Додаток 6

ЗВІТ

про проведення ІІ етапу олімпіади із математики

Неполоковецької  ТГ

 

Кількість

закладів освіти , учні яких брали участь

у I етапі олімпіади

Класи

 

Кількість учасників олімпіад за етапами

Кількість переможців

II етапу за ступенями дипломів

I

II

I

ІІ

ІІІ

міських

сільських (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

 

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

 

3

 

6

 

9

 

 

3

 

 

1

 

 

3

 

7

 

9

 

 

1

 

 

0

 

 

3

 

8

 

9

 

 

2

 

 

0

 

 

3

 

9

 

9

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

10

 

9

 

 

1

 

 

0

 

 

3

 

11

 

9

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Разом

 

54

 

 

9

 

 

2

 

 

Начальник відділу  освіти ТГ    _________________________Галина СТЕФЮК

Голова оргкомітету          _________________________Галина СТЕФЮК

Голова журі                       _________________________Світлана КОПИЛЬЦІВ

     “ 27 ”  листопада  2023 року.     

 

                                                                                                                                                                                   Додаток  8

 

Заявка

на участь команди Неполоковецької  ТГ

                                             у  ІІІ етапі  олімпіади  із математики  у  2023/2024 н.р.

 

За рішенням оргкомітету і журі на ІІІ етап олімпіади направляються такі учні-переможці  ІІ етапу олімпіади:

 

№ з/п

Прізвище, ім'я та

по батькові учня

(повністю)

Число, місяць (прописом), рік народження

Назва закладу

Клас (курс) навчання

Клас (курс), за який буде виконувати завдання на олімпіаді

Місце, зайняте

на  ІІ етапі олімпіади

Прізвище, ім’я

та по батькові працівника, який підготу-вав учня

(повністю)

Примітка

1.

Городицька Анна Михайлівна

28.07.2009

Неполоковецький ліцей

9

9

ІІ

Клічук Роман

 

 

Керівником команди призначено_____________Клічук Роман, вчителя математики Реваківського ліцею .

Начальник відділу освіти ТГ _________________________Галина СТЕФЮК

Голова оргкомітету олімпіади______________________Галина СТЕФЮК

                                                                                                                                                                                

Голова журі   олімпіади   ___________________Світлана КОПИЛЬЦІВ                                                       

 27 листопада 2023 р.