Фото без опису

 

       На державному рівні для захисту постраждалих та запобігання домашньому насильству розроблені заходи:

 

 • терміновий заборонний припис стосовно кривдника;

 • обмежувальний припис стосовно кривдника;

 • взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи;

 • направлення кривдника на проходження програми для кривдників.

        Терміновий заборонний припис - спеціальний захід протидії домашньому насильству, що вживається уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України як реагування на факт домашнього насильства та спрямований на негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення такого насильства.

        Терміновий заборонний припис може  містити такі заходи:

 • зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

 • заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

 • заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

      Терміновий заборонний припис виноситься:

 • за заявою постраждалої особи;

 • за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків.

     Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб.

 

       Обмежувальний припис - захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи.

     Заява про видачу обмежувального припису подається до суду за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

       Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника мають:

 • постраждала особа або її представник;

 • у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини – батьки або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування;

 • у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи – опікун, орган опіки та піклування.

       Обмежувальним приписом визначаються наступні заходи тимчасового обмеження прав:

 • заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

 • усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;

 • обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

 • заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

 • заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

 • заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

       Обмежувальний припис видається на строк від 1 до 6 місяців. За заявою осіб, на підставі оцінки ризиків обмежувальний припис може бути продовжений судом на строк не більше 6 місяців після закінчення строку, встановленого судовим рішенням

       Важливо! Обмежувальний припис не може містити заходів, що обмежують право проживання чи перебування кривдника у місці свого постійного проживання (перебування), якщо кривдником є особа, яка не досягла 18 років на день видачі такого припису.

 

        Профілактичний облік – здійснення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України організаційно-практичних заходів щодо контролю за поведінкою кривдника з метою недопущення повторного вчинення домашнього насильства, за дотриманням ним тимчасових обмежень його прав та виконанням обов’язків, покладених на нього у зв’язку із вчиненням домашнього насильства.

      Зняття кривдника з профілактичного обліку здійснюється уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України, який взяв його на профілактичний облік, автоматично після завершення встановленого строку, якщо інше не передбачено законодавством.

      Строки ведення профілактичного обліку кривдників:

 • відповідно до строків застосування заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків, передбачених обмежувальним приписом стосовно кривдника;

 • упродовж 1 року з дня виявлення останнього факту вчинення домашнього насильства у випадку, коли обмежувальний припис стосовно кривдника судом не виносився;

 • упродовж 1 року з дня накладення судом адміністративного стягнення за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі;

 • до набрання законної сили вироком суду у кримінальному провадженні, відкритому стосовно кривдника у зв’язку з вчиненням ним домашнього насильства чи насильства за ознакою статі;

 • до погашення або зняття судимості за кримінальне правопорушення, пов’язане з учиненням домашнього насильства.

 

         Програма для кривдника – комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.

        Виконання програм для кривдників стосовно дітей-кривдників здійснюється з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей.

       З метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства та забезпечення виконання програми для кривдника дитину-кривдника може бути тимчасово влаштовано:

 • до родичів;

 • у сім’ю патронатного вихователя;

 • до установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб.

Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для кривдників на строк від 3 місяців до 1 року у випадках, передбачених законодавством.

Кривдник повинен мати можливість відвідувати програму для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі.

 

       За вчинення домашнього насильства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

      Так, статтею 1732 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність, яка  передбачає:

 • Штраф 170-340 грн;

 • Громадські роботи 30-40 годин;

 • Арешт до  10  діб.

       Тоді як статтею 1261 КК України, передбачена кримінальна відповідальність, яка передбачає:

 • Громадські роботи 150-240 годин, арешт до 6 місяців;

 • Обмеження волі до 5 років;

 • Позбавлення волі до 2 років.

 

         Особи, які постраждали від домашнього насильства мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, яка включає такі правничі послуги:

здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

- складення документів процесуального характеру, з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав, визначеним Законом  України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

 

 Нагадуємо, що Кіцманське бюро правничої допомоги знаходиться за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 81. Серед основних послуг: надання правової інформації, консультацій та роз’яснень,  доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України, надання допомоги у забезпечені доступу до вторинної правничої допомоги.

Прийом громадян здійснюється у робочі дні з 8.00-17.00 год.

Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правничої допомоги, можна отримати зателефонувавши до контактного центру системи БПД– 0 800 213 103