1. Загальна інформація про заклад

         Педагогічний колектив закладу   в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи закладу, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та   його результативність.  У 2019/2020н.р.   продовжувалась реалізація   комплексно – цільових програм,   спрямованих на вдосконалення освітнього процесу,  створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх навчальних та життєвих компетенцій.

Оршовецький  ЗЗСО І-ІІІ ст. – це державний заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів, який підпорядкований Міністерству освіти і науки України і внесений Державним комітетом статистики України до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (довідка АБ №311653 ).

На початок 2019/2020 навчального року до керівного складу навчального закладу входили:

 • Cтус І.І. – директор закладу;
 • Мельничук С.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Плешко О.В. – заступник директора з виховної роботи.

Навчання розпочало 301 учень у 15 класах, яке відбувалося в одну зміну.

 • Школа І ступеня –  6 класів.
 • Школа ІІ ступеня – 7 класів.
 • Школа ІІІ ступеня – 2 класи.

 

 1. Кадрове забезпечення

На протязі 2019/2020н.р ефективно здійснювалася кадрова політика: штатними працівниками заклад забезпечено на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

 

За віком:

За освітою:

До 28 років

5

Вища освіта

28

50-54 років

2

Середня спец. освіта

2

Понад 55 років

4

Середня загал. освіта

-

За категоріями:

За званнями:

Спеціаліст вищої категорії

18

Заслужений вчитель

-

Спеціаліст І категорії

3

Учитель-методист

3

Спеціаліст ІІ категорії

3

Старший вчитель

8

Спеціаліст

6

«Відмінник освіти України»

4

 

 1. Методична робота

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу освіти «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації». У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:

 • науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;
 • удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;
 • забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;
 • підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;
 • організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньокільної методичної роботи;
 • мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних компетнетностей;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
 • поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвітньої діяльності;
 • робота над удосконаленням сучасного уроку;
 • професійне становлення молодих учителів тощо.

Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, сектора з питань освіти Кіцманської РДА, Неполоковецької селищної ради, нормативно-правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі.

Методична робота була організована згідно структури: педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів, Школа молодого вчителя, Школа педагогічної майстерності, семінари: проблемні, психолого-педагогічні, нетрадиційні форми методичної роботи, організація і проведення предметних тижнів, проведення заходів спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів, організація роботи з обдарованими дітьми, організація роботи з учнями, схильними до правопорушень, самоосвіта та інші.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 року «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» педагогічні працівники закладу освіти  зобов’язані кожного року підвищувати кваліфікацію тривалістю не менше 30 годин.  У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, яка склалася в державі, педагогічні працівники проходять курсову перепідготовку в режимі онлайн.

 1. Атестація педагогічних кадрів

Одним із засобів стимулювання роботи вчителя є атестація. Підготовці та проведенню підпорядкована вся методична робота в закладі. Атестація реалізації освітянами в своїй практиці найновіших досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду. Вміла її організація розвиває мотиви творчої діяльності педагогів, стимулює їх самоосвіту та прагнення постійно підвищувати свою кваліфікацію. Тому в методкабінеті закладу оформлено куток «Атестаційний вісник», є робочий атестаційний куток, папка «Атестація - 2020», які допомагають проводити атестацію творчо, незаформалізовано, забезпечуючи максимум об'єктивності в оцінюванні праці вчителя, що атестується.

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 року № 930, наказу про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 20.12.2011 року № 1473 у 2019/2020 навчальному році пройшли атестацію 8 педагогів: Никифорук Леся Іванівна, Бучко Орися Степанівна, Селіванова Валентина Миколаївна, Бордун Інна Ігорівна, Руснак Аліна Юріївна, Гоголь Галина Еммануїлівна, Мельничук Світлана Іванівна, Плешка Петро Петрович.

 1. Навчальна діяльність учнів.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Освітній процес здійснюється в закладі відповідно плану роботи закладу, Статуту закладу та Освітньої програми закладу освіти.

В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України.

Школа працювала за 5-денним режимом.

Календарно-тематичні плани складені згідно програм для закладів загальної середньої освіти відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

На виконання Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи. Всі діти, шкільного віку, які проживають в мікрорайоні і відсутні медичні протипоказання, охоплені навчанням.

