Управління  закладом дошкільної освіти здійснює гуманітарний відділ Неполоковецької селищної ради . Засновник закладу Неполоковецька селищна рада здійснює фінансування  ЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, надає обладнання і матеріали, необхідні для здійснення освітнього процесу, інженерні комунікації, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей .Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор.

 

Загальні збори колективу проводяться  два рази на рік, відповідно до плану роботи закладу на навчальний рік.

 

Рада закладу. У період між загальними зборами діє рада ЗДО .Рада закладу дошкільної освіти  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

Голова ради закладу – Сідорова Аліна Василівна, мати.

 

Директор закладу – Григорій Наталія Вікторівна, педагогічний стаж - 14 років.

 

Педагогічна рада.     

Засідання  педагогічної ради проводяться  3 рази на рік, відповідно до річного плану.

 

Голова педагогічної ради – директор ЗДО Григорій Н.В.

 

Секретар - вихователь Сідор Наталія Іванівна.