :

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво - забудовники, орендарі чи власники цих територій;

- у приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники, орендарі або користувачі.

        Балансоутримувачі - користувачі, власники зелених насаджень зобов’язані :

- проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (в радіусі 1 м) від електропроводів під струмом, а також тих, що закривають дорожні знаки та покажчики;

- проводити стрижку газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5-8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;

- негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі якщо стан їх загрожує життю, здоров’ю громадян або нанесення збитку фізичним та юридичним особам з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін;

- утримувати малі архітектурні форми, рекламні засоби у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх;

систематично видаляти самосійні, уражені хворобами дерева.

- при розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень, їх власник зобов’язаний влаштовувати та утримувати  газон на площі не менше 6 м. кВ. по периметру цього засобу (або у відповідності до проекту);

- забороняється випалювання сухої рослинності або її залишків.

 V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

VI. Вимоги до санітарного очищення території

 Збирання сміття та відходів   здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників  (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

Підприємства, організації, установи та громадяни зобов’язані:

- у встановленому порядку складати договори з комунальним підприємством  Неполоковецької селищної ради на вивезення сміття та відходів;

- забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, а також прилеглих територій і територій, закріплених згідно з договором.

- своєчасно укладати договори на вивезення сміття та  відходів із комунальним підприємством  Неполоковецької селищної ради  або з спеціалізованими підпри­ємствами та організаціями.

 Виконавці послуг з управління будинків, споруд і прибудинкових територій,   суб’єкти підприємницької діяльності, що обслуговують житлові будинки,  об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші управителі житлового фонду, суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, суб’єкти підприємницької діяльності, самозайняті особи та громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, щороку, за два місяці до кінця календарного року, зобов’язані укладати договори на вивезення  побутових відходів на наступний рік.

В разі розірвання споживачем договору на вивіз твердих побутових відходів, виконавець послуг зобов’язаний впродовж десяти робочих днів  повідомити про це виконком селищної ради.

     Підприємства та організації, які надають послуги з утриман­ня будинків і прибудинкових територій,  об’єднання співвласників багатоквартирних бу­динків тощо зобов’язані:

- обладнати контейнерні майданчики згідно з чинними нормами (контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків не ближче 20 м і не далі 100 м), встановити необхідну кількість контейнерів для збирання побутових відходів, враховуючи сортування відходів за фракціями.

Контейнери для збирання побутових відходів  повинні розміщува­тись на спеціально обладнаних контейнерних майданчиках із зручними під’їз­дами для сміттєвоза. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць. Контейнерні майданчики повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів.

     Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерних майданчиків покладається на споживачів послуг з вивезення твердих побутових відходів .

Прибирання контейнерних майданчиків та місць завантаження твердих побутових відходів після їх вивантаження з контейнерів  здійснює виконавець послуг. За належний технічний, санітарний та естетичний стан сміттєзбірників (контейнерів) відповідає їх власник (виконавець послуг).

 

        Забороняється збереження відходів у несанкціонованих місцях і об'єктах, забороняється складування відходів на контейнерному майданчику, поза  контейнерами.

       Графіки руху  транспорту зі збору побутових відходів розробляються  комунальним підприємством та погоджуються з селищною радою, управляючими компаніями, власниками будинків.  Виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів  дозволяється проводити  роботи з вивезення відходів  у нічний час.

        В разі невиконання графіка вивезення твердих побутових відходів з контейнерів з технічних причин чи настання обставин непереборної сили, надавач послуг з вивезення твердих побутових відходів зобов’язаний впродовж   24 годин усунути виявлені порушення.

     Забороняється заповнювати   контейнерні ємності палаючими або тліючими відходами, великогабаритними предметами,  листям, гіллям,  снігом, льодом, зметом, а також відходами, що можуть псувати контейнер і спецавтотранспорт.

 Великогабаритні відходи, ремонтні відходи  збираються окремо та  вивозяться на підставі окремої заявки  виробника відходів за окрему плату комунальному підприємству, яке є виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.  З цією метою виробниками відходів оформляються відповідні договори зі виконавцем послуг з вивезення великогабаритних  та ремонтних відходів.

 

   Опале листя, зібране з прибудинкових (дворових) проїздів, доріжок, тро­туарів, майданчиків, територій без зелених насаджень, а також квітників і газо­нів, необхідно компостувати.   Спалювання опалого листя  забороняється.

