ЗВІТ

про проведення ІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій

Неполоковецької  ТГ

 

Кількість

закладів освіти , учні яких брали участь

у I етапі олімпіади

Класи

 

Кількість учасників олімпіад за етапами

Кількість переможців

II етапу за ступенями дипломів

I

II

I

ІІ

ІІІ

міських

сільських (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

 

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

 

3

 

8

 

9

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

9

 

9

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

10

 

9

 

 

2

 

 

І

 

 

3

 

11

 

9

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

36

 

 

7

 

 

 

 

 

Начальник відділу  освіти ТГ    _________________________Галина СТЕФЮК

                                                                                      

Голова оргкомітету          _________________________Галина СТЕФЮК

                                                                                

 

Голова журі                       _________________________Олександр СТЕФЮК                                                                                         

                                                                                    

                М.П.              

                                       “ 16 ”  грудня  2023 року.

                                                                                                         Заявка

                                                                          на участь команди Неполоковецької  ТГ

                                             у  ІІІ етапі  олімпіади  з  інформаційних технологій  у  2023/2024 н.р.

 

За рішенням оргкомітету і журі на ІІІ етап олімпіади направляються такі учні-переможці  ІІ етапу олімпіади:

 

№ з/п

Прізвище, ім'я та

по батькові учня

(повністю)

Число, місяць (прописом), рік народження

Назва закладу

Клас (курс) навчання

Клас (курс), за який буде виконувати завдання на олімпіаді

Місце, зайняте

на  ІІ етапі олімпіади

Прізвище, ім’я

та по батькові працівника, який підготу-вав учня

(повністю)

Примітка

1.

Павловська Катерина Андріївна

28.12.2007 р.

Оршовецький ліцей

10

10

І

Олександр Володимирович Стефюк

 

 

Керівником команди призначено______   Стефюка О.В., вчителя інформатики Оршовецького ліцею.

                                                                                                                                 

 

Начальник відділу освіти ТГ _________________________Галина СТЕФЮК

                                                                                                                      

Голова оргкомітету олімпіади______________________Галина СТЕФЮК

                                                                                                                                            

Голова журі   олімпіади   ___________________ Олександр СТЕФЮК

 

                            

                                       “ 16 ”  грудня  2023 року.