Звіт

директора Оршовецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок)
Неполоковецької селищної ради
Кіцманського району Чернівецької області

Косован Галини Іванівни

перед колективом та громадкістю

2019 / 2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, керівник  Оршовецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок),  Косован Галина Іванівна, звітую перед Вами про підвищення рівня освітнього процесу установи протягом 2019/2020 навчального року.  Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
У моєму звіті охоплюються такі питання:
• організація освітнього процесу та різних форм повсякдення вихованців;
• створення умов для варіативності дошкільної освіти та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
• зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи;
• забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
• соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників;
• дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу.
Педагогічний колектив нашого закладу втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно – законодавчі акти щодо функціонування дитячого садочка.
Педагогічний колектив ЗДО протягом 2019-2020 навчального року приймав активну участь у методичній роботі гуманітарного відділу Неполоковецької селищної ради, сектору з питань освіти Кіцманської РДА:
? презентація досвіду роботи з теми « Впровадження ефективних здоров’язберігаючих технологій у практику роботи з дітьми в закладі дошкільної освіти (січень, вихователь Гешко Є.І.);
? презентація практичного матеріалу на допомогу вихователям «LEGO-конструювання в дитячому садку  (лютий, вихователь Копаніцька О.С.);
? участь у майстер-класі по декоруванню Великодніх писанок «Писанка Challenge» (квітень ,онлайн-формат);
? участь у акції «Дефіле у вишиванці» (травень , онлайн-формат);
? відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій (травень , онлайн-формат);
? показ ніжкового театру  «Колобок-супермен», з метою організації театральної діяльності  в умовах карантину для дистанційної роботи (травень, педагоги закладу, онлайн-формат);
? участь у акції «Ми-діти,твої-Україно» ( червень , онлайн-формат);
? за участю батьків приміщення всіх вікових груп та коридорів було прикрашено поробками та композиціями відповідно до пори року;

? з допомогою батьків було облаштовано виставки «Чарівні перетворення овочів і фруктів», «Зимова феєрія» в кожній групі та у центральному коридорі ЗДО.
 Колективу Оршовецького закладу дошкільної освіти
 у 2019/2020 начальному році висловлено подяку Неполоковецькою селищною радою за участь у святі різдвяних колядок,відродження та збереження народних традицій.

Педагогічний колектив ЗДО у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку. Відповідно до визначених річним планом роботи  на 2019/2020 навчальний рік пріоритетів, робота колективу закладу була спрямована на індивідуалізацію освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, соціалізацію дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами  Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, за якою працює наш заклад.
Згідно програми розвитку ЗДО на 2018-2020 роки педагогічний колектив працював над покращенням освітнього процесу, посиленням творчого розвитку дошкільників засобами інтеграції освітнього процесу, вихователі намагались активізувати пізнавальну діяльність дошкільників, формувати життєву компетенцію дитини у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти.
Велику увагу колектив приділяє загартовуючим процедурам, які проводяться педагогами на протязі всього року з поступовою зміною їх характеру, тривалості та дозування з врахуванням рекомендацій лікаря-педіатра, стану здоров’я, вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Педагогічний колектив ЗДО працює над валеологічною освітою дітей. Складовою життєвої компетенції кожної дитини, є, зокрема вміння бути здоровим. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали інформацію валеологічного спрямування під час навчання дошкільників. Усі ці заходи направлені на зміцнення стану здоров’я дітей. Порівняльний аналіз захворюваності протягом 2019/2020 рр. свідчить про те, що число днів, пропущених по хворобі однією дитиною знизився, (якщо не брати до уваги карантин). Аналіз захворюваності дітей проводиться щомісячно медичною сестрою, що дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками планувати оздоровчі та гартувальні заходи.
Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до освітнього процесу групи та життя садочку. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи, як батьківські збори, на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити які форми роботи, новітні освітні технології використовує дошкільний заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини. Такі заходи не тільки посилили активність батьків в освітньому процесі, а й розширили їх педагогічну компетентність у навчанні та вихованні їхніх дітей.
Однак, потребує покращення та удосконалення підвищення психолого-педагогічної культури батьків, пропаганда дошкільної освіти в соціумі, усебічне вивчення специфіки кожної сім’ї, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців.
З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, педгодини і консультації, педчитання, тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювали творчі групи тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів, проблемних семінарів тощо. Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка.
Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2020/2021 навчальний рік, педагогічний колектив ставить перед собою такі завдання:
- побудова освітнього процесу відповідно до Базового компонента, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
- систематичне проведення дидактичного тестування педагогів з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;
- охорона життя та зміцнення здоров’я дітей;
- забезпечення інтелектуального, особистісного та фізичного розвитку дитини;
- здійснення необхідної корекції відхилень в розвитку дитини;
- взаємодія з сім’єю у вихованні дітей для забезпечення повноцінного розвитку дитини;
- підвищення професійної майстерності вихователів на основі досягнень психолого-педагогічних наук, передового досвіду вихователів міста, вихователів свого закладу;
- розвиток творчих та розумових здібностей дитини;
- залучення дітей до загальнолюдських цінностей.