  Забороняється викидати трупи свійських тварин та птахів у кон­тейнери для відходів.     

  Зберігання рідких відходів, що утворюються в житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється за допомогою вигрібних ям.  

  На території кожного підприємства, установи, організації, ринках, зонах  відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля підприємств сфери споживчого ринку, послуг, ресторанного бізнесу, банківської сфери тощо, біля тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, зупинках громадського транспорту та в інших міс­цях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття. Урни повинні очищатися від сміття щоденно в міру їх заповнення та утримува­тися в належному санітарному і технічному стані.

 Прибирання прибудинкових територій виконується протягом всього робочого дня.

Прибирання територій кладовищ, меморіалів, братських поховань тощо проводиться із залу­ченням громадськості, підприємств, установ, організацій відповідно до встановленого порядку.

 VII. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку 1  до цих Типових правил.

2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

VIII. Порядок розміщення малих архітектурних форм (тимчасових споруд )

  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244.

   Розміщення та утримання тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарок, проводиться згідно розпоряджень виконавчого органу  Неполоковецької селищної ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодження об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією  прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття.

Біля тимчасових споруд повинно бути не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів. Власниками має забезпечуватися прибирання прилеглої території по периметру 10 м та укладена відповідна угода з комунальними підприємствами на вивезення ТПВ.

Відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд (при необхідності, але не менше одного разу на три роки).

У відповідності до вимог ст. 376 Цивільного Кодексу України нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо воно збудовано або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети або без належного дозволу чи затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно збудованих малих архітектурних форм здійснюється за рішенням виконкому  Неполоковецької селищної  ради, підлягає знесенню особою, яка її установила, і за її рахунок.

Забороняється розміщення тимчасових споруд в охоронних зонах інженерних мереж.

  Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах та надземному інженерному обладнанні та благоустрою на будівельних майданчиках.

  До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт:

- встановити огородження згідно будівельного плану в межах відведеної земельної ділянки;

- обладнати буд. майданчик туалетом (біотуалетом) для потреб будівельників.

Тимчасові огорожі будівельних майданчиків, місць проведення земляних робіт, повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, пофарбовані, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні - відремонтовані та пофарбовані заново.

 Порядок отримання дозволів на порушення благоустрою.

Дозвіл на тимчасове порушення благоустрою надається розпорядженням селищного голови протягом п’яти робочих днів окремо на кожен об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам, на термін, передбачений угодою підряду з врахуванням нормативної тривалості виконання робіт, визначеної на підставі БНіП1.04.03.85 “Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств, будинків і споруд” в межах терміну дії дозволу відділу архітектурно-будівельного контролю , а також умов організацій, інтереси яких можуть зачіпатись під час виконання робіт.

У разі виникнення аварій на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний в цей же день поінформувати селищного голову, старосту та негайно вжити заходи щодо її ліквідації

У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою, у зв’язку з погодними умовами, виконання робіт переводиться у період сприятливих погодних умов. 

 Проведення масових заходів.

 Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого комітету селищної ради, із зазначенням мети, форми, місця проведення заходу, маршруту проходження, часу його початку та закінчення, передбачуваної кількості учасників, ПІБ організаторів, місць їх проживання, номеру контактного телефону тощо.

Організатори заходів укладають угоду щодо забезпечення  прибирання місця його проведення та вивозу сміття із комунальними підприємствами і відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

Проведення масових заходів закінчуються до часу, визначеного рішенням селищної ради (виконкому), як правило - до 22 години.

На місцях проведення масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба)  без погодження з селищною радою.

  IX.Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

 Контроль у сфері благоустрою здійснюється:

- Державний - центральними органами виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та районною державною адміністрацією;

Самоврядний - селищною радою та її виконавчим органом;

Для організації запровадження самоврядного контролю у сфері благоустрою застосовується ст. 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

         Виконавчий комітет селищної ради:

  • Затверджує норми накопичення твердих побутових відходів для житлових будинків, установ, закладів та підприємств громадського призначення.
  • Встановлює перелік  територій і  межі санітарного прибирання закріплених та прилеглих і прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки й офісні будинки, замовниками будівельних об’єктів, власниками, громадянами, суб’єктами підприємницької діяльності.

   Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в населених пунктах Неполоковецької громади, передбачений цими Правилами, визначається виконавчим комітетом селищної  ради.

Уповноважені посадові особи виявляють осіб, які порушують санітарний стан території та в установленому порядку оформляють на них матеріали і направляють їх для розгляду в адміністративну комісію при виконавчому комітеті селищної ради.

Накладання штрафів на посадових осіб та громадян провадиться адмінкомісією  за протоколами, складеними посадовими особами, уповноваженими на їх складання виконавчим комітетом селищної ради

 Всі штрафи підлягають сплаті посадовими особами та громадянами - в термін згідно зі ст. 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення  не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу.
      Примусове виконання постанов адмінкомісій провадиться згідно із ст. 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність за порушення, заподіяні неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.

 Громадський контроль – органами самоорганізації населення, що діють згідно Положення, затвердженого виконкомом селищної ради.

     Органи самоорганізації беруть участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил.

X. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

 Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

 Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками та викидати його в контейнери.

 Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

 Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

 

Додаток 1
до  Правил благоустрою
затверджених рішенням

 ___сесії___скликання

від «____»_____2021 року

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Трамвайні, тролейбусні, автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Виходи зі станцій метрополітену

Балансоутримувачі

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

12

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

Додаток 2

до Правил благоустрою,

 затверджених рішенням

 ___сесії ____ скликання

від_______року № _____

 

 

ПЕРЕЛІК

порушень, за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

з/п

 

Найменування порушень

Стаття КУПАП

Коефіцієнт до розміру неоподаткованого мінімуму

 

 

 

Громадяни

посадові особи, громадяни- суб’єкти господарської діяльності

1

2

3

4

5

1.

Самовільне (без дозволу (ордера) на порушення об’єктів благоустрою) виконання земляних або підготовчих робіт

152

20-80

50-100

 

 

2.

Невиконання або несвоєчасне виконання робіт з відновлення покриття та відновлення благо-строю після завершення земляних робіт

 

-/-

20-80

50-100

 

 

3.

Неякісне відновлення покриття та не відновлення благоустрою після завершення земляних робіт

 

-/-

20-80

50-100

 

 

 

4.

Пошкодження технічного стану інженерно-технічних комунікацій

 

-/-

20-80

50-100

 

5.

Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд

 

-/-

20-80

50-100

 

6.

Самовільне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємностей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій

 

-/-

20-80

50-100

 

7.

 

Самовільне перекриття проїжджої частини вулиць, провулків, площ, проїздів, дворових та прибудинкових територій.

 

-/-

20-80

50-100

 

 

8.

Самовільне встановлення блокувальних пристроїв, пристроїв примусового обмеження швидкості, шлагбаумів, ланцюгів, стовпчиків тощо

 

-/-

20-80

50-100

 

 

9.

Залишення без нагляду будівель і споруд, які не експлуатуються

 

-/-

20-80

50-100

 

10.

Самовільне розміщення рекламоносіїв, засобів інформації, елементів зовнішнього і габаритного освітлення, електро-опор, майданчиків відпочинку та їх обладнання, контейнерів, урн, написів про належність об’єктів, вивісок, будинкових і шляхових знаків.

 

-/-

20-80

50-100

 

11.

Пошкодження покриття тротуарів, прибудинкових територій, відсутність кришок люків і решіток на інженерних мережах.

-/-

20-80

50-100

 

12.

Пошкодження (знищення) прибудинкових зелених зон, газонів, клумб, квітників, стоянки машин на газонах та тротуарах

 

-/-

20-80

50-100

 

13.

Написання на стінах будинків, інших споруд, парканах, тротуарах, шляхах тощо.

 

 

 

50-100

 

14.

Порушення утримання території та забезпечення належного санітарного стану

 

-/-

20-80

50-100

 

15.

Захаращення, не прибирання та несвоєчасне прибирання території та прилеглої території а також складування на них побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, снігу, гравію тощо, нанесення транспортними засобами на дорогу, ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів, мийки автотранспорту у не відведених для цього місцях

 

-/-

20-80

50-100

 

 

 

16.

Несвоєчасне очищення або вивезення та не очищення (не вивезення) вмісту урн, контейнерів для побутових відходів (або їх відсутність),сміттєзбірників, використаних матеріалів, конструкцій та залишеного грунту, піску, розчину бетону, сумішей, вигрібних ям. Зливання нечистот з вигрібних ям на прилеглу територію або в комунальні інженерні мережі.

