Україна

НЕПОЛОКОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Кіцманського району Чернівецької області

59330 Чернівецька обл. Кіцманський район смт. Неполоківці вул.Головна,7

                         Код. ( 03736) тел..35-267 nepolselrada@ukr.net

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  №    7-14/2020

 

від   10 червня    2020  року                                       14  сесія  VIІ  скликання

 

Про затвердження Концепції створення

Центру надання адміністративних

послуг у Неполоковецькій об’єднаній

територіальній громаді

 

 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», з метою створення належних умов для розвитку системи надання населенню якісних адміністративних послуг, в рамках співробітництва з Програмою «U-LEAD з Європою», Фаза впровадження (Раунд 4), керуючись статтями 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Неполоковецька селищна рада вирішила:

 

1. Затвердити Концепцію створення Центру надання адміністративних послуг у Неполоковецькій об’єднаній територіальній громаді згідно з Додатком 1 до цього рішення.

2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту .

 

 

 

        Селищний голова                                                Г.В.Храпко                       

 

Додаток 1

 

До рішення Неполоковецької селищної ради «Про затвердження Концепції створення Центру надання адміністративних послуг у Неполоковецькій  об’єднаній територіальній громаді»

Від 10.06.2020    р. № 7-14/2020

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

Створення  Центру надання адміністративних послуг

у Неполоковецькій об’єднаній територіальній громаді

 

 

Мета Концепції

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статті, віку та фізичних можливостей необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

 

Завдання Концепції

Завданнями цієї Концепції є:

- забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- створення Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі завдяки відкриттю територіальних підрозділів Центр в адміністративних Центрах колишніх сільських та селищних рад, інших найбільших населених пунктах, створення віддалених місць для роботи адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування Центр.

 

Поточний (вихідний) стан

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем :

- отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в районному Центрі в різних органах виконавчої влади;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в   Неполоковецькій селищній раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ОТГ для осіб з інвалідністю, з додатковими потребами та інших соціальних груп;

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб виконавчих органів місцевої ради;

- нові виклики (ризики) погіршення доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання  у зв’язку з утворенням ОТГ;

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством,  для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері  державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні сільської (селищної) ради.

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи :

- отримання місцевою радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- утворення  Центру надання адміністративних послуг як постійно діючого робочого органу;

- забезпечення Центр належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним столиком для пеленання, дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення Центр для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

- забезпечення Центр достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

- організація надання через Центр усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу Концепції;

- вжиття заходів для надання через Центр адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

- створення територіального підрозділу у с. Берегомет та віддаленого робочого місця адміністратора Центру  в с.Оршівці, та залучення до надання окремих адміністративних послуг старости;

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з особливими потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;

- організація та використання мобільного (пересувного) офісу для надання адміністративних послуг;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу Центру в тому числі через веб-сторінку ОТГ, сторінку ОТГ у соціальних мережах;

- у приміщенні Центру  встановлення платіжного терміналу.

В межах виконання зазначених заходів будуть  використовуватися також механізми:

- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання, створення «мобільного Центру» тощо);

-  узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- утворено постійну робочу групу з питань надання адміністративних послуг та утворення (модернізації) Центру, в тому числі із залученням представників різних груп громадськості з метою врахування гендерного підходу та особливих потреб окремих категорій населення;

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для Центру, при плануванні облаштування Центру, при впровадженні суттєвих новацій у роботі Центру, при щорічному оцінюванні персоналу Центру;

- щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування Центру.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

 

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення Центру будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та обговорення з мешканцями громади.

 

Очікувані результати

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах у належному Центр, в тому числі на його віддалених робочих місцях;

для працівників Центру та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

- усі мешканці громади не більше як за 3 роки з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу Центру та його  віддаленого робочого місця адміністратора на відстані не більше  6 км;

- організацію роботи Центру не менше п’яти днів на тиждень та семи прийомних годин на день без перерви на обід, в тому числі роботу Центру у  четвер  до 20:00.

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні Центру,  а саме у працівника Центру з використанням банківського POS-терміналу.

 - можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин  Неполоковецької селищної  ради.

Термін реалізації – 2020-2022 р.

 

 

Селищний голова                                                     Г.В.Храпко