Фото без опису

Суб’єкт реєстрації – Неполоковецька селищна рада.
 Реєстратор – Зеліско Наталія Миколаївна, начальник відділу з питань
 соціального захисту населення (0953397430); Срібняк Наталія Василівна –
 спеціаліст IІ-категорії відділу з питань соціального захисту населення (0502589569).
 Уповноважена особа суб’єкта реєстрації  Зеліско Наталія Миколаївна, начальник відділу з питань
 соціального захисту населення (0953397430); Срібняк Наталія Василівна –
 спеціаліст IІ-категорії відділу з питань соціального захисту населення (0502589569).
 Адреса прийому документів від надавачів соціальних послуг для
 внесення до Реєстру: Відділ з питань соціального захисту населення смт. Неполоківці (вул. Головна, 7, смт.Неполоківці вул.Шевченка034).
 https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html
 Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що надають соціальні послуги,
 обов’язково подають:
 - заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з  додатком 3 ;
 - перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних
 послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з  додатком
 
;
 - відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами
 контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених
 законодавством про соціальні послуги (за наявності).
 Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, за
 бажанням подають:
 - копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з
 найманими працівниками;
 - копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за
 наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень
 працівників;
 - копії посадових інструкцій працівників;
 - копії особистих медичних книжок працівників;
 - довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із
 сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 - копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на
 право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання
 соціальних послуг;
 - висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який
 має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018
 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі
 наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю
 пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається
 інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими
 об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування
 відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України “Про
 основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.