ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИБОРЧИХ ПРАВ

 

               Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу місцевих виборів унормовано розділом ХІ Виборчого кодексу України та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192.

                 Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу можуть бути оскаржені до суду або до виборчої комісії.

                Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу місцевих виборів, до відповідної виборчої комісії, а також розгляд скарг та прийняття рішення виборчою комісією здійснюються в порядку, визначеному Виборчим кодексом України.

              Питання розгляду скарг виборчими комісіями, які не врегульовані Виборчим кодексом визначаються згідно з Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192.

 

               Відповідно до статті 65 Виборчого Кодексу України до виборчої комісії з місцевих виборів зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може звернутися:

1) кандидат у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрований для участі у відповідних місцевих виборах.

Від імені відповідного кандидата суб’єктом звернення зі скаргою може бути довірена особа такого кандидата;

2) місцева організація політичної партії – суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів в особі її керівника, представника місцевої організації політичної партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії, уповноваженої особи місцевої організації політичної партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповноваженої рішенням керівного органу місцевої організації політичної партії.

3) офіційний спостерігач від кандидата в депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)  в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевої організації політичної партії, яка висунула виборчі списки кандидатів у депутати на місцевих виборах, громадської організації – до територіальної виборчої комісії на території відповідного виборчого округу з відповідних місцевих виборів;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі місцевих виборів порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.

            Відповідно до статті 236 Кодексу скарга за підписом представника місцевої організації політичної партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії може бути подана відповідно лише до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної в місті, а також міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії; уповноваженої особи місцевої організації політичної партії в єдиному багатомандатному, територіальному виборчому окрузі – до територіальної виборчої комісії на території відповідного виборчого округу з відповідних місцевих виборів.

          Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження, на присутність на засіданні виборчої комісії у визначених випадках, під час проведення голосування, незабезпечення встановлених Виборчим кодексом України умов для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком).

              Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах (далі – кандидат), та від його імені довірена особа можуть оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність стосуються відповідного регіону, округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах.

До Центральної виборчої комісії може бути подана скарга на:

1) бездіяльність окружної виборчої комісії;

2) бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

 До територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, може бути подана скарга на:

1) рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів;

2) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів (у разі якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не встановлюються).

До територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів, може бути подана скарга на рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів.

До територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію, може бути подана скарга на дії чи бездіяльність члена такої дільничної виборчої комісії.

 До окружної виборчої комісії, може бути подана скарга на рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка входить до відповідного територіального виборчого округу, дії чи бездіяльність члена такої дільничної виборчої комісії.

Скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій статті 66 Виборчим кодексом України.

Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у строк, встановлений частиною першою статті 66 Виборчого кодексу України, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.

Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів виборчих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування та/або під час транспортування виборчих документів, може бути подана до виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізніше часу прийняття відповідною виборчою комісією виборчих документів такої виборчої комісії відповідно до цього Кодексу.

          Вимоги до змісту і форми скарги, що подається до виборчої комісії, визначено статтею 67 Виборчого кодексу України.

          Суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, що стосується виборчого процесу, до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

          Виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви оскаржуються:

1) рішення, дії, бездіяльність Центральної виборчої комісії;

2) дії чи бездіяльність члена Центральної виборчої комісії;

3) рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім установлених Кодексом (частини друга – четверта статті 65 Кодексу) випадків;

4) дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої комісії;

5) дії чи бездіяльність кандидата;

6) рішення чи дії місцевої організації політичної партії, громадського об’єднання, їх посадових осіб чи повноважних представників, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їхньої внутрішньої діяльності або виключної компетенції;

7) дії чи бездіяльність довіреної особи кандидата, уповноваженої особи місцевої організації політичної партії;

8) дії чи бездіяльність офіційного спостерігача від кандидата, місцевої організації політичної партії – суб’єкта відповідного виборчого процесу, громадської організації; 

9) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб;

10) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників.

       Також до суду шляхом подання позовної заяви можуть оскаржуватися рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій з місцевих виборів, їх членів, визначені статтею 65 Кодексу.

        Розгляд та вирішення судом справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосується виборчого процесу місцевих виборів, здійснюються у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

 

            У разі виникнення правових питань, отримати юридичну консультацію або роз’яснення можна  звернувшись до Кіцманського бюро правової допомоги, що знаходиться  за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83  або за тел.: 2-10-38.

Крім того, можна зателефонувати через систему інтернет – спілкування «Скайп» набравши «Кіцманське бюро правової допомоги», або «kitsmanske@legalaid.cv.ua»  щоденно з 9.00 до 18.00 год. (крім вихідних та святкових днів).           

Також, консультацію Ви зможете отримати, написавши на нашу електронну пошту  kitsmanske@legalaid.cv.ua та chernivetske@legalaid.cv.ua.

            Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правової допомоги, можна отримати за єдиним номером цілодобової телефонної лінії безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.