    На початку 2019/2020 навчального року заклад відвідувало 80 дітей, на разі відвідує 88.18 дітей відвідують групу раннього віку, 25 дітей відвідують молодшу групу,  24 дітей відвідують середню групу ,21 дітей відвідують старшу групу.
    Наш заклад укомплектований педагогічними кадрами відповідного освітнього рівня та обслуговуючим персоналом. Педагогічних працівників є 12 осіб, обслуговуючого персоналу 16 осіб.

    За період роботи було проведено:
 Педради:

 1. «Про основні завдання розвитку ДНЗ та завдання педагогічного колективу щодо їх реалізації»
 2. «Про головний пріоритет дошкільної освіти- здорову дитину».
 3. «Про організацію театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і морально-етичних почуттів».
 4. Про сучасних п’ятирічних дітей: проблеми та особливості розвитку (онлайн-формат)

 

Семінар-практикум:

 1. «Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання»

 

Майстер-клас:
«Режисерська гра як метод розвитку уяви дітей»

Консультації для вихователів:

 1. Особливості планування пізнавальної діяльності дошкільника
 2. Фізкультура на повітрі: здоров’язбережувальний підхід
 3. Основні методи розвитку у дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю
 4. Театр ляльок-підколінників-новий вид лялькового театру.
 1. Туризм-нетрадиційна форма оздоровлення (онлайн-формат)

 

Відкритий перегляд занять:

 1. Заняття з фізкультури . Жовтень , Гешко Є.І.
 2. Інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку на тему: «На прогулянку з лялькою» Листопад , вихователь Чередарик Т.І.
 3. Комплексне  заняття з дітьми молодшого дошкільного віку « Витівки Зимоньки». Грудень, вихователь Мегера Т.В.
 4. Заняття дослідницько-пізнавального спрямування з теми: « На гостину до повітряної кульки». Січень,вихователь Копаніцька О.С.
 5. Інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку «Україна-моя Батьківщина» Лютий, вихователь Семенчук М.П.
 6. Логопедичне заняття. Лютий, Косован Г.І.
 7. Тематичне заняття у старшій групі «Весняна казка». Березень, вихователь Слоцька М.В.
 8. Інтегроване заняття для дітей середньої групи  (за мотивами творчості Т.Шевченка) Березень, вихователь Гешко Є.І.


Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з планом роботи . Покращилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. За 2019/2020 рік в Оршовецькому  ЗДО (ясла-садок) вирішено ряд проблем, які перешкоджали  повноцінно працювати. За допомогою виділених коштів Неполоковецької селищної ради було зроблено капітальний ремонт приміщень чотирьох груп закладу : реставрація стін ,  в молодшій групі в спальні заміна підлоги на ламінатне покриття;  побілка стін внутрішніх коридорів, сходової клітки закладу, водовідведення, заміна  ламп в приміщенні груп на енергозбережувальні, придбання витяжки з комплектуючим інвентарем та промислової електром’ясорубки в приміщення кухні закладу, придбання 2 ноутбуків, комплекту дитячої стінки «Сонечко» заміна внутрішніх та зовнішніх дверей на енергозберігаючі, придбано протипожежний інвентар. За літньо–оздоровчий період плануємо провести ремонт приміщення пральні, кухні ,упорядкувати спортивний майданчик.

 

 

 З метою запобігання нещасним випадкам та з метою охорони життя дошкільників на території дитячого садка додатково укріплено каруселі та гойдалки, висаджено квіти на клумбах.. Під час підготовки до нового навчального року все обладнання на майданчиках буде приведено в належний стан та буде  багато нового: пісочниці, елементи ландшафтного дизайну тощо.
Протягом року систематично здійснювалась медична робота: проводився поглиблений медичний огляд дітей, використовувались нетрадиційні форми оздоровлення
(коригуючи доріжки,пілатес, футбол,технологія М.Єфименка), проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, контроль за харчуванням.
Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Таким чином контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО у 201
9/2020 н. р. мав комплексний характер.
    Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.
Вам, шановні батьки, я бажаю творчості і наснаги у вихованні Ваших дітей, бути готовими до щоденної наполегливої, копіткої праці, бути для Ваших малят в усьому прикладом для наслідування, зичу Вам лише позитивних емоцій, щоб Ваші дітки – наші вихованці Вас тільки радували.