З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладів" в закладі за індивідуальною формою навчається 3 учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад освіти:

- Габченко Арсен  (5-Б клас);

- Вівчарюк Ілля (7 клас);

- Нацюк Максим (8 клас).

В закладі освіти 5 учнів навчалося на інклюзивному навчанні:

- Думітрович Ростислав (1-Б клас);

- Вівчарюк Андріана (2-А клас);

- Вівчарюк Іван (2-А клас);

- Бордіян Іван, (9-А клас);

- Величко Микола (9-А клас).

Індивідуальне та інклюзивне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими вчителями-предметниками з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

З 42 випускників II ступеня 2018/2019 н.р. на перше вересня продовжили навчання - 24 учні у 10 класі, 2 учнів  у Снятинському ліцеї Стефаника (заочна форма),  ліцей -  1 учень, зараховано у ПТНЗ – 8 учнів, 7 учнів у навчальні заклади І-II рівня акредитації.

Вчителі нашого закладу проводять відкриті уроки:

 

ПРЕДМЕТ

КЛАС

ТЕМА   УРОКУ

ДАТА
ПРОВЕДЕННЯ

ХТО

ПРОВОДИТЬ

1

Англійська мова

2-Б

«Захоплення мого друга»

22.10.2019

Шапка С.М.

 

2

Англійська мова

4

«Відпочинок у парку»

24.10.2019

Никифорук Л.І.

3

Алгебра

9-А

«Квадратична функція її властивості та графік. Розв’язування вправ»

11.11.2019

Стефюк М.І.

4

Українська мова

7

«Повторення та узагальнення вивченого про «Дієслово»»

 

20.11.2019

 

Бучко О.С.

5

Математика

6

«Порівняння раціональних чисел»

29.01.2020

Мельничук С.І.

6

Читання

2-Б

Творчість Наталі Забіли. Н.Забіла «Хто сильніший?»

25.02.2020

Гоголь Г.Е.

7

Читання

2-А

Вступ до теми. Ознайомлення з життям і творчістю І.Франка. Іван Франко «Лисичка і Рак»

28.02.2020

Бордун І.І.

8

Зарубіжна література

 

Пауль Целан «Фуга смерті»

06.03.2020

Селіванова В.М.

 

З вересня почалась робота учителів з олімпійцями та олімпійським резервом. Варто сказати, що результативність олімпіад в цьому навчальному році погіршилася. В 2017/2018 н.р. учні закладу вибороли 13 призових мість, в 2018/2019 – 7, в цьому навчальному році тільки 6.

№ з/п

Предмет

Клас

ПІП учня

ПІП учителя

Місце

1

Українська мова і література

8

Ключевська Ангеліна Андріївна

Селіванова Валентина Миколаївна

ІІІ

2

Українська мова і література

9-Б

Шапка Віра Степанівна

Бучко Орися Степанівна

ІІІ

3

Українська мова і література

10

Семанюк Анастасія Павлівна

Биліна Надія Еммануїлівна

ІІ

4

Зарубіжна література

9-Б

Шапка Віра Степанівна

Савка Віта Миколаївна

ІІ

5

Трудове навчання

9-А

Капша Анна Віталіївна

Савка Надія Юліанівна

ІІ

6

Англійська мова

9-Б

Шапка Віра Степанівна

Шапка Світлана Миколаївна

ІІІ

 

Результати проведення

ІІ етапу мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка

в 2019/2020н.р.

№ з/п

Клас

ПІП учня

ПІП учителя

Місце

1

9-Б

Шапка Віра Степанівна

Бучко Орися Степанівна

ІІ

 

Результат навчання повинен забезпечити кожен учитель зі свого предмета на кожному уроці, плануючи освітній процес – не тільки як процес засвоєння знань, оволодіння вміннями й навичками, але й процес формування компетентностей кожного учня, виховання його особистості, розвитку його суспільно-соціальної й творчої активності. Одним з таких факторів і є «Предметний тиждень». В 2019/2020н.р. було проведено такі предметні тижні: англійської мови, правознавства, фізики, мистецтва, математики та тиждень початкових класів.