-/-

20-80

50-100

 

17.

Несвоєчасне прибирання та неприбирання дорожнього покриття, залізничних колій, захисних лісонасаджень (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку  на відстані 10м.

 

-/-

20-80

50-100

 

18.

Організація звалищ та/або складування  побутових, будівельних відходів та сміття, будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях.

 

-/-

20-80

50-100

 

19.

Не виконання робіт з ліквідації несанкціонованих звалищ та несвоєчасна ліквідація несанкціонованих звалищ.

 

-/-

20-80

50-100

 

 

20.

Захоронення в землю або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей, бетону та різних екологічно отруйних речовин, сполук.

 

-/-

20-80

50-100

 

21.

Спалювання листя, трави, бур’яну, сухої рослинності, відходів виробництва, побутового сміття, відходів деревини, розпалювання вогнищ на території зелених насаджень

 

-/-

20-80

50-100

 

22.

Несвоєчасне усунення та неусунення порослі з будівель, споруд, конструкцій, лунок, дерев

 

-/-

20-80

50-100

 

23.

Складування змету, сміття, листя, гілля та інших відходів на клумбах, квітниках та на територіях зелених насаджень

 

 

-/-

 

20-80

50-100

 

 

 

24.

Невиконання робіт з косіння, знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину на прилеглих і закріплених територіях, газонах, зелених зонах,  дворових територіях тощо

 

-/-

20-80

50-100

 

 

 

25.

Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування пнів та їх вивезення

 

-/-

20-80

50-100

 

26.

Відсутність договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

-/-

20-80

50-100

 

27.

Несвоєчасне прибирання території, в тому числі прилеглої та закріпленої розпорядженням селищної ради.

-/-

20-80

50-100

 

28

Неприбирання та несвоєчасне прибирання території і прилеглих територій від снігу та снігового накату до твердого покриття, не посипка інертним матеріалом (піщано-сольовою сумішшю); невиконання та не своєчасне виконання робіт з очищення дахів, водостічних труб, карнизів від льоду, льодових утворень, бурульок тощо

 

 

-/-

 

20-80

 

50-100

 

29

Виведення каналізаційних стоків та виливання рідких нечистот на сільські території та водойми

 

 

-/-

 

20-80

 

50-100

 

30.

Виведення водостічних елементів (труб, жолобів, ринв) на проїжджу частину вулиць. Відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод

 

 

-/-

 

20-80

50-100

 

 

31.

Перевезення автомобілями, транспортними засобами сипучих матеріалів, будівельних матеріалів, відходів, твердих побутових відходів, листя без тенту

 

 

-/-

 

20-80

 

50-100

 

32

Самовільне переміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів (ТПВ) в інше місце розташування

 

 

 

 

 

33.

Самовільне встановлення або розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм, павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, літніх торговельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо

 

-/-

20-80

50-100

 

 

 

34.

Самовільне розміщення альтанок, павільйонів, навісів,  вуличних меблів (лавки, лави, столи тощо),  інших елементів благоустрою

 

-/-

20-80

50-100

 

 

 

35.

Самовільне розміщення будь-яких стендів, плакатів,  вивісок, покажчиків.

 

-/-

20-80

50-100

 

 

 

36.

Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів.

 

-/-

20-80

50-100

 

 

 

37.

Самовільне нанесення фарбою чи іншим способом рекламних та інформаційних оголошень, вказівників та покажчиків на покриття тротуарів, доріг, площ, фасади будинків та інші елементи благоустрою

-/-

20-80

50-100

 

 

 

38.

Засмічення місць загального користування недопалками, паперами недогризками, лушпинням тощо.

-/-

20-80

50-100

 

 

 

40.

Відсутність урн для сміття на об'єктах

-/-

20-80

50-100

 

 

 

41.

Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій.

-/-

20-80

50-100

 

 

 

42.

Невиконання припису або усунення порушень законодавства у сфері благоустрою та Правил благоустрою Неполоковецької селищної ради

 

-/-

20-80

50-100

 

43.

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення,

 

153

10-30

30-50

 

44.

      Порушення правил утримання собак і котів

154

1-3

3-5

 

45.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

182

5-15

15-30