Додаток 6

ЗВІТ

про проведення ІІ етапу олімпіади з фізики

Неполоковецької  ТГ

 

Кількість

закладів освіти , учні яких брали участь

у I етапі олімпіади

Класи

 

Кількість учасників олімпіад за етапами

Кількість переможців

II етапу за ступенями дипломів

I

II

I

ІІ

ІІІ

міських

сільських (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

 

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

 

3

 

7

 

9

 

 

1

 

 

0

 

 

3

 

8

 

9

 

 

2

 

 

1

 

 

3

 

9

 

9

 

 

3

 

 

1

 

 

3

 

10

 

9

 

 

1

 

 

0

 

 

3

 

11

 

9

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Разом

 

45

 

 

7

 

 

2

 

 

Начальник відділу  освіти ТГ    _________________________Галина СТЕФЮК

Голова оргкомітету          _________________________Галина СТЕФЮК

Голова журі                       _________________________Олександр СТЕФЮК                                                                                         

                                                                                    

               “ 16 ”  грудня  2023 року.

                                                                                                                                                                                            

Заявка

на участь команди Неполоковецької  ТГ

                                                 у  ІІІ етапі  олімпіади  з фізики у  2023/2024 н.р.

 

За рішенням оргкомітету і журі на ІІІ етап олімпіади направляються такі учні-переможці  ІІ етапу олімпіади:

 

№ з/п

Прізвище, ім'я та

по батькові учня

(повністю)

Число, місяць (прописом), рік народження

Назва закладу

Клас (курс) навчання

Клас (курс), за який буде виконувати завдання на олімпіаді

Місце, зайняте

на  ІІ етапі олімпіади

Прізвище, ім’я

та по батькові працівника, який підготу-вав учня

(повністю)

Примітка

1.

Комендат Михайло Михайлович

22.01.2010

Неполоковецький ліцей

8

8

І

Радимовська Валентина Олександрівна

 

2.

Майстрюк Владислав

29.06.2009

Оршовецький ліцей

9

9

І

Гаврилюк Леонід Михайлович

 

 

Керівником команди призначено__________Валентину Радимовську, вчителя фізики Неполоковецького ліцею.

                                                                                                                                 

Начальник відділу освіти ТГ _________________________Галина СТЕФЮК

Голова оргкомітету олімпіади______________________Галина СТЕФЮК

Голова журі   олімпіади   ___________________ Олександр СТЕФЮК

                                                

 16 грудня 2023 р.