Берегометський заклад дошкілбної освіти діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права  дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», Статутом Берегометського ЗДО, « Колективним договором між адміністраією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими інструкціями, Інструкцціями з організації харчування.

В ЗДО протягом 2019/2020 н.р. функціонувало 3 вікові групи, їх відвідувало 70 дітей, режим перебування дітей – 10,5 годин. Педагогічний колектив складається з 7 чоловік, з них 5 вихователів ,музичний працівник і завідувач дошкільного навчального закладу. Усі педагоги працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують районні метод. об єднання,  та постійно працюють над самоосвітою.

Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально-освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно поновлюється і поповнюється розвивально-ігрове середовище (дидактичними посібниками, розвивально-логічними іграми, матеріалами для пізнавального, соціально-морального, художньо-естетичного, мовленнєвого, фізичного розвитку.) Підтримується належний технічний та санітарний стан для перебування дітей.

Протягом 2019/2020 навчального року Берегометський  ЗДО працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою виховання та навчання для дітей від двох до семи років «Дитина» . Навчальний план складений на основі програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту » та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Весь освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості.

До нового навчального року приведено до порядку всі приміщення: зроблено косметичний ремонт в усіх вікових групах,  харчоблоку . Підтримується належний технічний та санітарний стан для перебування дітей.

     Зусилля педагогів були направлені на виконання наступних завдань:

  1. Спрямувати роботу колективу на створення сприятливих умов для розвитку, виховання та навчання дошкільнят, формування особистості та життєвої компетентності вихованців, їх всебічний розвиток та розвиток творчих здібностей .
  2. Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг.
  3. Виховання у дітей національно-патріотичної свідомості шляхом розширення знань про родовід, свій рідний край, Батьківщину, та оволодінням багатства рідної мови.
  4. Виховання в дітей морально-етичних норм поведінки.
  5. Працювали над розвитком трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним досвідом, формуванням самостійності, творчості, активності, ініціативності.

Для здійснення поставлених завдань було проведено педагогічні ради на тему: «Валеологічне виховання –запорука здоров’я», «Набуття сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку та дошкільників засобами умовно-символічних зображень , моделювання і технологій розвиваючих ігор (Кюїзенера)». Готуючись до педагогічної ради на протязі року вихователі давали відкриті заняття для дітей молодшої групи на тему :    «Річечка хлюпоче,малеча гратись хоче  » для дітей середньої групи «Веселі гудзики », «Колеса для машини». Вихователі старшої групи провели заняття «Математична країна».

 Розвивальне, індивідуально-орієнтовне навчання дошкільників проводилось фронтально, по підгрупах, та у вигляді індивідуальної роботи. Колективна чи групова діяльність дошкільників здійснювалась на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання, наочність та підготовку дітей. Колективна організація роботи з дітьми виконувалась у спільних спостереженнях, проведенні піших переходів із закріпленням правил дорожнього руху, екскурсіях до відділення зв язку, бібліотеки, до пам”ятника   Воїнам-героям, перегляді театралізованих вистав, проведенні святкових ранків, спортивних свят, днів народження, зустрічі із школярами, відвідування школи, що веде до отримання спільного результату творчої, фізичної, логіко-інтелектуальної, мовленнєвої, образотворчої діяльності.  Переважало планування та проведення занять з нетрадиційними формами роботи, часто включали і використовували зображувальну діяльність, як частину комплексного заняття, залучалась робота музичного керівника .

У більшості проводились комплексні заняття, сюжетного типу, комбіновані. Вихователі із задоволенням проводили бінарні заняття, та інтегровані (підгрупами...).Проводячи роботу із забезпечення фізичного та психічного здоров,я дітей, враховувались вікові можливості, взаємозв язок відносин, розуміння причинно-наслідкових зв язків, та яскраве емоційне ставлення до виконання завдань. Завдяки чому підвищились навички та вміння дітей, розвивались пізнавальні, мовленнєві, соціально-моральні якості, вдосконалювався художньо-естетичний розвиток.

Відповідно до вимог Базової програми досягнення дітей 6-го року життя знаходяться на достатньому рівні. Дошкільники-випускники набули хороших математичних знань, засвоїли різні види лічби, розрізняють математичні знаки та цифри, вміють самостійно складати та вирішувати задачі і приклади, вільно орієнтуються у часі і просторі, розуміють склад числа, класифікують, описують, та порівнюють геометричні фігури.                                                        

З розвитку мовлення за останні роки збільшилась тенденція до спаду. Діти потребують логопедичної допомоги, роботи з виправлення дифектів мовлення, розвитку зв язного, діалогічного та монологічного мовлення. Вихователі приділяли увагу правильній артикуляції, заучуванню віршів, лічилок, чистомовок та скоромовок, відгадуванню та загадуванню загадок. Діти добре засвоїли знання по навчанню елементів грамоти ( звук, буква, склад, слово, речення), розрізняють голосні, приголосні (тверді, м які), навчились робити звуковий аналіз слів з допомогою фішок, записувати схему біля слова, ділити слова на склади (двома видами). Багато дітей старшої групи навчились зливати склади, читати речення, розуміти його зміст. Отримали хороші навики з підготовки руки до письма.

Педагогічний колектив ЗДО створював україномовне середовище у закладі шляхом проведення народних свят, розваг, обрядових дійств. Впроваджувались у роботу з дітьми народні ігри.

Групи поповнювалися  науково-методичною літературою, посібниками, художньою літературою, зібрано багато матеріалу для пошуково-дослідницької роботи з дітьми.

Одним з важливіших завдань сучасного навчального дошкільного закладу є формування соціальної компетентності дитини, тобто розвиток свідомого ставлення дитини до себе як самостійної особистості, як члена суспільства, в яке їй належить гармонійно увійти, налагодити гармонійні стосунки з новим колом людей. ЗДО стає посередником між дитиною та світом, саме у садку дитиною засвоюються соціальні вимоги і правила для нормального  функціонування в соціумі, здійснюється  прийняття норм  співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням власної індивідуальності. Протягом року велась постійно робота з правового виховання дошкільників. Особливу увагу цього року приділялось роботі з Безпеки життєдіяльності, правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях –де діти отримали теоритичні знання та практичні навички евакуювання з приміщення за планом, та повідомлення за спеціальними номерами телефону в екстрених випадках, з метою формування почуття особистої безпеки.

Умови для організації харчування дітей в ЗДО задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною холодною та гарячою водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням. Придбано необхідну кількість миючих засобів та дезінфікуючих . Продукти харчування завозились своєчасно, з сертифікатами якості. З боку адміністрації здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотримання санітарно-гігієнічних правил. Постійно проводиться перегляд картотеки страв ,змінюється асортимент приготування страв ,відповідно до пори року та уподобань дітей.

На кожен квартал складено перспективне меню з метою забезпечення збалансованого різноманітного, харчування.

Значна увага приділялась збереженню матеріальної бази, благоустрою території. Завдяки благодійній допомозі батьків було придбано  новорічні костюми :діда Мороза ,снігурки, сніговика, кубики Кюїзенера . Висаджено 10дерев та 10 кущів на території закладу. Прибрано клумби та висаджено квіти у квітнику. Завдяки злагодженій роботі  селищної ради закупили комплект білизни на старшу групу 26 шт.,26 подушок ,робочі костюми 9 штук, електричну м’ясорубку.

І на останок, хочу подякувати апарату селищної ради, всім працівникам та батькам ,спонсорам та всім небайдужим людям за співпрацю у виконанні нашої спільної мети – навчанні та вихованні доброзичливих громадян нашої держави.

                 Директор ЗДО                                                  Григорій Н.В