На сьогоднішній день, коли вже відкритий ринок землі, земельну ділянку сільськогосподарського призначення можна продати, навіть якщо вона перебуває у довгостроковій оренді у фермерів, оскільки земельна ділянка належить власнику і він може розпоряджатися нею на власний розсуд.

Ч.1 ст.9 Закону України «Про оренду землі» передбачено переважне право орендаря на придбання орендованої земельної ділянки у власність у разі її продажу.

Реалізації цього права регулюється ст.130-1 Земельного кодексу України (крім продажу земельної ділянки на земельних торгах).

Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають такі суб’єкти:

а) у першу чергу - особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, електро- та радіотехнічна сировина), якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;

б) у другу чергу - орендар земельної ділянки.

Орендар сільськогосподарської  ділянки має переважне право її купівлі у другу чергу.  Та може реалізувати його лише у разі відсутності суб’єкта  першої черги або у разі його відмови від купівлі.

Також орендар може першим повідомити власника про намір придбати сільськогосподарську ділянку у разі її продажу.

До укладення договору купівлі продажу власник сільськогосподарської ділянки не пізніше ніж за два місяця до дня до його укладення зобов’язаний подати нотаріусу, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору, заяву про державну реєстрацію наміру продажу  сільськогосподарської ділянки.

Нотаріус зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити орендаря про намір продажу сільськогосподарської ділянки цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Зокрема, орендарю повідомляється ціна договору купівлі-продажу сільськогосподарської ділянки, визначені власником.

Якщо власник вирішив змінити ціну чи інші умови продажу сільськогосподарської ділянки, процедуру реєстрації наміру продажу та повідомлення належним чином орендаря потрібно повторити заново.

Переважне право купівлі сільськогосподарської ділянки реалізується за умови, що орендар сплачує ціну, за якою здійснюється продаж ділянки, а також виконує всі інші умови договору купівлі-продажу, встановлені продавцем.

Якщо орендар має намір скористатися переважним правом купівлі сільськогосподарської ділянки, він має повідомити про це нотаріуса належним чином протягом місяця з дня інформування про намір власника продати ділянку.

Протягом місяця з дня отримання такого повідомлення нотаріус за погодженням із продавцем ділянки повинен призначити день і час укладення договору купівлі-продажу та належним чином повідомити про це орендаря. Якщо протягом місяця з дня, коли орендар був належним чином повідомлений нотаріусом про намір продажу земельної ділянки, не повідомив належним чином нотаріуса про бажання скористатися переважним право; відмовився від укладення договору купівлі-продажу сільськогосподарської ділянки; не з'явився у призначені день і час для укладення договору (за умови, що був належним чином повідомлений про них нотаріусом) то він вважається таким, що відмовився від свого переважного права купівлі сільськогосподарської ділянки.

Також переважне право купівлі сільськогосподарської  ділянки може бути передане орендарем іншій особі, яка відповідно до закону може набути у власність таку ділянку. Така передача здійснюється за письмовим договором. Істотні умови такого договору законодавством не визначені, зокрема й не вимагається передача таких прав виключно на платній основі.

Орендар має здійснити державну реєстрацію передачі переважного права іншій особі як обтяження права на ділянку через Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. До такої особи переходять усі права та обов'язки попереднього орендаря.

Протягом 3 днів з дня державної реєстрації договору про передачу переважного права орендар повинен належним чином повідомити власника ділянки про таку передачу.

Якщо така передача відбулася після повідомлення нотаріусом про намір власника продати сільськогосподарську ділянку, орендар зобов'язаний повідомити особу, якій він передав це право, про такий намір.

         Також  сільськогосподарська ділянка виставляється на земельні торги, орендар має повідомити організатора торгів про передачу переважного права не пізніше як за 5 робочих днів до моменту початку торгів.

Передати переважне право можна тільки 1 раз. Передача переданого переважного права третім особам заборонена.

У разі продажу сільськогосподарської ділянки з порушенням переважного права її купівлі орендар має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця.

Одночасно орендар має внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.

            У разi виникнення додаткових питань Ви можете особисто звернутися до        Кіцманського бюро  правової допомоги за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83, або за телефоном (03736) 2-10-38.

Крім того, Ви можете зателефонувати за єдиним номером системи БПД 0800213103.